Dự kiến các hoạt động chính trong năm học 2016-2017

 •   05/10/2016 02:00:17 PM
 •   Đã xem: 1104
 •   Phản hồi: 0

Thời gian Các HĐ chính Người thực hiện Ghi chú Tháng 8 Tuần 1 (01/8-05/8) 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tựu trường, họp hội đồng. 2. Lao động vệ sinh phong quang, trồng hoa. 3. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 và bàn giao cho THCS. 3.Tuyển sinh lớp 1 4. Phân công nhiệm vụ, phân phòng học cho các lớp. 5. Mua tủ thiết bị, bảng; hoàn thành các hạng mục tu sửa. 6. Họp phụ huynh hướng dẫn chuẩn bị sách vở cho học sinh. - Toàn thể CB, GV, NV - Toàn thể CB, GV, NV - BGH -BGH -BGH - HT, KT và Hội phụ huynh - BGH và GV chủ nhiệm

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016, Kế hoạch tháng 10/2016

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016, Kế hoạch tháng 10/2016

 •   05/10/2016 10:51:39 AM
 •   Đã xem: 1560
 •   Phản hồi: 0

UBND HUYỆN THẠCH HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: 69/BC-THTH Thạch Hội, ngày 26 tháng 9 năm 2016 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016, Kế hoạch tháng 10/2016

Kế hoạch xây dựng trường học Xanh-sạch -Đẹp-An toàn 2015-2016

Kế hoạch xây dựng trường học Xanh-sạch -Đẹp-An toàn 2015-2016

 •   19/05/2016 03:26:08 PM
 •   Đã xem: 12214
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2015-2016

KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội

KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội

 •   15/05/2016 09:47:18 AM
 •   Đã xem: 10167
 •   Phản hồi: 0

Số: 72/KH-THTH Thạch Hội, ngày 20 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội Giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2016; Kế hoạch tháng 5/2016

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2016; Kế hoạch tháng 5/2016

 •   28/04/2016 09:12:05 AM
 •   Đã xem: 1298
 •   Phản hồi: 0

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2016 Với chủ đề: Thi đua lập thành tích Kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, tổ chức và chỉ đạo giáo viên học sinh thực hiện phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực với những hoạt động trọng tâm sau: - Thực hiện nghiêm túc chương trình và thời khóa biểu. - Thực hiện nghiêm túc chuyên đề nhân rộng một phần mô hình trường học mới VNEN qua soạn bài, tổ chức các hoạt động học tập. - Tổ chức chuyên đề: Chuyên đề dạy môn Mỹ thuật theo phương pháp mới, Bồi dưỡng thường xuyên Modun 13 hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học. - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu trong các buổi trong ngày. - Tổ chức thành công chuyên đề tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy thể nghiệm thành công. - Tổ chức thành công giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cho khối 4, khối 5 lần 2, tham gia giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện. - Thực hiện các báo cáo kịp thời, nghiêm túc. - Chấm SKKN cấp trường. - Tổ chức kể chuyện theo sách cho khối 3,4,5 lần 2, tổ chức kể chuyện theo tranh cho các lớp 1,2. - Thực hiện nghiêm túc phong trào giải toán trên tạp chi Toán tuổi thơ. - Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn. - Khảo sát khả năng nắm kiến thức kĩ năng của học sinh từ khối 1 đến khối 5. - Tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.

Các em học sinh tham gia giao lưu Tuổi thơ khám phá lần thứ Nhất.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016; Kế hoạch tháng 4/2016

 •   11/04/2016 09:37:49 PM
 •   Đã xem: 1378
 •   Phản hồi: 0

UBND HUYỆN THẠCH HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số:26/BC-THTH Thạch Hội, ngày 25 tháng 3 năm 2016 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016; Kế hoạch tháng 4/2016

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2016; Kế hoạch tháng 3/2016

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2016; Kế hoạch tháng 3/2016

 •   08/03/2016 04:09:41 PM
 •   Đã xem: 1666
 •   Phản hồi: 0

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2016; Kế hoạch tháng 3/2016

Kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015)

KẾ HOẠCH Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016

 •   23/02/2016 08:18:40 AM
 •   Đã xem: 7784
 •   Phản hồi: 0

UBND HUYỆN THẠCH HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 14/KH-THTH Thạch Hội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 KẾ HOẠCH Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

 •   03/02/2016 03:04:39 PM
 •   Đã xem: 2118
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

 •   23/12/2015 07:13:15 PM
 •   Đã xem: 1247
 •   Phản hồi: 0

NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP

Số: / KH-TTHTH KẾ HOẠCH Giao lưu "Tuổi thơ khám phá" năm 2015

 •   08/12/2015 07:53:01 AM
 •   Đã xem: 2012
 •   Phản hồi: 0

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Giao lưu “Tuổi thơ khám phá” năm 2015 cho các em học sinh khối lớp 3,4,5. Buổi giao lưu là một sân chơi bổ ích, lí thú cho học sinh nhằm mở rộng kiến thức, hiểu biết về " Truyền thống anh dũng, bất khuất trong 71 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam", về hình ảnh "Anh bộ đội Cụ Hồ" qua đó giáo dục lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, lòng tự hào dân tộc cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường, đồng thời góp phần rèn luyện kỹ năng và phát triển các năng lực, phẩm chất người học theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" với nội dung cụ thể như sau:

Phiếu bổ sung thông tin CB, CC, VC, NLĐ tỉnh Hà Tĩnh năm 2015

 •   23/11/2015 04:32:02 PM
 •   Đã xem: 554
 •   Phản hồi: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀN THÔNG TIN CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Dùng cho phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Hà Tĩnh) Lưu ý: các mục có đánh dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016

 •   07/10/2015 03:17:55 PM
 •   Đã xem: 3400
 •   Phản hồi: 0

Số: /KH-KTNB Thạch Hội, ngày 29 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 – 2016 ___________

Kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học 2015-2016

 •   30/09/2015 07:39:48 AM
 •   Đã xem: 1298
 •   Phản hồi: 0

UBND HUYỆN THẠCH HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-THTH Thạch Hội, ngày 16 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Năm học 2015 – 2016 _________ Căn cứ Chỉ thị số 3131/BGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của giáo dục Mầm non và giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Công văn số 698/SGD&ĐT-GDTH ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 cấp Tiểu học; Căn cứ Báo cáo số /SGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 8 năm 2015 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 cấp Tiểu học; Căn cứ Báo cáo số 54/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016; Căn cứ tình hình của Trường Tiểu học Thạch Hội, xã Thạch Hội đầu năm học 2015-2016; Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch năm học 2015- 2016 như sau:

Quy chế dân chủ cơ sở Trường Tiểu học Thạch Hội năm học 2015-2016

 •   14/09/2015 01:58:26 PM
 •   Đã xem: 6891
 •   Phản hồi: 0

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THTH ngày tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội) ______________

Nội dung chương trình giáo dục phổ thông

 •   22/08/2015 11:53:26 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0

Nội dung chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Thông tư 32/TT/BGD ĐT Về Bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học

 •   12/08/2015 08:50:39 AM
 •   Đã xem: 1075
 •   Phản hồi: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Căn cứ Luật Gi

Nghị định 110/2004 Về công tác văn thư

 •   23/07/2015 09:13:12 PM
 •   Đã xem: 901
 •   Phản hồi: 0

Nghị định 110/2004 Về công tác văn thư

Dự thảo Điều lệ trường tiểu học

 •   21/07/2015 06:50:45 PM
 •   Đã xem: 886
 •   Phản hồi: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số...../2015/TT-BGDĐT ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:564 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:579 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:445 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:539 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:682 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:627 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:556 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:593 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:471 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:545 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:584 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:583 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:506 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:484 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:535 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây