BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM ĐỀ NGHỊ CÔNG NHÂN DANH HIỆU THƯ VIỆN ĐẠT CHUẨN NĂM HỌC 2014-2015

Thứ hai - 04/05/2015 16:14

Thư viện trường

Thư viện trường
BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM ĐỀ NGHỊ CÔNG NHÂN DANH HIỆU THƯ VIỆN ĐẠT CHUẨN NĂM HỌC 2014-2015 ( Chọn 1 trong 3 mức: đạt chuẩn hoặc tiên tiến, hoặc xuất sắc) ( Theo Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD& ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông)
      
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM ĐỀ NGHỊ  
CÔNG NHÂN DANH HIỆU THƯ VIỆN ĐẠT CHUẨN NĂM HỌC 2014-2015
( Chọn 1 trong 3 mức: đạt chuẩn hoặc tiên tiến, hoặc xuất sắc)
( Theo  Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD& ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông)
______________
  
Tiêu chuẩn Nội dung Yêu cầu mức độ đạt theo QĐ 01 Tự đánh giá của đơn vị
Đạt chuẩn Tiên tiến Xuất sắc Mức độ đạt Xếp loại
 
1
Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa          
1.1.Sách a. Sách giáo khoa:
Có tủ SGK dùng chung đảm bảo 100% học sinh có đủ mỗi em 1 bộ SGK, tự mua hoặc mượn từ tủ SGK dùng chung.
  b. Sách nghiệp vụ của giáo viên:
+ Mỗi GV có đủ 1 bộ sách  theo khối lớp hay môn học  và các loại sách khác
+ Lưu kho ; Mỗi tên sách cần có:
 
c. Sách tham khảo:
+ Bổ sung theo danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường phổ thông.
+ Ngoài ra còn bổ sung thêm những loại sách phù hợp với yêu cầu nghiên cứu của GV, HS ( ví dụ : tủ sách GDĐĐ, tủ sách pháp luật ) và các lọai sách khác được quy định trong QĐ 01.
+ Số lượng sách được tính bình quân số bản/ học sinh như sau :
 + Các sách công cụ, tra cứu như: Từ điển, tác phẩm kinh điển là loại sách đắt tiền
 
X
 
 
 
X
 
Đủ 2 bản/HS
 
X
 
 
 
 
 
 
 
2 bản/HS
2bản/loại
 
X
 
 
 
X
 
Đủ 3 bản/HS
 
X
 
 
 
 
 
 
 
3 bản/HS
3bản/loại
 
X
 
 
 
X
 
Đủ 4 bản/HS
 
X
 
 
 
 
 
 
 
4 bản/HS
4bản/loại
 
Tiên tiến
 
 
 
Đạt chuẩn
 
Đạt chuẩn
 
Đạt chuẩn
 
 
 
 
 
 
2 bản/học sinh
2 bản/loại
 
Đạt chuẩn
 
 
Tiên tiến
 
 
 
Đạt chuẩn
 
Đạt chuẩn
 
Đạt chuẩn
 
 
 
 
 
 
Đạt chuẩn
Đạt chuẩn
 
Đạt chuẩn
 
2. Báo, tạp chí + Có đầy đủ báo và tạp chí theo ngành học, bậc học.
+ Ngoài ra còn có báo và tạp chí chuyên môn phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu học tập và yêu cầu nghiên cứu của giáo viên như Toán Tuổi thơ, tạp chí giáo dục tiểu học
+ Các loại báo và tạp chí khác.
X
 
X
 
 
 
X
X
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
 
X
 
 
 
X
Tiên tiến
 
Tiên tiến
 
 
Đạt chuẩn
 
 
Tiên tiến
 
Tiên tiến
 
 
Đạt chuẩn
 
2 Cơ sở vật chất          
1. Phòng thư viện a. Vị trí thư viện:
- Đặt ở vị trí trung tâm hoặc thuận lợi
- Ngược lại
b. Diện tích:
 
 
 
50m2
 
 
 
90m2
 
 
 
120m2
 
 
 
90 m2
 
 
 
Tiên tiến
2. Trang  trí thiết bị chuyên dùng a. Có  đầy đủ kệ, giá, tủ đựng sách báo, tạp chí, tủ giới thiệu sách.
b. Các phương tiện phục vụ khác như bàn ghế, bảng giới thiệu sách, máy vi tính, máy hút bụi…các phương tiện nghe nhìn, cùng chất lượng ánh sáng…
c. Số chỗ ngồi đọc sách:
- Đối  với giáo viên:
- Đối với học sinh:
d. Thư viện có máy vi tính
- Được nối mạng internet để cập nhật thông tin hỗ trợ cho việc dạy và học.
- Không nối mạng
X
 
X
 
 
 
 
 
20 chỗ
25 chỗ
 
 
 
X
X
 
X
 
 
 
 
 
25 chỗ
30 chỗ
 
X
X
 
X
 
 
 
 
 
30 chỗ
35 chỗ
 
X
Đạt chuẩn
 
Đạt chuẩn
 
 
 
 
25 chỗ
30 chỗ
 
Tiên tiến
Đạt chuẩn
 
Đạt chuẩn
 
 
 
 
Tiên tiến
Tiên tiến
 
Tiên tiến
3 Kỷ thuật nghiệp vụ thư vấn          
1. Nghiệp vụ Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện phải được đăng ký vào sổ tổng quát và  sổ cá biệt; sổ ĐK SGK hay sổ ĐK GV; Phân loại; Tổ chức danh mục; Xếp kho theo đúng kĩ thuật nghiệp vụ  
 
X
 
 
Có thêm mục lục quay, mục lục album Có thêm mục lục quay, mục lục album sáng tạo Đạt chuẩn Đạt chuẩn
2. Hướng dẫn sử dụng thư viện a. Có nội quy thư viện, khẩu hiệu thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện
c. Hàng năm cán bộ thư viện phải tổ chức biên soạn thư mục phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Các thư mục được biên soạn tốt, đạt được hiệu quả sử dụng.
X
 
 
 
1 thư mục/năm
Có thêm biểu đồ kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc
2 thư mục/năm
Có thêm biểu đồ kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc
 
3 thư mục/năm
Đạt chuẩn
 
 
1 thư mục/năm
Đạt chuẩn
 
 
Đạt chuẩn
4 Tổ chức hướng dẫn          
1. Tổ chức và quản lí Hiệu trưởng căn cứ vào quy định của Bộ GD &ĐT để xây kế hoạch phát triển thư viện đạt chuẩn và báo cáo lên cơ quan quản lí giáo dục cấp trên về kế hoạch huy động các nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sách báo cho thư viện. X X X Đạt chuẩn
 
 
 
 
Đạt chuẩn
2. Cán bộ thư viện Phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện. Ngoại trừ CB,GV có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thư viện, những CB, GV khác phải được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ( đã được tham dự các lớp sơ cấp thư viện ) X X X Đạt chuẩn Đạt chuẩn
3. Phối hợp trong công tác thư viện Tổ chức mạng lưới cộng tác thư viện trong GV, học sinh, Hội cha mẹ HS giúp  hoạt động, khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo,tài liệu của thư viện. X X X Đạt chuẩn Đạt chuẩn
4. Kế hoạch kinh phí hoạt động a. Đảm bảo khai thác đầy đủ và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách được cấp để đáp ứng chỉ tiêu về sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo.
b.Mua thêm sách bằng các nguồn kinh phí khác ngoài ngân sách hàng năm đối với mỗi  học sinh như sau:
c. Quản lý, sử dụng ngân sách, quỹ thư viện theo đúng nguyên tắc quy định.
X
 
 
 
 
500đ/HS
 
 
X
X
 
 
 
 
1000đ/HS
 
 
X
X
 
 
 
 
1500đ/HS
 
 
X
Đạt chuẩn
 
 
 
 
1500đ/hs
 
Đạt chuẩn
Đạt chuẩn
 
 
 
 
Xuất sắc
 
Đạt chuẩn
5. Số lượng bạn đọc Số lượng học sinh và giáo viên sử dụng sách báo của thư viện :
- Giáo viên:
- Học sinh:
 
 
100%
70%
 
 
100%
75%
 
 
100%
80%
 
 
100%
70%
 
 
Đạt chẩn
Đạt chuẩn
6. Hoạt động thư viện Có nội dung hoạt động phù hợp với từng cấp học như :
a. Giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới.
b.Trưng bày sách, thi kể chuyện, thi thuyết trình sách, thi tìm hiểu một số đề tài (chủ đề , chuyên đề), hoặc các hình thức khác.
c. Các hoạt động khác như : phát động phong trào tặng sách cho thư viện, tổ chức tủ sách lưu động trong học sinh, sưu tập tư liệu chuyên đề nhằm phục vụ việc giảng dạy và học tập.
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
Đạt chuẩn
 
 
 
 
 
 
Đạt chuẩn
7. Hướng dẫn kiểm tra bảo quản sách giáo khoa Hướng dẫn học sinh giữ gìn, bảo quản và mua đủ SGK thông qua việc phối hợp với GV tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng của học sinh vào đầu năm
 
X X X Tiên tiến Tiên tiến
5 Quản lý thư viện          
1. Chế độ bảo quản Sách báo, tạp chí phải được bảo quản chặt chẽ, bao bì, tu sửa thường xuyên. X X X Đạt chuẩn Đạt chuẩn
2. Hồ sơ sổ sách Có đầy đủ hồ sơ sổ sách và thực hiện đúng kĩ thuật nghiệp vụ X X X Đạt chuẩn Đạt chuẩn
3. Kiểm kê tài sán Kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định.
Làm thủ tục thanh lí các ấn phẩm đã hết hạn sử dụng  đúng nghiệp vụ ( có đầy đủ các biên bản kiểm kê, biên bản thanh lí, biên bản xuất kho và được cập nhật vào sổ ĐKTQ và sổ ĐKCB hay sổ đăng ký sách GV, GK theo quy định
X X X Đạt chuẩn Đạt chuẩn
                                                       
                                                                  Tự xếp loại: Thư viện đạt danh hiệu: Thư viện Đạt chuẩn
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (b/c);
- Lưu: VT, HSTV
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
                                                                                        

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây