Đánh giá Tiêu chuẩn 1 (Kiểm định chất lượng)

Thứ bảy - 31/01/2015 15:02
Trường Tiểu học Thạch Hội Nhóm 1 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học. a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác); b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác; c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
Trường Tiểu học Thạch Hội
Nhóm 1


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
          Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học.
          a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác);
          b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;
          c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.
          1. Mô tả hiện trạng
Trường có 1 Hiệu trưởng do Ủy ban nhân dân (UBND) huyện bổ nhiệm từ 29  tháng 8 năm 2014, trước khi được bổ nhiệm là phó hiệu trưởng tại trường Tiểu học Thạch Văn (một trong 10 trường có thành tích xuất sắc của huyện Thạch Hà), nhiều năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, được cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) tín nhiệm cao, được Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện Thạch Hà  đánh giá cao về công tác quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường, UBND huyện quyết định bổ nhiệm làm hiệu trưởng; đã từng đạt giải trong kỳ thi quản lý giỏi cấp huyện, trước khi được bổ nhiệm, được Hiệu trưởng và Trưởng phòng GD&ĐT đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng đạt loại tốt; đạt trình độ Đại học sư phạm, đã qua đào tạo quản lý giáo dục, Sơ cấp lý luận chính trị  [H1.1.01.01].  Có 1 Phó Hiệu trưởng đã đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, được UBND huyện bổ nhiệm phó Hiệu trưởng từ tháng 01 năm 2014, có trình độ ĐHSP, Sơ cấp lý luận chính trị, có năng lực chuyên môn điều hành các hoạt động do Hiệu trưởng phân công [H1.1.01.02]. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ trường tiểu học, lãnh đạo xây dựng tập thể trường đoàn kết, nhất trí, xây dựng nhà trường phát triển.  Hội đồng trường được UBND huyện ra Quyết định thành lập, gồm 24 thành viên, do P Hiệu trưởng làm Chủ tịch, Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường [H1.1.01.03], Hội đồng thi đua khen thưởng do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập từng năm học đúng thành phần theo điều lệ trường Tiểu học, Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức phong trào thi đua, xét, đề nghị danh sách khen thưởng đối với CBGVNV, học sinh trong trường [H1.1.01.04]; Hội đồng kỷ luật được Hiệu trưởng thành lập hằng năm để giải quyết và xử lý và  những trường hợp sai phạm nội quy quy chế, vi phạm pháp luật của CBGVNV và học sinh, các Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng thành lập hằng năm như Hội đồng Chấm sáng kiến kinh nghiệm, Hội đồng chấm thi giáo viên giỏi cấp trường, Hội đồng tư vấn,.... [H1.1.01.05]. Nhìn chung Hội đồng trường và các Hội đồng tư vấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Trường có Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đảng ủy xã ra quyết định thành lập Chi bộ và Quyết định công nhận chi ủy theo từng nhiệm kỳ, hiện nay chi bộ có 12 đảng viên, chi bộ lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật. Chi bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh [H1.1.01.06]. Tổ chức Công đoàn cơ sở trường học hiện có 25 đoàn viên chia thành 4 tổ Công đoàn, tổ chức hoạt động đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam, phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, Công đoàn luôn đạt vững mạnh [H1.1.01.07]. Chi Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Ban chấp hành Đoàn xã ra quyết định công nhận Ban chấp hành chi đoàn theo từng nhiệm kỳ, hiện nay chi đoàn có 6 đoàn viên tổ chức hoạt động theo điều lệ Đoàn thanh niên, phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức thanh, thiếu niên và nhi đồng, Chi đoàn liên tục đạt vững mạnh [H1.1.01.08]. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh được tổ chức hoạt động theo kế hoạch của Hội đồng đội huyện. Hằng năm, dưới sự phụ trách của Tổng phụ trách, Ban chỉ huy Liên Đội tổ chức tốt các hoạt động Đội -  Sao. Liên Đội nhà trường tham gia đầy đủ các hoạt động các Hội thi của huyện, liên tục đạt Liên đội vững mạnh  [H1.1.01.09]. Chi hội khuyến học tổ chức các hoạt động khuyến học trong trường đúng tôn chỉ, mục đích của điều lệ Hội khuyến học nhằm khuyến học, khuyến tài. Chi hội chữ thập đỏ tổ chức hoạt động theo điều lệ đã tổ chức giúp đỡ nhiều địa chỉ nhân đạo, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt. Ban đại diện Cha mẹ học sinh được bầu chọn hằng năm, tổ chức hoạt động hỗ trợ nhà trường trong phong trào thi đua Hai tốt và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất; hiện nay có 11 Ban đại diện CMHS lớp, 1 Ban đại diện CMHS trường [H1.1.01.10]. Định kỳ tổ chức Đại hội Chi bộ, Chi Đoàn, Liên Đội đầy đủ, nghiêm túc [H1.1.01.11].
Trường có 1 tổ  văn phòng và 3 tổ chuyên môn: tổ 1+Nghệ thuật, tổ 2-3, tổ 4-5 [H1.1.01.12]. Hằng năm các tổ bầu tổ trưởng, tổ phó, Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Tổ văn phòng và tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/tháng, dưới sự điều hành của tổ trưởng và tổ phó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường [H1.1.01.13].
          2. Điểm mạnh:
Trường đã có cơ cấu tổ chức bộ máy đúng theo qui định của điều lệ trường Tiểu học. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đoàn kết thống nhất quan điểm, tổ chức quản lý mọi hoạt động trong trường đạt kết quả tốt. Chi bộ lãnh chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, đã chú trọng việc cơ cấu nhân sự cho các tổ chức dựa trên cơ sở năng lực, phẩm chất đạo đức và lòng nhiệt tình của từng thành viên. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Các tổ chức trong trường hoạt động theo đúng quy định, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, hỗ trợ chuyên môn nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
          3. Điểm yếu: 
Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng mới được bổ nhiệm còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều; trường còn theo quy định điều lệ trường Tiểu học.
          4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục thực hiện và duy trì tốt bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ dựa trên cơ sở dự nguồn, phân công nhiệm vụ phù hợp năng lực, trình độ và điều kiện hoàn cảnh để mọi CB, GV, NV đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, bồi dưỡng giúp đỡ đội ngũ kế cận dự nguồn.
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
 Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí 1: Đạt
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 
 
 

 
       Trần Huy Sơn
          Thạch Hội, ngày 25  tháng 01 năm 2015
                     Người viết
 
 

  
                    Trần Thị Mai
   


Trường Tiểu học Thạch Hội
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
          Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.
          a) Lớp học được tổ chức theo quy định;
          b) Số học sinh trong một lớp theo quy định;
          c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định.
          1. Mô tả hiện trạng
Trường có 11/11 lớp đều được tổ chức học 2 buổi/ ngày. Học sinh được tổ chức theo lớp học, những lớp cùng trình độ được thành lập theo khối lớp, [H1.1.02.01]. Lớp học có 1 lớp trưởng, 2 lớp phó và được chia thành các tổ học sinh, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do tập thể học sinh bầu luân phiên trong năm học [H1.1.02.02]. Mỗi lớp học có một giáo viên được phân công làm chủ nhiệm lớp, tham gia dạy môn Toán và Tiếng Việt và một số môn học khác, các môn học Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, TNXH, Thủ công,… phân công giáo viên bộ môn giảng dạy [H1.1.02.03]. Có đủ giáo viên chuyên trách đối với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục và môn tự chọn Tiếng Anh, Tin học biên chế giáo viên trên lớp đạt 1,5 theo qui định của trường Tiểu học dạy 2 buổi/ ngày [H1.1.02.04].
Trong các năm học qua trường luôn bố trí số lượng học sinh dưới 35 em/ lớp, năm học 2013-2014 trường có 349 học sinh, chia thành 13 lớp, bình quân 26 học sinh/ lớp  [H1.1.02.05], tất cả học sinh trên địa bàn xã và các xã lân cận (nếu có nhu cầu) đều được học tại Trường Tiểu học Thạch Hội [H1.1.02.06]. Hằng năm nhà trường thực hiện huy động trẻ trên địa bàn ra lớp đúng kế hoạch phát triển giáo dục do UBND huyện duyệt, đạt tỷ lệ 100% [H1.1.02.07].
Trường được xây dựng ở địa điểm trung tâm xã, đảm bảo môi trường, không bị ngập lụt về mùa mưa, thoáng mát, an toàn.
2. Điểm mạnh:
Trường dạy học 2 buổi/ ngày ở tất cả các lớp. Mỗi lớp học có một giáo viên làm chủ nhiệm phụ trách giảng dạy môn Tiếng Việt, Toán và Đạo đức; có đủ giáo viên chuyên trách đối với các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục và môn tự chọn Anh văn, Tin học; mỗi lớp học có lớp trưởng, 2 lớp phó và được chia thành các tổ học sinh, các  lớp học đều dưới 35 học sinh. 
          3. Điểm yếu:
Trường thuộc khu vực nông thôn nên việc phân bổ học sinh các lớp  không đồng đều, nhiều học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
          4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: 
Tiếp tục duy trì số lượng, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hiệu quả giáo dục sau 5 năm đạt từ 98% trở lên; tổ chức lớp học đúng quy định của Điều lệ trường Tiểu học; thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động nhằm thu hút học sinh và cân đối số lượng học sinh giữa các lớp. Thường xuyên thay đổi cán sự lớp để tạo cơ hội cho học sinh bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, điều hành.
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định trường  đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí 2: Đạt
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 
 

 
 
Trần Huy Sơn
     Thạch Hội, ngày 25 tháng 01 năm 2015
                         Người viết
 
 

 
                       Trần Thị Mai
 
 
Trường Tiểu học Thạch Hội
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
          Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học.
          a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định;
          b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định;
          c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.
          1. Mô tả hiện trạng
Trường có tổ văn phòng và 3 tổ chuyên môn gồm Tổ 1&Nghệ thuật, Tổ 2&3 , Tổ 4&5  và 1 Tổ văn phòng. Cơ cấu của các Tổ chuyên môn và tổ văn phòng đều thực hiện đúng theo Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ trường Tiểu học [H2.1.03.01]. Mỗi tổ chuyên môn có giáo viên văn hóa và giáo viên bộ môn chuyên trách, nhiệm vụ của Tổ chuyên môn đều thực hiện đầy đủ theo khoản 2, Điều 18 của Điều lệ trường Tiểu học, mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, tổ phó phụ trách [H2.1.03.02].  Trường có 1 tổ văn phòng gồm 5 thành viên chức làm công tác kế toán, TPT, TBTV và nhân viên bảo vệ phục vụ, tổ văn phòng có tổ trưởng, thực hiện chức năng nhiệm vụ, có sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ [H2.1.03.03]. Tổ chuyên môn phối hợp với nhân viên thư viện theo dõi sử dụng thiết bị, mượn sách  của từng thành viên [H2.1.03.04].
Tổ chuyên môn và tổ văn phòng sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng hai lần [H2.1.03.05], thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ, đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục và theo dõi việc thực hiện chương trình giảng dạy, đánh giá công chức và chuẩn nghề nghiệp hằng năm [H2.1.03.06]. Việc góp ý của tổ trưởng đối với các thành viên trong tổ chưa thẳng thắn để cải tiến các hoạt động giáo dục của một số giáo viên.
Các tổ chuyên môn tham gia đánh giá công chức hằng năm và đánh giá xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra nội bộ [H2.1.03.07], thường  xuyên dự giờ, đánh giá hoạt động dạy và học của giáo viên và tổ chuyên môn [H2.1.03.08]. Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng thực hiện  nhiệm vụ đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên nhưng chưa thường xuyên.
2. Điểm mạnh:
Có các kế hoạch hoạt động chung của tổ và sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo đúng quy định tại Điều lệ trường TH, có hồ sơ đầy đủ; tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ và kiểm tra việc thực hiện.
          3. Điểm yếu:
Tổ chuyên môn có xây dựng kế hoạch theo tuần, tháng, năm học rõ ràng  việc kiểm tra, đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ đầy đủ nhưng chưa có sự góp ý thẳng thắn để cải tiến các hoạt động giáo dục của một số giáo viên.
          4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục duy trì các kế hoạch hoạt động chung của tổ và sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng hai lần đúng quy định; Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ theo kế hoạch của trường và thực hiện tốt nhiệm vụ đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
Yêu cầu Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra, đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ phải có lưu hồ sơ cụ thể, góp ý thẳng thắn.
          5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định trường  đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí 3: Đạt
 
       Xác nhận của Nhóm trưởng
 
 
 

                Trần Huy Sơn
        Thạch Hội, ngày 25  tháng 01 năm 2015
                                Người viết
 
 
 

                                  Trần Thị Mai
 
 
 
Trường Tiểu học Thạch Hội
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
          Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
          a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục;
          b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;
          c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
          1. Mô tả hiện trạng:
 Nhà trường triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý của chính quyền địa phương, chấp hành tốt sự chỉ đạo về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên [H2.1.04.01]. Có tủ hồ sơ lưu trữ đầy đủ các văn bản như: Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức nhà trường, Nghị quyết Công đoàn, các biên bản của tổ Thanh tra nhân dân,..v..v...[H2.1.04.02] được Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà đánh giá hằng năm [H2.1.04.03]. Có sổ theo dõi, lưu trữ văn bản của các cấp uỷ đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể liên quan đến các hoạt động của trường [H2.1.04.04]. Đầu các năm học nhà trường có các văn bản tham mưu với địa phương về kế hoạch phát triển giáo dục, tham mưu với các tổ chức đoàn thể địa phương về công tác phối hợp thực hiện các phong trào, các hoạt động giáo dục ngoài giờ,... [H2.1.04.05].
Mỗi tháng nhà trường có chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền kịp thời chính xác; mỗi học kỳ, rà soát về các biện pháp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền [H2.1.04.06].  
Trường xây dựng quy chế thực hiện dân chủ, qui chế chi tiêu nội bộ... tổ chức thực hiện các hoạt động công khai theo Nghị định 71/NĐ-CP để CCVC rõ các hoạt động và các khoản thu chi kinh phí của nhà trường theo từng quý; các vấn đề lớn của nhà trường đều được tổ chức lấy ý kiến CC,VC thông qua các buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường [H2.1.04.07]; Các cá nhân, tổ chức đoàn thể thực hiện đúng các quy định trong Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường ban hành theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT, Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, hằng năm có báo cáo đánh giá các lĩnh vực giám sát trước Hội nghị CC,VC nhà trường [H2.1.04.08], tổ chức Công đoàn cũng có đánh giá về thực hiện quy chế dân chủ [H2.1.04.09]. Đối với phụ huynh và nhân dân, nhà trường thực hiện tiếp công dân 2 buổi/ tuần và niêm yết công khai định kỳ các văn bản theo Thông tư 09 của Bộ Giáo dục quy định [H2.1.04.09]. Hằng năm có bổ sung các thành viên Ban chỉ đạo [H2.1.04.10], thực hiện nghiêm túc 5 công khai theo Nghị định 71 của Thủ Tướng Chính phủ và Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT [H2.1.04.11].
          2. Điểm mạnh:
Có theo dõi, lưu trữ văn bản của các cấp uỷ đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể liên quan đến các hoạt động của trường; có sổ lưu trữ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thực hiện tốt qui chế dân chủ trường học, không có đơn thư khiếu kiện.
          3. Điểm yếu:
Trong các Hội nghị, các cuộc họp CCVC nhà trường tham gia những ý kiến đóng góp nhằm hiến kế xây dựng nhà trường, nâng cao chât lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục còn hạn chế.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục triển khai  thực hiện  Chỉ thị, Nghị quyết các cấp uỷ đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể địa phương và Ngành GD&ĐT liên quan đến các hoạt động của trường; thực hiện tốt sổ lưu trữ hồ sơ, chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, động viên CC,VC đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí 4: Đạt
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 
 

 
            Trần Huy Sơn
          Thạch Hội, ngày 25  tháng 01 năm 2015
                            Người viết
 

                 
                         Trần Thị Mai
 
 
 
 Trường Tiểu học Thạch Hội
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
          Tiêu chí 5: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.
          a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học;
          b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;
          c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.
          1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường có đủ các loại hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục như: Sổ đăng bộ, sổ theo dõi phổ cập giáo dục Tiểu học [H2.1.05.01], sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh, hồ sơ giáo dục học sinh khuyết tật [H2.1.05.02]. Hồ sơ học bạ học sinh được cập nhật thường xuyên và lưu giữ cẩn thận [H2.1.05.03]; sổ Nghị quyết, biên bản và kế hoạch công tác [H2.1.05.04]; sổ theo dõi quản lý CC,VC, sổ theo dõi khen thưởng, kỷ luật [H1.1.02.05]; sổ quản lý tài chính, tài sản [H2.1.05.06]; sổ theo dõi công văn đi đến hằng năm đầy đủ.
          Nhà trường thực hiện theo quy định của Luật lưu trữ, sắp xếp hồ sơ theo thứ tự, dễ tra cứu [H2.1.05.07].
Nhà trường đã triển khai và thực hiện các cuộc vận động: Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Cuộc vận động Hai không,... và các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” [H2.1.05.08]. Các cuộc vận động được CCVC hưởng ứng, đăng ký thực hiện [H2.1.05.09]; nhà trường theo dõi đánh giá việc thực hiện các phong trào này để kịp thời khen thưởng, khuyến khích [H2.1.05.10]. Việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của nhà trường trong 5 năm qua có những thành tích đáng trân trọng đã được các cấp khen thưởng cho các cá nhân và tập thể Chi bộ, tập thể trường, tuy vậy vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên chưa tích cực [H2.1.05.11]. Thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua trong nhà trường một cách thường xuyên, tổ chức đánh giá xếp loại thi đua giáo viên theo các đợt thi đua, đề xuất khen thưởng và kỷ luật đối với giáo viên một cách công bằng và khách quan theo đúng Nội quy, Quy chế [H2.1.05.12], xếp loại thi đua của đơn vị và các văn bản quy định của cấp trên như Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên và theo dõi việc thực hiện của từng cá nhân theo bản đăng ký thi đua [H2.1.05.13]. Tất cả CBGVNV nhà trường đều có đăng ký thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp và nhà trường phát động, Ban thi đua có sơ, tổng kết, đánh giá kết quả từng đợt theo kế hoạch [H2.1.05.14].
2. Điểm mạnh: 
Nhà trường có các loại hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục, tổ chức lưu trữ đầy đủ, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và duy trì phong trào thi đua trong nhà trường.
          3. Điểm yếu:
Còn một bộ phận nhỏ công chức viên chức chưa tích cực trong các phong trào thi đua; sự phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn để tổ chức các phong trào thi đua chưa tốt. Nhiều hồ sơ quan trọng của nhà trường không đầy đủ do lưu trữ chưa không cẩn thận, làm mất mát, hư hỏng, mối ăn.
          4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, đề ra giải pháp cụ thể để khuyến khích tất cả CCVC tham gia phong trào thi đua tốt trong những năm học tiếp theo.
          5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định trường  đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
                   Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí 5: Đạt
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 
 
 

 
               Trần Huy Sơn
          Thạch Hội, ngày 25 tháng 01 năm 2015
                              Người viết
                
 
 
 
                           Trần Thị Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường Tiểu học Thạch Hội
Nhóm 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
          Tiêu chí 6: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.
          a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học;
          b) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của pháp luật;
          c) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.
          1. Mô tả hiện trạng:
Nhà trường quản lý tốt các hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp như hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh theo kế hoạch năm học [H2.1.06.01], biên chế lớp hằng năm đảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục do UBND huyện giao [H2.1.06.02], phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phù hợp đảm bảo ưu tiên cho người học [H2.1.06.03],  nhờ vậy mà chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như chất lượng học tập của học sinh hằng năm đều đạt kết quả cao. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng được nhà trường quan tâm đúng mức tạo điều kiện để phát triển toàn diện cho học sinh [H2.1.06.04]; nhà trường chỉ đạo TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh phối hợp với đoàn xã tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như các hội thi: Tìm hiểu về An toàn giao thông, rung chuông vàng tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, nắng sân trường, giao lưu văn nghệ, thi đấu các trò chơi dân gian,.... ở các khối lớp; tổ chức văn nghệ, nghe nói chuyện truyền thống [H2.1.06.05], thực hiện quản lý học sinh theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học.
Trong những năm qua, nhà trường đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường Tiểu học và các quy định khác của pháp luật về: sử dụng biên chế, đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ Hiệu trưởng [H2.1.06.06], Phó Hiệu trưởng [H2.1.06.07] đúng quy trình; Tổ chức thực hiện  quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên đúng Điều lệ trường Tiểu học, thực hiện hằng năm phần mềm quản lý nhân sự, cập nhật đầy đủ thông tin cángrCB,CC,VC [H2.1.06.08].
Nhà trường đề ra quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm [H2.1.06.09], có dự toán kinh phí hoạt động được CCVC nhà trường tham gia góp ý [H2.1.06.10]. Thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính [H2.1.06.11], đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục [H2.1.06.12]. Nhà trường đã sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục, các phòng học bộ môn đều có nhật ký hoạt động [H6.1.06.13].
          2. Điểm mạnh:
Quản lí tốt các hoạt động giáo dục. Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định. Sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.
3. Điểm yếu:
Diện tích đất rộng nhưng khai thác chưa hiệu quả. Hoạt động ở một số phòng chức năng chưa thật hiệu quả. Cán bộ TPT còn hạn chế về năng lực tổ chức hoạt động chung nên khi tổ chức các hoạt động chưa thật hiệu quả. Phân công nhiệm vụ chưa thật phù hợp, quản lý cán bộ, giáo viên có khi còn thiếu chặt chẽ.
          4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
Tiếp tục bồi dưỡng khả năng tổ chức, điều hành cho giáo viên TPT để nâng cao chất lượng các hoạt động chung. Phân công nhiệm vụ đảm bảo công bằng, phù hợp năng lực, điều kiện. Tiếp tục phối họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm sân chơi bãi tập học sinh đảm bảo an toàn và thẩm mỹ và bán trú cho sinh trong năm 2015.
5. Tự đánh giá:
5.1. Xác định trường  đạt từng chỉ số của tiêu chí:
Chỉ số a: Đạt
Chỉ số b: Đạt
Chỉ số c: Đạt
5.2. Tự đánh giá tiêu chí 6: Đạt
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 
 
 
 
 
                    Trần Huy Sơn
          Thạch Hội, ngày 18  tháng 01 năm 2015
                             Người viết
 
 
                  
 
                            Trần Thị Mai
 
 
 
Trường Tiểu học Thạch Hội
Nhóm 1
 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
          Tiêu chí 7: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường
          a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường.
          b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
          c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.
          1. Mô tả hiện trạng
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, đề ra phương án và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo về an ninh trật tự phối hợp với công an xã, các ngành chức năng báo cáo tình hình an ninh trật tự và chống tệ nạn xã hội cho CBGVNV và học sinh, thường xuyên tuyên truyền giáo dục để nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nội quy, quy định [H2.1.07.01], [H2.1.07.02]. Công tác phòng cháy, chửa cháy được nhà trường quan tâm trang bị dụng cụ phòng cháy, chửa cháy, cử cán bộ cốt cán tham gia tập huấn công tác phòng cháy chửa cháy rồi tổ chức tập huấn lại cho CCVC và học sinh nhà trường, hàng năm  được đội phòng cháy chửa cháy của huyện và thành phố kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu đề ra các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, phòng tránh cháy nổ, phòng tránh thiên tại, tai nạn thương tích và các tệ nạn xã hội [H6.1.07.03]. 
Thực hiện bảng kiểm tra về trường học an toàn định kỳ để kịp thời cải thiện cơ sở vật chất, môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường [H6.1.07.05]; có kế hoạch cải thiện hằng tháng [H6.1.07.06]. Tổ chức  tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền tập trung, pa-nô trực quan và tập huấn phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, …thường xuyên, đã được các cơ quan y tế dự phòng, Phòng giáo dục kiểm tra đánh giá tốt. Trong 5 năm qua, tại trường không có dịch bệnh và cháy nổ xảy ra, các lần kiểm tra của cơ quan chức năng đều đánh giá tốt. Tuy vậy, nhà trường vẫn còn thiếu trang thiết bị phòng chống cháy nổ cho học sinh và CCVC. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh không có hiện tượng kỳ thị, hay vi phạm về giới cũng như bạo lực trong nhà trường, có phân công giúp đỡ học sinh khuyết tật, trẻ em gái [H2.1.07.07]. Thực hiện tốt phong trào thi đua ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” [H2.1.07.08].       
2. Điểm mạnh: 
Trường đảm bảo thực hiện tốt an ninh trật tự, an toàn cho học sinh, quan tâm đến việc tuyên truyền  phòng tránh dịch bệnh, phòng tránh tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh tệ nạn xã hội.
3. Điểm yếu:
Công tác phòng chống cháy nổ còn thiếu trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, vẫn có học sinh bị ngã gãy tay ở trường, chưa tổ chức bán trú cho học sinh lớp 1 và học sinh ở xa. Công trình vệ sinh và nước sạch chưa đảm bảo.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tham mưu phối hợp cho các cấp đặc biệt là công an xã để giữ vững trật tự an ninh trong trường học.
Chủ động có kế hoạch mua sắm thêm và thay thế các trang thiết bị PCCC, xây dựng thêm công trình vệ sinh, nước sạch. Thường xuyên nhắc nhở học sinh chơi an toàn, quản lý tốt học sinh trong các giờ chơi, giờ hoc ngoài trời, phối hợp với phụ huynh để đảm bảo an toàn cho HS trên đường đi học.
          5. Tự đánh giá:
          5.1. Xác định trường đạt từng chỉ số của tiêu chí:
          Chỉ số a: Đạt
          Chỉ số b: Đạt
          Chỉ số c: Đạt 
          5.2. Tự đánh giá tiêu chí 7: Đạt
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 
 

 
 
               Trần Huy Sơn
Thạch Hội , ngày 25  tháng 01  năm 2015
                 Người viết
 
 

            
                 Trần Thị Mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Tác giả bài viết: Trần Thị Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:492 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:448 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây