Báo cáo sơ kết tháng 3/2015, Phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2015

Thứ tư - 01/04/2015 14:23
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2015; Nhiệm vụ tháng 4/2015
PHÒNG GD – ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

        Số: 18/BC-THTH

             Thạch Hội, ngày 26 tháng 3 năm 2015
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2015; Nhiệm vụ tháng 4/2015
___________
 
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2015
          Với chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ và Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường  Tiểu học Thạch Hội đã triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, tổ chức và chỉ đạo cán bộ, giáo viên nhân viên và các em học sinh thực hiện phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực với những hoạt động trọng tâm sau:
- Chỉ đạo nghiêm túc chương trình, nội dung dạy học các tuần:  25, 26, 27, 28; thực hiện tốt việc soạn bài, lên lớp có chất lượng theo tinh thần chuyên đề đổi mới của phòng, làm tốt bộ hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn; thực hiện nghiêm túc thông tư 30 trong đánh giá học sinh;
          - Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng học sinh tham gia thi IOE, thi cấp tỉnh đạt giải Nhì, lọt vào đội tuyển thi quốc gia; tập luyện Đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; tổ chức cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 thi Giải Toán qua mạng cấp huyện; tham gia sôi nổi phong trào Giải toán trên tạp chí Toán tuổi thơ số 173;
          - Tổ chức thi chữ viết lần 3 nghiêm túc, đúng quy chế; tổ chức khảo sát chất lượng học sinh toàn trường;
- Tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp trường nghiêm túc và có ý nghĩa, chuẩn bị tốt về mọi mặt để học sinh tham dự Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp huyện;
- Tổ chức chuyên đề Đổi mới PPDH, chuyên đề Bồi dưỡng giáo viên; Giao ban dạy Tiếng Việt lớp CGD; bồi dưỡng giáo viên đi thi giáo viên chủ nhiệm giỏi;
- Chấm sáng kiến kinh nghiệm;
- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện CBGV;
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30 và việc soạn – giảng theo chuyên đề của phòng;
- Tiếp tục hoàn thiện phòng thư viện đạt chuẩn;
- Tham mưu với Hội CMHS xin huy động ngày công chở đất chở đất thịt dự trữ để sau này trồng cây;
- Tham mưu với chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, tổ chức rà soát các tiêu chí nhà trường theo Thông tư 59/2012/TT-BDG ĐT để xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia;
- Các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng, hoàn chỉnh đánh giá các tiêu   chí;
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn 26/3;
- Tổ chức cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ cấp trường, tập luyện để học sinh tham gia thi cấp huyện;
- Thành lập Câu lạc bộ Dân ca Ví dặm, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đưa dân ca Ví dặm vào nhà trường thông qua dạy âm nhạc, tổ chức các hoạt động tập luyện, biểu diễn trong trường;
- Tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề, chủ điểm của tháng: Tiến bước lên Đoàn; tổ chức tốt ngày hội “ Thiếu nhi Vui khỏe”; hội thi "Vẽ chiếc ô tô mơ ước";
- Tổ chức lao động phong quang trường lớp;
- Tổ chức trồng và chăm sóc các bồn hoa, thảm có;
- Tiếp tục duy trì sĩ số, nề nếp, nội quy trường lớp;
- Tiếp tục tổ chức giáo dục tập thể: giáo dục học sinh ATGT, cách chào hỏi, xưng hô, bỏ rác đúng nơi quy định, giáo dục tình yêu quê hương đất nước thông qua hoạt động giáo dục tập thể.
- Tổ chức khám sức khỏe cho tất cả học sinh;
- Tổ chức họp phụ huynh thống nhất thu tiền dạy buổi 2.       
          1. Kết quả đạt được
          1.1 Kỷ cương, nề nếp
          Tất cả giáo viên thực hiện nghiêm túc nề nếp kỷ luật lao động: không có tình trạng vắng, chậm không có lý do, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tổ, của nhà trường.
          Có giáo viên xin nghỉ có lí do nhưng báo quá chậm dẫn đến khó khăn trong việc cắt cử người dạy thay.
1.2 Thực hiện nội dung chương trình kế hoạch dạy học
Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu từ tuần 25 đến tuần 28, không có tình trạng bỏ tiết, bỏ môn và cắt xén nội dung chương trình. Mặc dù có 3 đồng chí giáo viên đi học lớp Cảm tình Đảng nhưng nhà trường bố trí dạy thay và tổ chức các hoạt động khác thay thế nghiêm túc.
1.3 Thực hiện các quy định chuyên môn của giáo viên
- Soạn bài: Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn đúng chương trình, thời khóa biểu. Một số giáo viên đã có đầu tư, nghiên cứu khá kỹ nội dung bài, bám sát đối tượng học sinh; xác định mục tiêu, hình thức tổ chức dạy học hợp lý; có chốt ý, khắc sâu kiến thức cho học sinh như bài soạn, cô Trần Thị Hương, cô Đặng Thị Anh, …
Đối với 2 giáo viên lớp 1 môn Tiếng Việt sử dụng sách thiết kế, thì giáo viên có ghi chép nhật kí đầy đủ, môn không sử được sử dụng thiết kế và buổi chiều soạn bài khá nghiêm túc.
- Giảng dạy:  Giáo viên lên lớp đúng giờ, giảng dạy nhiệt tình, có nhiều cố gắng trong việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực tự giác của học sinh. Nhiều giáo viên sử dụng tranh ảnh, bảng phụ khá thường xuyên và hiệu quả. Nhiều giáo viên thường xuyên mượn đồ dùng dạy học để tiết học sinh động hơn như cô Ánh, cô Hường, cô An,... Nhiều giáo viên sử dụng trò chơi trong các tiết và giữa các tiết nhằm giúp học sinh bớt căng thẳng, tạo hứng thú trong học tập có hiệu quả như cô Tâm, cô Từ, cô Ánh, cô Dung, cô Lợi, thầy Đức, cô Thanh,…
- Công tác thăm lớp dự giờ: Trong tháng 3, ban giám hiệu tích cực dự giờ thăm lớp nhằm đánh giá chất lượng dạy học và tư vấn cho giáo viên. Một số giáo viên đã có ý thức trong công tác dự giờ thăm lớp, học tập đồng nghiệp.
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT: Cơ bản các giáo viên đã có kỹ năng đánh giá theo Thông tư 30, lời nhận xét của giáo viên đúng quy chế, đảm bảo tính động viên khích lệ học sinh trong học tập và bổ sung tư vấn cho học sinh những mặt chưa được. Nhiều giáo viên đã có tiến bộ việc thực hiện thông tư 30 cả về nhận xét bằng lời và nhận xét bằng chữ khá kịp thời, đảm bảo nghiêm túc. Nhiều giáo viên biết theo dõi học sinh, nắm vững  nội dung dạy học, bám sát hướng dẫn thông tư để đánh giá học sinh đúng quy chế, có sổ theo dõi học sinh hằng ngày như cô Thuận Lợi, thầy Đức, cô Lan Hương,...
1.4 Chất lượng dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD
Ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc dạy học của 2 lớp 1. Kịp thời tư vấn chia sẻ những vấn đề mà giáo viên còn vướng mắc, băn khăn. Đến thời điểm hiện nay, đa số học sinh đọc bài trôi chảy, rõ ràng, chữ viết đều, kĩ năng nghe viết khá tốt.
 1.5 Công tác bồi dưỡng đội ngũ
          Ban giám hiệu nhà trường đã chấm và tư vấn cách viết sáng kiến kinh nghiệm trực tiếp cho những giáo viên, thăm lớp dự giờ, khảo sát chất lượng, góp ý kịp thời nhằm giúp giáo viên có một số kỹ năng khi lên lớp, viết sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện đánh giá học sinh có hiệu quả. Ngoài ra, tổ chức cho giáo viên giải Toán trên tạp chí Toán Tuổi thơ, diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh để nâng cao kỹ năng giải toán khó và hướng dẫn học sinh giải toán khó.
          Thành lập các câu lạc bộ nhằm giúp giáo viên trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
          1.6 Công tác kiểm tra
          Trong tháng trường đã kiểm tra chuyên đề được 2 giáo viên.
          1.7 Tham gia giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ và diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh.
          Phong trào đọc và giải Toán trên tạp chí Toán tuổi thơ được duy trì đều đặn. Số báo 173 học sinh của trường được khen hai chuyên mục: giải Toán qua thư và  Đo trí thông minh. Số báo 173  học sinh từ khối 1 đến khối 5 lớp nào cũng tham gia. Khối 1 tham gia 8 bài, khối 2 tham gia giải 7 bài toán của trang dành cho học sinh lớp 1-2 và 3 bài Chuyên mục Cuộc thi tìm hiểu Cộng đồng ASEAN; khối 3 tham gia 6 bài giải toán qua thư và 8 bài toán của Pomat; khối 4 tham gia (5 lượt) giải toán qua thư, 4 bài Góc Violimpic; khối 5 tham gia (11 lượt) giải toán qua thư; khối 3,4,5 tham gia 8 bài ở chuyên mục Thăm vườn Tiếng Anh.
          1.8 Công tác hoạt động của Thư viện, thiết bị
          Học sinh đến với thư viện đều đặn, nghiêm túc, nề nếp. Có 199 lượt học sinh xem phim; 127 lượt học sinh đọc sách; 302 lượt học sinh đọc và kể chuyện; 26 lượt học sinh tham gia hoạt động sáng tạo.
          Việc mượn trả đồ dùng, sách của giáo viên đã đi vào nề nếp. Một số giáo viên tích cực mượn đồ dùng ở phòng thiết bị như cô Ánh, cô Hường, cô An,...
          2. Những tồn tại hạn chế
          2.1 Công tác quản lý
          Ban giám hiệu mặc dù rất quan tâm đến các mặt hoạt động của chuyên môn nhưng vẫn còn một số công việc tiến hành chưa kịp thời và thiếu toàn diện dẫn đến những sai sót vẫn xảy ra như: việc thực hiện quy chế chuyên môn của một vài giáo viên chưa nghiêm túc, ứng xử của giáo viên đối với học sinh của một số giáo viên chưa thân thiện, đánh giá học sinh của giáo viên đặc thù chưa kịp thời, mặc dù đã nhắc nhở, tư vấn nhiều lần nhưng đánh giá học sinh trong sổ theo dõi có giáo viên vẫn còn ghi lời tư vấn, lời nhận xét của một số giáo viên chưa mang tính động viên.
          Tổ, khối trưởng chưa thường xuyên thăm lớp dự giờ, chưa kiểm tra giáo án và tư vấn cho tổ viên của mình. Công tác thông tin báo cáo còn chậm hoặc hạn chế (tổ 2-3).
2.2  Công tác thực hiện quy chế chuyên môn
          - Soạn bài: Mặc dù bài soạn đã có đầu tư hơn trước nhưng một số giáo viên soạn bài chưa nghiêm túc, thiếu sự đầu tư nghiên cứu để soạn giáo án dẫn đến:
          + Lựa chọn các phương pháp, hình thức tổ chức cho các hoạt động, sử dụng các tài liệu và TBDH liên quan không hợp lý;
          + Kiến thức trong giáo án còn sai cơ bản;
          + Các hoạt động (lệnh làm việc) lặp đi lặp lại trong một tiết học;
          + Lệnh làm việc không rõ ràng, nêu yêu cầu nhưng không tính đến thời gian để học sinh thực hiện; lệnh sau chồng lên lệnh trước;
          + Trong giáo án không khắc sâu, mở rộng kiến thức; không dự kiến phân loại đối tượng trong soạn bài;
          + Đặc biệt có giáo viên chưa sử dụng giáo án để dạy.
- Giảng dạy: Vẫn còn giáo viên lên lớp không sử dụng giáo án (giáo án một đằng dạy một nẻo); việc chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết học của một số giáo viên chưa nghiêm túc, có những đồ dùng học tập có trong phòng TB, trong lớp mà không sử dụng. Trong giảng dạy, giáo viên còn nói nhiều (nói lan man), làm thay học sinh nhiều, chưa biết cách nêu yêu cầu, hướng dẫn, tổ chức để tất cả học sinh tham gia hoạt động học tập mà chủ yếu còn tập trung vào một vài đối tượng học sinh trong lớp, chưa quan tâm đến các học sinh khác.
Nhiều kỹ năng cơ bản của học sinh không được giáo viên theo dõi, uốn nắn nên học sinh không thực hiện được.
Giáo viên sử dụng các tài liệu học tập chưa hiệu quả: có môn, có lớp bỏ trống vở bài tập giáo khoa mà không sử dụng, có lớp lại chỉ sử dụng VBT giáo khoa nên học sinh không biết trình bày khi làm bài khảo sát trân giấy.  
- Công tác thăm lớp dự giờ: Giáo viên thăm lớp dự giờ chưa nhiều (chủ yếu còn dự giờ các tiết thao giảng, chuyên đề), có giáo viên dự giờ không đủ số tiết quy định. Ghi chép sổ dự giờ chưa rõ, nhận xét chung chung, không các tác dụng góp ý, rút kinh nghiệm, cho điểm giờ dạy không chính xác.
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT: Việc đánh giá học sinh theo thông tư 30 một số giáo viên còn hạn chế: lời nhận xét của giáo viên chưa mang tính động viên, khích lệ các em, nhận xét ở sổ theo dõi chất lượng giáo dục của giáo viên đặc thù chưa kịp thời.
1.4 Chất lượng dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD
Mặc dù được ban giám hiệu rất quan tâm, giáo viên dạy lớp 1 có nhiều cố gắng nhưng chất lượng học sinh chưa thật đồng đều. Qua khảo sát giữa kì 2 của nhà trường, vẫn còn một số em đọc còn phải đánh vần và còn nhầm lẫn các âm khó, kĩ năng trình bày bài làm toán trong vở ô li hạn chế; xác định sai luật chính tả và sửa lại cho đúng còn nhiều hạn chế.
1.5 Công tác bồi dưỡng đội ngũ
Vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ít dự giờ đồng nghiệp, không giải các bài toán trên tạp chi Toán tuổi thơ; không ghi chép tích lũy chuyên môn, ngại hướng dẫn học sinh nâng cao kiến thức,…
1.6 Công tác kiểm tra
Công tác kiểm tra của các tổ chưa thường xuyên, chưa chủ động lên kế hoạch thực hiện.
1.7 Tham gia giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ và diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh
Trong năm học này BGH và tập thể giáo viên nhà trường rất quan tâm tới phong trào này hàng tháng số lượng học sinh làm bài và gửi đi nhiều nhưng số lượng được đăng ít, đặc biệt khối 1 và khối 4 chưa được đăng lần nào.
Giáo viên không tham gia diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh.
1.8 Công tác hoạt động thư viện, thiết bị
Việc mượn và sử dụng đồ dùng dạy học của một số giáo viên chưa nhiều và chưa đi vào nề nếp. Việc di chuyển phòng thư viện và phòng thiết bị nhiều cũng ít nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động của thư viện.
 
 
 
II. KẾ HOẠCH THÁNG 4/2015
          Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Chào mừng đại hội Đảng các cấp.
          Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Thực hiện chương trình, nội dung dạy học
 Chỉ đạo nghiêm túc chương trình, nội dung dạy học các tuần: 29, 30, 31, 32.
2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
- Thực hiện tốt việc soạn bài, lên lớp có chất lượng theo tinh thần chuyên đề đổi mới của Phòng GD-ĐT, làm tốt bộ hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn;
- Thực hiện nghiêm túc thông tư 30 trong đánh giá học sinh;
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học có năng khiếu và giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập: Bồi dưỡng cho học sinh thi IOE cấp quốc gia được tốt; học sinh tham gia Đại hội điền kinh, TDTT tỉnh;
- Tăng cường rèn chữ viết và trình bày cho học sinh;
- Tổ chức chuyên đề Đổi mới PPDH; chuyên đề Bồi dưỡng giáo viên, bàn tay nặn bột;
- Bồi dưỡng giáo viên vượt qua vòng 1 cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện;
- Chấm sáng kiến kinh nghiệm những giáo viên còn lại.
3. Công tác kiểm tra chuyên môn
Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện CBGV
+ Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (cô Nguyễn Thị Thuận Lợi)
+ Kiểm tra chuyên đề: 3 giáo viên (thầy Nguyễn Phi Đức, cô Trương Lan Hương, cô Đặng Thị Anh)
4. Hoạt động của tổ chuyên môn
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30 và việc soạn – giảng theo chuyên đề của Phòng GD-ĐT;
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, rèn chữ viết cho học sinh;
- Chuyên đề các môn khó dạy.
- Chuyên đề đổi mới PPDH và dạy mẫu các tiết, các môn khó.
5. Xây dựng cơ sở vật chất
- Hoàn thiện phòng thư viện đạt chuẩn;
- Đổ đất nới rộng đường đi hai bên cổng, trồng cây tạo chỗ đứng chờ con của phụ huynh;
- Phối hợp với BCH Hội CMHS chở đất thịt đổ bồn hoa, vườn cây thuốc Nam;
- Tiếp tục tham mưu với chính quyền hỗ trợ xây dựng CSVC, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, tổ chức rà soát các tiêu chí nhà trường theo Thông tư 59/2012/TT-BDG ĐT để xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia.
6. Công tác Kiểm định chất lượng
- Các nhóm dán nhản minh chứng, hoàn chỉnh đánh giá các tiêu chí;
- Thư ký hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá.
7. Công tác khác
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động ( 01/5); Chào mừng đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020;
- Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ;
- Ký cam kết thực hiện "Ba không" và "Năm An toàn giao thông- 2015";
- Triển khai các hoạt động dân ca Ví, Giặm vào nhà trường thông qua dạy Âm nhạc, tổ chức các hoạt động tập luyện, biểu diễn Dân ca Ví, Giặm trong trường;
- Tổ chức lao động phong quang trường lớp, đào mương thoát nước sau vườn cây; chăm sóc các bồn hoa, thảm cỏ./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT, Chi bộ (b/c);
- HT, PHT, TTCM, TPT; BTĐ;
- Website nhà trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây