Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016; Kế hoạch tháng 4/2016

Thứ hai - 11/04/2016 21:37

Các em học sinh tham gia giao lưu Tuổi thơ khám phá lần thứ Nhất.

Các em học sinh tham gia giao lưu Tuổi thơ khám phá lần thứ Nhất.
UBND HUYỆN THẠCH HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số:26/BC-THTH Thạch Hội, ngày 25 tháng 3 năm 2016 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016; Kế hoạch tháng 4/2016
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:26/BC-THTH
 
Thạch Hội, ngày 25 tháng 3 năm 2016
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016; Kế hoạch tháng 4/2016

 
 
 

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN  CÔNG TÁC THÁNG 3/2016
          Với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, tổ chức và chỉ đạo giáo viên học sinh thực hiện phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực với những hoạt động trọng tâm sau:
          - Thực hiện nghiêm túc chương trình và thời khóa biểu.
          - Thực hiện nghiêm túc chuyên đề nhân rộng một phần mô hình trường học mới VNEN qua  soạn bài, tổ chức các hoạt động học tập.
          - Tổ chức chuyên đề: Bồi dưỡng thường xuyên Modun 12 – lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học, tổ chức học tin học cho toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên.
          - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu trong các buổi trong ngày.
          - Tổ chức thành công chuyên đề tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy thể nghiệm thành công.
- Tổ chức thành công giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cho khối 4, khối 5.
          - Thực hiện các báo cáo kịp thời, nghiêm túc.
          - Tổ chức cho học sinh giải Toán qua mạng nghiêm túc, tạo cho học sinh sự phấn khởi, cố gắng trong học tập.
          - Thực hiện nghiêm túc phong trào giải toán trên tạp chi Toán tuổi thơ.
          - Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
          - Khảo sát khả năng nắm kiến thức kĩ năng của học sinh từ khối 1 đến khối 5.
          - Tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.
          - Tổ chức tốt công tác bán trú.
          - Hoàn thành trang trí phòng học.
          - Hoàn thành thiết kế nhà vệ sinh, tổ chức mời thầu.
          - Hoàn thành quy hoạch khuôn viên trường.
          - Tham mưu với UBND xã xin hỗ trợ mua trang thiết bị phòng Tiếng Anh, đặt mua 15 bộ bàn ghế phòng Tiếng Anh.
          1. Kết quả đạt được
          1.1 Kỷ cương, nề nếp
          Tất cả giáo viên thực hiện nghiêm túc nề nếp kỷ luật lao động: chậm không có lý do, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tổ, của nhà trường…
1.2 Thực hiện nội dung chương trình kế hoạch dạy học
Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu từ tuần 25 đến một nửa tuần 29, không có tình trạng bỏ tiết, bỏ môn và cắt xén nội dung chương trình.
1.3 Thực hiện các quy định chuyên môn của giáo viên
- Soạn bài: Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn đúng chương trình, thời khóa biểu. Một số giáo viên đã có đầu tư, nghiên cứu khá kỹ nội dung bài, bám sát đối tượng học sinh xác định mục tiêu, hình thức tổ chức dạy học hợp lý, có chốt ý, khắc sâu kiến thức cho học sinh chỉ ra rõ các hoạt động của học sinh trong từng hoạt động của tiết dạy, như giáo án cô Bích Hương, cô An, cô Lợi, cô Tâm…
Đối với 2 giáo viên lớp 1 môn Tiếng Việt sử dụng sách thiết kế, thì giáo viên có ghi chép nhật kí đầy đủ, các tiết còn lại soạn bài nghiêm túc.
- Giảng dạy: Giáo viên lên lớp đúng giờ giảng dạy nhiệt tình, có nhiều cố gắng trong việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực tự giác của học  sinh trong học tập, nhiều giáo viên tận tụy đến từng học sinh để hướng dẫn học sinh học tập như giáo viên khối 1. Sử dụng tranh ảnh, bảng phụ khá thường xuyên và hiệu quả như giáo viên khối 3, giáo viên khối 4, thầy Đức, cô Hường, cô Lợi... Nhiều giáo viên sử dụng trò chơi trong các tiết và giữa các tiết nhằm giúp học sinh bớt căng thẳng, tạo hứng thú trong học tập có hiệu quả như cô Tâm, cô Từ,...Áp dụng thường xuyên cách dạy học VNEN vào các tiết học có hiệu quả như cô Lợi, cô Lan Hương, cô Bích Hương, cô An…
- Công tác thăm lớp dự giờ: Trong tháng ban giám hiệu tiến hành  dự giờ tư vấn chuyên môn cho giáo viên khá thường xuyên, các tổ trưởng đã có ý thức dự giờ thăm lớp đồng nghiệp nhằm đánh giá chất lượng dạy học và tư vấn cho đồng nghiệp. Một số giáo viên đã có ý thức trong công tác dự giờ thăm lớp, học tập đồng nghiệp như cô Bích Hương, cô Lợi, cô An, cô Lan Hương, cô Anh, thầy Đức...
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2015/TT-BGD ĐT: Giáo viên thực hiện nhiêm túc cách đánh giá theo thông tư 30. Các giáo viên biết theo dõi học sinh, nắm vững  nội dung dạy học, bám sát hướng dẫn thông tư để đánh giá học sinh. Giáo viên chấm chữa bài khá thường xuyên, nhận xét tư vấn khá chi tiết và hợp lý như cô Lan Hương, cô Tâm, cô Lợi, cô An, thầy Đức, cô Bích Hương.
1.4 Chất lượng dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD
Ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc dạy học của 2 lớp 1. Kịp thời tư vấn chia sẻ những vấn đề mà giáo viên lên lớp còn vướng mắc, băn khăn. Một số kĩ năng như thực hiện các thao tác, chơi trò chơi, đọc, viết (nghe viết chính tả) đã có nhiều tiến bộ.
1.5 Công tác bồi dưỡng đội ngũ
          Ban giám hiệu nhà trường đã phổ biến cho giáo viên các chuyên đề cần bồi dưỡng trong năm học, tổ chức cho giáo viên giải một số dạng toán khó, BDTX modun 12: lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học, tổ chức học tin học cho giáo viên toàn trường, tổ chức chuyên đề về HĐGD…
          Nhà trường mở trang wetb tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi, tìm hiểu thêm các thông tin phục vụ công tác dạy và học.
          1.6 Công tác kiểm tra
          Trong tháng trường đã tiến hành kiểm tra gần hết số giáo viên được kiểm tra chuyên đề theo lịch. Tổ trưởng cũng đã chủ động lên kế hoạch kiểm tra giáo viên trong tổ của mình.
          1.7 Tham gia giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ và diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh.
          Số 185 học sinh của trường được khen 2 chuyên mục bài toán Một và Hai 1B), Đo trí thông minh(3A). Số bài của tháng này nộp lên khá nhiều và học sinh tham gia được nhiều chuyên mục: Một và hai, Sai ở đâu sửa cho đúng, Đố vui, Truyện tranh dài kỳ, Giải toán qua thư…
          1.8 Công tác hoạt động của Thư viện, thiết bị
          Học sinh đến với thư viện đều đặn, nghiêm túc đã đi vào nề nếp. Có 341 lượt học sinh xem phim; 378 lượt học sinh đọc sách; 174 lượt học sinh tham gia vui chơi giải trí; 56 lượt học sinh hoạt động công nghệ thông tin.
          1.9. Công tác bán trú
          Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
          1.10. Công tác xây dựng CSVC, tham gia Lao động Nông thôn mới
          - Hoàn thành quy hoạch nhà trường; hoàn thành trang trí lớp học;
          - Phụ huynh đồng ý xây nhà vệ sinh; đã hoàn thành thiết kế, mời thầu;
          - Tham gia lao động chăm sóc cây cối trong vườn trường;
          - Đặt mua 15 bộ bàn ghế phòng Tiếng Anh.
          2.Những tồn tại hạn chế
          2.1 Công tác quản lý
          Ban giám hiệu mặc dù rất quan tâm đến các mặt hoạt động của chuyên môn nhưng vẫn còn một số công việc tiến hành chưa kịp thời và toàn diện dẫn đến những sai sót vẫn xảy ra như: việc đánh giá nhận xét học sinh trong vở của một số lớp giáo viên nhận xét chưa kịp thời, còn ít tư vấn cho học sinh, đánh giá trong sổ theo dõi chất lượng học sinh chưa kịp thời, lời nhận xét chưa phù hợp nhất là 1 số giáo viên đặc thù.
          Vẫn còn giáo viên dạy theo ngẫu hứng không theo mục tiêu, nội dung của bài đã soạn.
          Có giáo viên sử dụng biện pháp phạt tiền (bỏ lợn gây quỹ lớp) khi học sinh mắc lỗi làm phụ huynh bức xúc.
          Một số giáo viên vi phạm nội dung đã ký cám kết thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính: để chuông điện thoại reo, nghe điện toại trong giờ làm việc; đi lại quá lề mề; giờ giáo viên đặc thù dạy nhưng giáo viên chủ nhiệm ngồi ở bàn giáo viên bấm điện thoại, nói chuyện rất vô duyên.
          2.2  Công tác thực hiện quy chế chuyên môn
          - Soạn bài: Mặc dù bài soạn đã có đầu tư hơn trước nhưng một số giáo viên vẫn chưa thật sự soạn bài nghiêm túc: Bài soạn còn sơ sài, chưa phân theo nhóm đối tượng học sinh của lớp mình. Giáo án soạn theo chuyên đề đổi mới một số giáo viên chưa xác định mục tiêu cụ thể cho mức đạt chuẩn và trên chuẩn, còn sót một số bước quan trọng và hình thức tổ chức dạy học (thầy Thắng).
- Giảng dạy: Vẫn còn giáo viên lên lớp không sử dụng giáo án (giáo án không để trên bàn); chưa thoát li được sách thiết kế và sách hướng dẫn, môn toán dạy kiến thức mới giáo viên vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào sách giáo khoa. Việc chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết học của một số giáo viên chưa nghiêm túc, chưa đạt hiệu quả. Các hoạt động hoạt động học tập theo chuyên đề nhiều giáo viên vẫn còn lúng túng, lệnh của giáo viên chưa rõ ràng dứt khoát. Rèn kỹ năng cho học sinh vẫn còn hạn chế.
- Công tác thăm lớp dự giờ: Giáo viên thăm lớp dự giờ nhiều nhưng kĩ năng quan sát học sinh để đánh giá giờ dạy theo hướng đã được chuyên đề vẫn còn hạn chế..
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2015/TT-BGD ĐT: Việc đánh giá học sinh theo thông tư 30 một số giáo viên còn hạn chế: lời nhận xét trong sổ theo dõi chất lượng giáo dục chưa phù hợp với hướng dẫn đánh giá, lời nhận xét trong vở chưa có hướng tư vấn cho học sinh. Đánh giá không kịp thời như thầy Huề, giáo viên Tin học. Một số giáo viên chấm, nhận xét trong vở cho học sinh chưa kịp thời, lời tư vấn chưa mang tính động viên.
- Chất lượng dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD
Mặc dù được ban giám hiệu rất quan tâm, giáo viên dạy lớp 1 có nhiều cố gắng  nhưng chất lượng học sinh chưa thật đồng đều đến cuối tháng 3 vẫn còn có một số em đọc còn đánh vần Thái Bảo (1A), Hùng Vỹ,Trà My (1B) đặc biệt là Hùng Vỹ và Trà My có một số chữ còn quên, viết còn chậm như Thái Bảo, Đăng (1A), Hùng Vỹ,Trà My (1B).
 2.3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ
Vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa chưa coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ít tự giác đi dự giờ đồng nghiệp, tìm hiểu thông tin liên qua đến kiến thức cần dạy cho học sinh, chưa đầu tư vào giờ dạy, chất lượng học sinh, còn ngại dạy chuyên đề, thao giảng…
2.4. Công tác kiểm tra:
Công tác kiểm tra của các tổ có nhiều chuyển biến, nhưng ngoài kiểm tra giáo án thì cần kiểm tra thêm các nội dung khác, công tác lưu giữ minh chứng trong hồ sơ tổ chưa cập nhật.
2.5. Tham gia giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ và diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh
Giáo viên ít tham gia  giải bài trên diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh.
2.6. Công tác hoạt động thư viện, thiết bị
- Học sinh xuống học tại thư viện bỏ cặp, nón mũ ở ngoài thềm trông không đẹp mắt.
- Sắp xếp trong phòng thiết bị chưa gọn gàng và đẹp mắt, một số tranh ảnh vẫn chưa nẹp xong để treo lên giá.
2.7. Công tác Đội-Sao, nề nếp học sinh, vệ sinh trường lớp, tiết kiệm điện
- Vệ sinh trường lớp chưa tốt, nhiều lớp sắp xếp bình nước không gọn gàng (3A), vệ sinh trong lớp không sạch sẽ;
- Vệ sinh công trình vệ sinh chưa thật đảm bảo: có mùi hôi, giấy rác bỏ không đúng chỗ, đi vệ sinh xong không dội nước;…
- Có một số học sinh tự ý ra khỏi trường trong giờ ra chơi, mua kẹo rồi đứng ăn ngay cạnh quán, vứt rác bừa bãi;
- Giờ chơi học sinh chạy nhảy quá mức dẫn đến vấp ngã trầy xước, chảy máu;
- Nhiều học sinh chưa nghiêm túc trong lễ chào cờ và trong lúc hô 5 điều Bác Hồ dạy nhưng TPT chưa có biện pháp phù hợp;
- Ý thức bảo vệ bàn ghế, của công, cây cối của nhiều học sinh chưa tốt;
- Vẫn có những học sinh đi học buổi chiều quá sớm.
          2.8. Công tác bán trú
          Nề nếp học sinh ngồi ăn chưa tốt, lúc ngồi ăn các em nói chuyện quá nhiều;
          Nhà bếp kiểm soát số lượng học sinh ăn chưa tốt, có hôm thừa nhiều suất ăn;
          Nề nếp ngủ trưa chưa thật tốt, nhiều em không ngủ, có em trèo tường ra ngoài mua kẹo.         
          2.9. Công tác xây dựng CSVC, KĐCL,  tham gia Lao động Nông thôn mới
          - Bồn hoa thảm cỏ, vườn cây ăn quả chưa đẹp;
          - Vườn rau chưa có thu hoạch;
          - Tiến độ công tác KĐCL không đạt theo kế hoạch;
          - Chưa khởi công xây nhà vệ sinh và nhà đa năng được.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 4/2016
          Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh26/3.
Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Thực hiện chương trình, nội dung dạy học:
 Chỉ đạo nghiêm túc chương trình, nội dung dạy học các tuần: 29, 30, 31, 32, 33.
2. Thực hiện các quy định của chuyên môn:
- Thực hiện tốt việc soạn bài, lên lớp có chất lượng theo tinh thần chuyên đề đổi mới, nhân rộng một phần mô hình trường học mới VNEN của phòng, làm tốt bộ hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn;
- Thực hiện nghiêm túc thông tư 30 trong đánh giá học sinh;
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu;
- Tăng cường  rèn chữ viết và trình bày cho học sinh;
- Tổ chức chuyên đề dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới;
- Kiểm tra chuyên đề nhân rộng một phần mô hình dạy học mới VNEN, đánh giá học sinh theo thông tư 30;
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp (Thi kể chuyện theo sách, giao lưu câu lạc bộ Tiếng Anh…) đạt hiệu quả;
- Tiếp tục  BDGV modun 13 : Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng tích cực.  
3. Công tác kiểm tra chuyên môn:
- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra chuyên đề CBGV;
- Kiểm tra chuyên đề cô Trần Thị Hương (CĐK);
- Khảo sát chất lượng khối 4, khối 5 và khối 1;
- Kiểm tra hồ sơ BDTX.
4. Hoạt động của tổ chuyên môn:
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30 và việc soạn – giảng theo chuyên đề của phòng;
- Đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề nhân rộng một phần mô hình trường học VNEN trong các tiết lên lớp;
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, rèn chữ viết cho học sinh;
- Động viên, giúp đỡ học sinh các lớp làm bài trên tạp chí Toán Tuổi thơ;
- Khảo sát chất lượng học sinh thường xuyên;
- Bồi dưỡng thường xuyên theo các Moodun đã triển khai.
5. Công tác Đội – Sao, lao động:
- Tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề, chủ điểm của tháng;
- Quản lý học sinh giờ chơi hưởng dẫn các em chơi các trò chơi an toàn, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở ý thức bảo vệ của công, cây hoa trong trường và tiết kiệm điện;
- Giáo dục ý thức giữ vệ sinh chung đặc biệt là bỏ rác đúng chỗ và sử dụng công trình vệ sinh đúng cách;
- Tổ chức lao động phong quang trường lớp; trồng và chăm sóc các bồn hoa, vườn cây.
6. Công tác xây dựng CSVC, kiểm định chất lượng, lao động thôn mới
- Thúc dục nhà thầu khởi công xây nhà vệ sinh;
- Tham mưu chính quyền địa phương nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, thủ tục để tiến hành xây nhà đa năng;
- Lắp đặt bàn ghế phòng Tiếng Anh;
- Tiến hành lấy ý kiến hội đồng giáo viên về các nội dung cần tu sửa, mua sắm, xây dựng từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh;
- Trồng lại các bồn hoa;
- Tiếp tục làm công tác KĐCL theo kế hoạch.
7. Công tác bán trú
- Vệ sinh phong quang khu vực bán trú sạch sẽ;
- Khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra y tế đã góp ý.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Thời gian (Tuần) Nội dung công việc Người thực hiện Điều chỉnh
TUẦN
1
 
(4/4 – 8/4)
1.Thực hiện chương trình tuần 30 -  BGH, tất cả giáo viên.  
2. Chấm hồ sơ giáo viên - BGH. TTCM  
3. Chuyên đề dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới. - Cô Thanh Nga  
4. Dự giờ, thăm lớp đồng nghiệp. - BGH, tất cả giáo viên.  
5. Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tiêu chí KĐCL - Nhóm chuyên trách  
6. Thúc giục phụ huynh khởi công xây nhà vệ sinh - HT  
7. Tổ chức cho HS học tập lại nội quy trường lớp; kiểm tra ý thức chấp hành nội quy trường lớp của học sinh - TPT, GV chủ nhiệm  
8. Họp thống nhất nội dung xây dựng, tu sửa, mua sắm từ nguồn đóng góp của phụ huynh năm học 2016-2017 - HT, Kế toán  
9. Trồng lại bồn hoa hai bên cổng vào - Toàn thể GV, công đoàn phối hợp  
10. Tổ chức Hội thi phụ trách Sao giỏi - TPT  
11. Chấm SKKN - Hội đồng khoa học  
12. Khảo sát chất lượng khối 4. - Tổ chức  KS lớp 4.  
TUẦN
2
 
 
(11/4-15/4)
1.Thực hiện chương trình tuần 31. -  BGH, tất cả giáo viên.  
2. Chuyên đề cô Trần Thị Hương - BGH, TTCM  
3. Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tiêu chí KĐCL - Nhóm chuyên trách  
4. Kiểm tra ý thức chấp hành nội quy trường lớp của học sinh - TPT, GV chủ nhiệm  
5. Trồng lại bồn hoa hai bên cổng vào - Toàn thể GV, công đoàn phối hợp  
6. Họp thống nhất nội dung xây dựng, tu sửa, mua sắm từ nguồn đóng góp của phụ huynh năm học 2016-2017 với Ban đại diện CMHS trường - HT, Kế toán, Ban đại diện CMHS trường, lớp  
7. Dự giờ, kiểm tra giáo án
giáo viên.
- BGH, tất cả giáo viên.  
8. Tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách - Cô Hoa TV-TB  
 9. Khảo sát chất lượng khối 5.    
TUẦN
3
(18/4-22/4)
1.Thực hiện chương trình tuần 32. -  BGH, tất cả giáo viên.  
2. Phụ đạo học sinh nâng cao chất lượng đại trà. - Tất cả giáo viên  
3. Khảo sát môn Khoa học khối 4, khối 5. - Cô Hoài Nga.  
4. Dự giờ, thăm lớp đồng nghiệp. - BGH, tất cả giáo viên.  
5. Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tiêu chí KĐCL - Nhóm chuyên trách  
6. Chuẩn bị tổ chức giao lưu
câu lạc bộ Tiếng Anh
- Ban tổ chức  
7. Tổ chức Kể chuyện theo tranh cho học sinh khối 1,2 - Cô Hoa TV-TB  
8. Kiểm tra việc chấp hành nề nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính đã ký cam kết - Ban kiểm tra  
9. Kiểm tra nề nếp bán trú - Ban kiểm tra  
 10. Tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá ”cấp trường. - Tất cả các lớp  khối 4, 5 phải tổ chức.  
TUẦN 4
(25/4-29/4)
1.Thực hiện chương trình tuần 32. -  BGH, tất cả giáo viên.  
2. Tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh. - Ban tổ chức  
3. Kiểm tra nề nếp bán trú - Ban kiểm tra  
4. Sinh hoạt chuyên môn, thảo luận, trao đổi BDTX modun 13 -  Hiệu phó, tất cả giáo viên.  
5. Khảo sát môn Lịch sử- Địa lý khối 4, khối 5. - PHT, TTCM 4-5  
6. Dự giờ giáo viên, kiểm tra giáo án. - BGH, tất cả giáo viên.  
7. Gửi tờ trình đề nghị HĐND khảo sát các nội dung tu sửa, xây dựng, mua sắm năm 2016-2017 - HT, Kế toán  
8. Lao động vệ sinh phong quang, chăm sóc cây cối - Thầy Thắng  
9. Khảo sát môn Tiếng Việt học sinh khối 1. -  BGH, TTCM  
 Trên đây là kết quả hoạt động tháng 3/2016 và kế hoạch tháng 4/2016. Kính mong các đồng chí thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (b/c);
- CT Công đoàn trường (p/h);
- PHT, TPT, TTCM, NV nuôi dưỡng (t/h);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:533 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:561 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây