Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015

Thứ hai - 02/02/2015 20:58
ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC * Số: / CTHĐ-CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thạch Hội, ngày 19 tháng 01 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015
ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
*
Số:       / CTHĐ-CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 

Thạch Hội, ngày 19 tháng 01 năm 2015
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015
_____________
 
          Thực hiện CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Đảng ủy xã Thạch Hội;
          Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội chủ động xây dựng chương trình hành động phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015 như sau:
            I. MỤC ĐÍCH
          - Nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và các em học sinh tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương; tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và tạo sức lan tỏa lớn;
          - Động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và các em học sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đổi mới tư duy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng tập thể Lao động Tiên tiến.
          II. YÊU CẦU
          1. Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước.
          2. Phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, xây dựng chương trình hành động cho chi bộ, BGH và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phù hợp tình hình thực tế để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.
          3. Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương đảng về " Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng đảng hiện nay" và chỉ thi 03 của Bộ chính trị về " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết TW 8 ( khóa XI) về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
          III. NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆC CHỦ YẾU
          Tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ được giao để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, giữ vững Trường đạt chuẩn Quốc gia mức 1, xây dựng Tập thể Lao động Tiên tiến, không ngừng đưa hình ảnh nhà trường quảng bá ra bên ngoài;        Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW 4, Nghị quyết TW 8 ( khóa XI) đến mỗi đảng viên, cán bộ, giáo viên;
          Chi bộ, BGH căn cứ hướng dẫn của đảng bộ xã Thạch Hội, huyện ủy Thạch Hà, tổ chức để đưa vào sinh hoạt chi bộ, nội dung nghiên cứu học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua của ngành;
          Trong quá trình công tác, Công đoàn, Đội thiếu niên xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với hoạt động của nhà trường, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp;
          Chi bộ chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện.
          Thường xuyên rà soát, bổ sung, chỉ đạo thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh. Cần chú trọng những phẩm chất sau:
          - Cán bộ Đảng viên cần nắm được tư tưởng của Người về đạo đức, về văn hóa giáo dục, về xây dựng Đảng, về độc lập dân tộc gắn với CNXH.
          - Có lòng yêu nước, hết lòng vì tổ quốc, vì nhân dân; yêu nghề, khắc phục mọi khó khăn. Không chấp nhận thái độ thờ ơ, cầm chừng ngại khó trong công việc.
          - Đổi mới lối làm việc, nói đi đôi với làm, trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm nêu gương về đạo đức; đẩy mạnh cải cách hành chính.
          - Kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.
          - Có tinh thần cầu tiến, tích cực học tập, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và tích cực trong đổi mới giáo dục ( đổi mới PP giảng dạy, đổi mới quản lý).
          - Lồng ghép việc học tập tư tưởng của Bác vào các môn học và các hoạt động giáo dục.
          Cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Chi bộ, BGH, Công đoàn theo dõi và giúp đỡ thực hiện.
          Chỉ đạo Đội TNTP Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút thanh, thiếu niên tham gia, tạo phong trào hành động rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ, gắn với những việc làm thiết thực như: Tự giác chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường; sống có trách nhiệm, biết chia sẽ, cảm thông; chăm chỉ học tập, có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, trong nhà trường có chương trình hành động phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015, có kí cam kết thực hiện ngay từ đầu năm.
          Trên đây là chương trình hành động phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc trực tiếp gặp Cấp ủy chi bộ để trao đổi./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã Thạch Hội (b/c);
- BGH, Công đoàn, Chi đoàn, TPT (t/h);
- Lưu: HSCB.
 
 
 
 
TM CHI ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
Trần Huy Sơn
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây