Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2016; Kế hoạch tháng 3/2016

Thứ ba - 08/03/2016 16:09

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2016; Kế hoạch tháng 3/2016

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2016; Kế hoạch tháng 3/2016
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số     /BC-THTH

Thạch Hội, ngày 26 tháng 2  năm 2016
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2016; Kế hoạch tháng 3/2016
_____________
 
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ THÁNG 2/2016
            Với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, tổ chức và chỉ đạo giáo viên học sinh thực hiện phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực với những hoạt động trọng tâm sau:
            - Thực hiện nghiêm túc chương trình và thời khóa biểu.
            - Thực hiện chuyên đề: Vận dụng mô hình trường học mới VNEN vào thực hiện chương trình hiện hành qua soạn bài, tổ chức các hoạt động học tập.
            - Tổ chức chuyên đề: Bồi dưỡng thường xuyên Modun 12 – lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học; tổ chức học tin học cho toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên.
            - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu trong các buổi trong ngày.
            - Tổ chức thể nghiệm thành công chuyên đề “Phương pháp bàn tay nặn bột”.
- Chuẩn bị các nội dung cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
            - Thực hiện các báo cáo kịp thời, nghiêm túc.
            - Tổ chức cho học sinh luyện giải Toán qua mạng nghiêm túc, chuẩn bị cho thi cấp huyện ở vòng 15, tạo cho học sinh sự phấn khởi, cố gắng trong học tập.
            - Thực hiện nghiêm túc phong trào giải toán trên tạp chi Toán tuổi thơ.
            - Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
            - Khảo sát khả năng nắm kiến thức kĩ năng của học sinh chưa đạt chuẩn của lớp 4,5.
            - Tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
            - Tổ chức vui tết, đón xuân đảm bảo ấm áp, an toàn, tiết kiệm.
            - Công tác bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
            - Tham mưu thành công việc xây nhà đa năng bằng nguồn vốn 946 (sẽ tiến hành khởi công vào cuối tháng 3/2016; chuẩn bị các điều kiện để tiến hành xây nhà vệ sinh bằng nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh.
            1. Kết quả đạt được
            1.1 Kỷ cương, nề nếp
            Tất cả giáo viên thực hiện nghiêm túc nề nếp kỷ luật lao động: không có tình trạng vắng chậm không có lý do, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tổ, của nhà trường…
1.2 Thực hiện nội dung chương trình kế hoạch dạy học
Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu từ tuần 22 đến tuần 24, không có tình trạng bỏ tiết, bỏ môn và cắt xén nội dung chương trình. Mặc dù trong Tết có dạy bù để nghỉ Tết đúng lịch nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc chương trình và thời khóa biểu.
1.3 Thực hiện các quy định chuyên môn của giáo viên
- Soạn bài: Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn đúng chương trình, thời khóa biểu. Một số giáo viên đã có đầu tư, nghiên cứu khá kỹ nội dung bài, bám sát đối tượng học sinh xác định mục tiêu, hình thức tổ chức dạy học hợp lý, có chốt ý, khắc sâu kiến thức cho học sinh chỉ ra rõ các hoạt động của học sinh trong từng hoạt động của tiết dạy, như giáo án cô Bích Hương, cô An, …
Đối với 2 giáo viên lớp 1 môn Tiếng Việt sử dụng sách thiết kế, thì giáo viên có ghi chép nhật kí đầy đủ, các tiết còn lại soạn bài nghiêm túc.
- Giảng dạy: Đa số giáo viên lên lớp đúng giờ, giảng dạy nhiệt tình, có nhiều cố gắng trong việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực tự giác của học sinh trong học tập, nhiều giáo viên tận tụy đến từng học sinh để hướng dẫn học sinh học tập như giáo viên khối 1. Một số giáo viên sử dụng tranh ảnh, bảng phụ khá thường xuyên và hiệu quả như giáo viên khối 3, giáo viên khối 4, thầy Đức, cô Hường, cô Lợi... Nhiều giáo viên sử dụng trò chơi trong các tiết và giữa các tiết nhằm giúp học sinh bớt căng thẳng, tạo hứng thú trong học tập có hiệu quả như cô Tâm, cô Từ, cô Dung,... Một số giáo viên đã vận dụng thành công cách dạy học của Mô hình trường học mới VNEN vào các tiết học có hiệu quả, điển hình là cô Lợi.
- Công tác thăm lớp dự giờ: Trong tháng, ban giám hiệu bận nhiều công việc nên  tiến hành dự giờ tư vấn chuyên môn cho giáo viên chưa nhiều, các tổ trưởng đã có ý thức dự giờ thăm lớp đồng nghiệp nhằm đánh giá chất lượng dạy học và tư vấn cho giáo viên. Một số giáo viên đã có ý thức trong công tác dự giờ thăm lớp, học tập đồng nghiệp như cô Bích Hương, cô Lợi, cô An...
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2015/TT-BGD ĐT: Giáo viên thực hiện nhiêm túc cách đánh giá theo thông tư 30. Giáo viên nhận xét kịp thời nhất là giáo viên chủ nhiệm. Các giáo viên biết theo dõi học sinh, nắm vững nội dung dạy học, bám sát hướng dẫn thông tư để đánh giá, nhận xét học sinh. Giáo viên chấm chữa bài khá thường xuyên, nhận xét tư vấn khá chi tiết và hợp lý như cô Lan Hương.
1.4 Chất lượng dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD
Ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc dạy học của 2 lớp 1. Kịp thời tư vấn chia sẻ những vấn đề mà giáo viên lên lớp còn vướng mắc, băn khăn. Một số kĩ năng như thực hiện các thao tác, chơi trò chơi, đọc, viết của học sinh đã có nhiều tiến bộ.
1.5 Công tác bồi dưỡng đội ngũ
            Ban giám hiệu nhà trường đã phổ biến cho giáo viên các chuyên đề cần bồi dưỡng trong năm học, tổ chức cho giáo viên giải một số dạng toán khó, BDTX modun 33: Thực hành dạy phân hóa đối tượng, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giáo viên.
            1.6 Công tác kiểm tra
            Trong tháng, trường đã tiến hành kiểm tra gần hết số giáo viên được kiểm tra chuyên đề theo lịch. Tổ trưởng cũng đã chủ động lên kế hoạch kiểm tra giáo viên trong tổ của mình.
            1.7 Tham gia giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ và diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh.
            Số 184 học sinh của trường được khen 3 chuyên mục bài toán Một và Hai (1A), Giải toán qua thư (3B), góc Olympic (5B). Số bài của tháng này nộp lên khá nhiều và học sinh tham gia được nhiều chuyên mục: Một và hai, Donal, Giải toán qua thư…
            1.8 Công tác hoạt động của Thư viện, thiết bị
            Học sinh đến với thư viện đều đặn, nghiêm túc đã đi vào nề nếp. Có 169 lượt học sinh xem phim; 294 lượt học sinh đọc sách; 126 lượt học sinh tham gia vui chơi giải trí; 145 lượt học sinh hoạt động công nghệ thông tin.
            1.9. Công tác bán trú
            - Đảm bảo ATVS thực phẩm;
            - Ý thức của học sinh khi tham gia ăn, ngủ ở trường khá tốt.
            1.10. Công tác xây dựng CSVC, tham gia Lao động Nông thôn mới
            - Đã hoàn thiện quy hoạch nhà trường, Sở Xây dựng đã cho ý kiến; nhà trường đã yêu cầu kiến trúc sư hoàn thiện theo yêu cầu của Sở Xây dựng để trình UBND phê duyệt;
            - Đã hợp đồng trang trí lớp học;
            - Đang hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng Nhà đa năng bằng nguồn vốn dự án 946;
            - Tham gia Tết trồng cây nghiêm túc.
            2. Những tồn tại hạn chế
            2.1 Công tác quản lý
            Ban giám hiệu mặc dù rất quan tâm đến các mặt hoạt động của chuyên môn nhưng vẫn còn một số công việc tiến hành chưa kịp thời và toàn diện dẫn đến những sai sót vẫn xảy ra như: việc đánh giá nhận xét học sinh trong vở của một số lớp giáo viên nhận xét chưa kịp thời, còn ít tư vấn cho học sinh, đánh giá trong sổ theo dõi chất lượng học sinh chưa kịp thời, lời nhận xét chưa phù hợp nhất là giáo viên đặc thù. Vẫn còn giáo viên nghỉ không báo với BGH (cô Lan Hương).
            2.2  Công tác thực hiện quy chế chuyên môn
            - Soạn bài: Mặc dù bài soạn đã có đầu tư hơn trước nhưng một số giáo viên vẫn chưa thật sự soạn bài nghiêm túc: Bài soạn còn sơ sài, đôi chỗ nội dung chưa hợp lý (cô Oanh). Giáo án soạn theo chuyên đề đổi mới một số giáo viên chưa xác định mục tiêu cụ thể cho mức đạt chuẩn và trên chuẩn, còn sót một số bước quan trọng và hình thức tổ chức dạy học, một số khối giáo viên soạn bài còn giống nhau (khối 4, khối 2).
- Giảng dạy: Vẫn còn giáo viên lên lớp không sử dụng giáo án (giáo án không để trên bàn); chưa thoát li được sách thiết kế và sách hướng dẫn, môn toán dạy kiến thức mới giáo viên vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào sách giáo khoa. Tổ 4-5 chuẩn bị một tiết dạy không thành công chưa tiến hành dạy theo lịch đã lên.
Việc chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết học của một số giáo viên chưa nghiêm túc, chưa đạt hiệu quả. Các hoạt động hoạt động học tập theo chuyên đề nhiều giáo viên vẫn còn lúng túng, lệnh của giáo viên chưa rõ ràng, thiếu dứt khoát. Việc rèn kỹ năng cho học sinh vẫn còn hạn chế.
- Công tác thăm lớp dự giờ: Giáo viên thăm lớp dự giờ nhiều nhưng kĩ năng quan sát học sinh để đánh giá giờ dạy theo hướng đã được chuyên đề vẫn còn hạn chế..
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2015/TT-BGD ĐT: Việc đánh giá học sinh theo thông tư 30 một số giáo viên còn hạn chế: lời nhận xét trong sổ theo dõi chất lượng giáo dục chưa phù hợp với hướng dẫn đánh giá, lời nhận xét trong vở chưa có hướng tư vấn cho học sinh. Đánh giá không kịp thời (thầy Huề và thầy Thắng). Một số giáo viên chấm, nhận xét trong vở cho học sinh chưa kịp thời, lời tư vấn chưa đúng tinh thần Thông tư 30.
 Môn Tiếng Anh, giáo viên THCS dạy tăng cường nên đánh giá theo thông tư 30 còn gặp nhiều khó khăn.
2.3. Chất lượng dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD
Mặc dù được ban giám hiệu rất quan tâm, giáo viên dạy lớp 1 có nhiều cố gắng  nhưng chất lượng học sinh chưa thật đồng đều đến cuối tháng 2 vẫn còn có một số em đọc còn đánh vần Thái Bảo(1A), Hùng Vỹ,Trà My (1B), viết còn chậm như Thái Bảo, Đăng (1A), Hùng Vỹ,Trà My (1B).
 2.4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ
Vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa chưa coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ít tự giác đi dự giờ đồng nghiệp, tìm hiểu thông tin liên qua đến kiến thức cần dạy cho học sinh, chưa đầu tư vào giờ dạy, chất lượng học sinh, còn ngại dạy chuyên đề, thao giảng…
2.5. Công tác kiểm tra:
Công tác kiểm tra của các tổ có nhiều chuyển biến, nhưng ngoài kiểm tra giáo án thì cần kiểm tra thêm các nội dung khác, công tác lưu giữ minh chứng trong hồ sơ tổ chưa cập nhật.
2.6. Tham gia giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ và diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh
Giáo viên ít tham gia  giải bài trên diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh.
2.7. Công tác hoạt động thư viện, thiết bị
- Học sinh xuống học tại thư viện bỏ cặp, nón mũ ở ngoài thềm trông không đẹp mắt.
- Sắp xếp trong phòng thiết bị chưa gọn gàng và đẹp mắt, một số tranh ảnh vẫn chưa nẹp xong để treo lên giá.
2.8. Công tác bán trú
- Học sinh khi xuống nhà ăn còn lộn xộn; trong bữa ăn nói chuyện nhiều;
- Chưa sắp xếp để học sinh dùng khăn tay cá nhân; chậu rửa tay có hôm còn bẩn;
- Vệ sinh sau khu vực sơ chế chưa đảm bảo, thức ăn thừa trôi ra ngoài nhiều;
- Rác vương vãi xung quanh khá nhiều.
2.8. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, KĐCL, lao động nông thôn mới
- Tiến độ làm quy hoạch quá chậm; chưa tổ chức họp phụ huynh để thống nhất việc xây nhà vệ sinh nên chưa triển khai được;
- Trong tháng, không thực hiện kế hoạch của nội dung KĐCL;
- Tham gia lao động của một số giáo viên, học sinh rất hời hợt.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 3/2016
            Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh26/3.
Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Thực hiện chương trình, nội dung dạy học:
 Chỉ đạo nghiêm túc chương trình, nội dung dạy học các tuần: 25, 26, 27, 28.
2. Thực hiện các quy định của chuyên môn:
- Thực hiện tốt việc soạn bài, lên lớp có chất lượng theo tinh thần chuyên đề đổi mới, vận dụng mô hình trường học mới VNEN, làm tốt bộ hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn;
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 30 trong đánh giá học sinh;
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu; tham gia thi giải toán trên mạng cấp huyện;
- Tăng cường rèn chữ viết và trình bày cho học sinh;
- Tổ chức chuyên đề, thao giảng chào mừng ngày 8/3;
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề vận dụng mô hình dạy học mới VNEN, đánh giá học sinh theo thông tư 30;
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả;
- Tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá”, triển khai áp dụng chuyên đề dạy HĐGD trong tất cả các khối lớp;
- Hoàn thành và nộp sáng kiến kinh nghiệm và nộp lên phòng vào tháng 3;
- Tiếp tục tổ chức học tin học;
- Tiếp tục  BDGV modun 12 : Lập kế hoạch bài học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học và modun 13.
3. Công tác kiểm tra chuyên môn:
- Kiểm tra chuyên đề cô Hoàng Thị Từ (QCCM), cô Nguyễn Thị Hường (CĐK);
- Kiểm tra toàn diện cô Nguyễn Thị Tâm; cô Phan Thị Mỹ Dung;
- Kiểm tra hồ sơ BDTX.
4. Hoạt động của tổ chuyên môn:
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30 và việc soạn – giảng theo chuyên đề của phòng;
- Đẩy mạnh việc vận dụng mô hình trường học VNEN trong thực hiện chương trình hiện hành;
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu;
- Động viên, giúp đỡ học sinh thi Giải Toán trên mạng cấp huyện;
- Dạy thể nghiệm các môn khó, tọa đàm về PPDH theo nhóm;
- Bồi dưỡng thường xuyên các Moodun theo kế hoạch.
5. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, KĐCL, lao động nông thôn mới
- Hoàn thiện quy hoạch; hoàn tất thủ tục để xây nhà vệ sinh; hoàn tất trang trí lớp;
- Mua thêm 01 bộ máy chiếu phòng Tin học và bàn ghế phòng Tiếng Anh;
- Tham mưu với chính quyền sớm khởi công xây nhà đa năng;
- Hợp đồng đổ đất sân TDTT;
- Tiếp tục bổ sung các nội dung trong phần mềm KĐCL;
- Trồng và chăm sóc cây trong các bồn cây.
6. Công tác bán trú
- Lao động chăm sóc vườn rau; mua thay thế ruột bình lọc nước.
- Vệ sinh phong quang sạch sẽ, hướng dẫn HS sử dụng khăn mặt cá nhân.
7. Hồ sơ TCCB
- Thu lại hồ sơ CC, VC; bổ sung thông tin PMIT.
8. Công tác khác
- Tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề, chủ điểm của tháng;
- Tổ chức lao động phong quang trường lớp; trồng và chăm sóc các bồn hoa;
- Giáo dục học sinh chăm làm việc nhà, giao tiếp lịch sự.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Tuần Thứ/ngày Nội dung công việc Người thực hiện Điều chỉnh
 
 
 
 
 
 
 
 
TUẦN
1
(29/2-04/3)
Thứ 2, 29/02 - Thực hiện chương trình tuần 25
- Chuyên đề TV1-CGD, HĐGD tại TH Thị Trấn.
- Toàn trường.
- Cô Hoài Nga.
 
Sáng thứ 3, 01/3 - Hoàn thành hồ sơ BDTX để đón đoàn kiểm tra của sở. - PHT, TTCM.  
Chiều thứ 3, 01/3 - Chuyên đề Tổ chức các HĐGD lớp 2,3 tại TH Thạch Lạc
 
- PHT, TTCM.  
Thứ 4, 02/3 - Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 8/3.
- Hoàn thành hồ sơ tinh giản biên chế 2016, nộp Phòng GD-ĐT
- PHT và toàn thể GV.
- Kế toán.
 
Sáng thứ 5, 03/3 - Chuyên đề Tổ chức các HĐGD lớp 4,5 tại trường TH Thị trấn
- Hoàn thành quy hoạch mặt bằng sử dụng đất nhà trường.
- PHT, TTCM.
 
 
- Kế toán.
 
Sáng thứ 6, 04/3
 
- Chuyên đề Tổ chức các HĐGD môn Âm nhạc lớp 3,4 tại trường TH Thạch Xuân
- Tổ chức thi giải toán qua mạng cấp huyện
- PHT và cô Hường.
 
- Cô Tâm, thầy Thắng, cô Lợi.
- TTCM, cô Hường.
- PHT, cô Mai, cô L.Hương
Chiều thứ 6, 04/3 - Chuyên đề Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh lớp 3 tại trường TH Thị trấn.
- Lao động Nông thôn mới (cuốc cỏ vườn rau).
- PHT và cô Trần Hoa.
 
- GV và HS 4,5.
 
Sáng thứ 7, 05/3 - Chuyên đề Dạy học Mỹ thuật theo PP Đan Mạch tại trường TH Thạch Long. - PHT và cô Trần Nga.
 
 
Chiều thứ 7, 05/3 - Họp phụ huynh xin ý kiến xây nhà vệ sinh.
- Chuyên đề Tổ chức các HĐGD tại trường TH Ngọc Sơn.
- HT và GV chủ nhiệm.
- PHT, TTCM, GV K1
 
 
 
 
 
 
 
TUẦN 2
(07/3 – 11/3)
Thứ 2, 07/3 - Thực hiện chương trình tuần 26.
- Chấm hồ sơ giáo viên.
- Kiểm tra tình hình thực hiện cam kết đã ký (Quyết định 33).
- Toàn trường.
- BGH, TTCM.
 
- HĐ thi đua.
 
Sáng thứ 3, 08/3
Chiều 8/3
- Tổ chức: Hội thi tài năng giáo viên, trưng bày hồ sơ cá nhân và  thiết bị dạy học tự làm, báo cáo SKKN;
- Mít tinh kỷ niệm Ngày QT Phụ nữ 8/3.
- Họp chi bộ, họp hội đồng tháng 3.                           
 
- Chuyên môn và Công đoàn.
 
- Công đoàn.
 
Sáng thứ 4, 09/3
 
 
Chiều thứ 4
- Thành lập BTC giao lưu Tiếng Anh, giao nhiệm vụ cho các thành viên BTC.
- Họp thống nhất việc phân công nhiệm vụ.
- Họp phụ huynh.
- Thông báo phân công nhiệm vụ giữa kỳ 2 (do có thay đổi nhân sự).
- Các khối chuẩn bị thi Tuổi thơ khám phá cấp trường.
- HT, cô Trần Hoa.
 
 
- BGH, TTCM.
 
- CB, GV, NV toàn trường.
 
Thứ 5, 10/3 - Dự giờ, thăm lớp.
- Thu sáng kiến kinh nghiệm.
- Đặt mua sắm bàn ghế phòng Tiếng Anh.
- Làm KĐCL Nhóm 1.
- BGH, TTCM.
- PHT.
- HT, KT.
 
- Thầy Sơn, cô Mai.
 
Thứ 6, 11/3 -  Khảo sát chất lượng khối 4,5.
- Kiểm tra nền nếp bán trú.
- Lao động Nông thôn mới.
- Làm KĐCL Nhóm 2.
- BGH.
- HT.
- GV, HS khối 3.
- Cô T. Nga, cô Mai
 
Thứ 7, 12/3 - Hoàn thiện trang trí lớp;
- Học Tin học
- HT
- Toàn thể CB, GV
 
 
 
 
 
 
 
 
TUẦN 3
(14/3-18/3
Thứ 2, - Thực hiện chương trình tuần 27
- Thu hồ sơ CC, VC
- Làm KĐCL Nhóm 3.
- Toàn trường.
- HT.
- Cô B. Hương, cô Mai
 
Thứ 3,
 
Trong 2 tuần
- Dự giờ, kiểm tra giáo án
giáo viên.
- Bổ sung thông tin hồ sơ PMIT
- TTCM.
 
- Cô Mai, cô Thơm.
 
Thứ 4, - Sinh hoạt chuyên môn: BDTX mô đun 12;
- Làm KĐCL Nhóm 4
- TTCM.
- Thầy Đức, cô Mai.
 
Thứ 5, - Kiểm tra chuyên đề.
- Lao động Nông thôn mới.
- Tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá ”cấp trường.
- Làm KĐCL Nhóm 5
- Tổ kiểm tra.
- GV học sinh khối 4,5.
- GV, HS khối 4.
- Cô H. Nga, cô Mai.
 
Thứ 6, - Tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá ”cấp trường. - TPT, GV, HS khối 5.  
Thứ 7, - Hoàn thiện thiết kế nhà vệ sinh, tiến hành xây dựng.
- Học Tin học.
- HT, Ban đại diện CMHS trường.
- CB, GV đăng ký.
 
 
 
 
 
 
TUẦN 4
(21/3-25/3
 
Thứ 2, - Thực hiện chương trình tuần 28. - Toàn trường.  
Thứ 3, - Kiểm tra tình hình thực hiện cam kết đã ký (Quyết định 33).
- Kiểm tra nền nếp bán trú.
- HĐ thi đua.
 
- HT.
 
Thứ 4, - Tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức HĐGD lớp 3A
- Cô Dung.
 
 
- Cô B. Hương
 
Thứ 5, - Kiểm tra toàn diện.
 
- Khảo sát chất lượng học sinh khối 1-3.
- Kiểm tra  cô Tâm; cô Dung.
- PHT.
 
Thứ 6, - Dự giờ giáo viên, kiểm tra giáo án.
- Lao động vệ sinh phong quang trường lớp.
- BGH, TTCM.
- GV, HS.
 
Thứ 7, - Hợp đồng đổ đất sân TDTT.
 
- Học và thi Tin học
- HT, Ban đại diện PH.
- GV đăng ký.
 
 
 
TUẦN 5
(28/3
- 1/4)
Thứ 2, - Thực hiện chương trình tuần 29 - Toàn trường.  
Thứ 3, - Dự giờ giáo viên, kiểm tra giáo án.
- Hoàn chỉnh việc nhập hồ sơ PMIT.
- BGH, TTCM.
- Cô Thơm, cô Mai.
 
Thứ 4, - Sinh hoạt chuyên môn: Tổ chức HĐGD lớp 1A
- Chuẩn bị cho Hội thi kể chuyện theo sách.
- Hoàn thành đánh giá tiêu chí KĐCL.
- TTCM, cô Tâm.
- Cô Nguyễn Thị Hoa.
- Các nhóm.
 
Thứ 5, - Tổ chức giao lưu Tiếng Anh cấp trường. - BTC, cô Trần Hoa.  
Thứ 6, - Lao động Nông thôn mới - GV học sinh khối 3,4,5.  
Thứ 7, - Lắp bàn ghế phòng Tiếng Anh - HT.  
 
Trên đây là kết quả hoạt động tháng 2/2016 và kế hoạch tháng 3/2016. Kính mong các đồng chí thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT;
- HT, CTCĐ, TT, TPCM, TPT, TVP, Bán trú;
- Website trường;
- Lưu: VT.
KT HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hoài Nga
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoài Nga

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây