Dự kiến các hoạt động chính trong năm học 2016-2017

Thứ tư - 05/10/2016 14:00
Thời gian Các HĐ chính Người thực hiện Ghi chú Tháng 8 Tuần 1 (01/8-05/8) 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tựu trường, họp hội đồng. 2. Lao động vệ sinh phong quang, trồng hoa. 3. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 và bàn giao cho THCS. 3.Tuyển sinh lớp 1 4. Phân công nhiệm vụ, phân phòng học cho các lớp. 5. Mua tủ thiết bị, bảng; hoàn thành các hạng mục tu sửa. 6. Họp phụ huynh hướng dẫn chuẩn bị sách vở cho học sinh. - Toàn thể CB, GV, NV - Toàn thể CB, GV, NV - BGH -BGH -BGH - HT, KT và Hội phụ huynh - BGH và GV chủ nhiệm
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM
Thời gian Các HĐ chính Người thực hiện Ghi chú
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 8
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 1
(01/8-05/8)
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tựu trường, họp hội đồng.
2. Lao động vệ sinh phong quang, trồng hoa.
3. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 và bàn giao cho THCS.
3.Tuyển sinh lớp 1
4. Phân công nhiệm vụ, phân phòng học cho các lớp.
5. Mua tủ thiết bị, bảng; hoàn thành các hạng mục tu sửa.
6. Họp phụ huynh hướng dẫn chuẩn bị sách vở cho học sinh.
- Toàn thể CB, GV, NV
 
- Toàn thể CB, GV, NV
- BGH
 
 
-BGH
-BGH
 
- HT, KT và Hội phụ huynh
 
- BGH và GV chủ nhiệm
 
 
 
 
 
Tuần 2
(08/8-12/8)
1.Tập huấn Môn Anh Văn, ra đề kiểm tra.
2. Chuyên đề môn Âm nhạc, Mỹ thuật, …
 
3.Hoàn thành công tác tuyển sinh.
4. Lao động vệ sinh phong quang các phòng học.
5. Ôn tập cho HS yếu, chuẩn bị đề kiểm tra cho HS chưa đạt.
- Gv Anh văn, TTCM
-BGH, GV Âm nhạc, Mĩ thuật
 
- Hiệu phó
 
- CB, GV toàn trường
- Cô Từ
 
 
 
 
 
Tuần 3
(15/8-19/8)
1.Duyệt tuyển sinh lớp 1.
2.Chuyên đề cấp Phòng (Ra đề kiểm tra định kì)
3. Điều tra phổ cập
4. Biên chế lớp; bàn giao giữa GV chủ nhiệm cũ và mới.
5. Bỏ phiếu tín nhiệm TT, TPCM.
6. Xây dựng kế hoạch năm học.
7. Hoàn thành tu sửa CSVC, trồng thêm cây xanh
-HP
-BGH, GV văn hóa.
 
 
 
 
Tuần 4
(22/8-26/8)
1.Chuyên đề lớp 1,2,3.
 
2.Tập trung học sinh toàn trường.
3. Làm phổ cập
4. Xây dựng kế hoạch khai giảng
-Cô Hoài Nga, cô Tâm.
- Toàn thể Gv
 
-HP,Gv  đặc thù
 
 
 
 
 
Tuần 5
29/8-02/9)
1.Chuyên đề lớp 1
2.Chuẩn bị khai giảng năm học mới.
3. Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của HS đầu năm.
4. Thực hiện tuần làm quen, xây dựng nội quy lớp, bầu lớp trưởng, lớp phó
5. Hoàn thành kế hoạch năm học.
-Cô Tâm
-BGH, toàn thể Gv.
- Gv chủ nhiệm
 
Tháng 9  
 
 
 
 
 
Tuần 1
(05/9-09/9)
1.Tổ chức khai giảng năm học mới, thực hiện chương trình tuần 1.
2. Lớp 1 học tuần 0, lớp 2-lớp 5 học tuần 1.
3. Kiểm tra nề nếp học sinh đầu năm.
4. Hoàn thành Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế văn hóa công sở.
5. Họp Ban đại diện CMHS thống nhất các khoản thu, công khai các khoản thu để lấy ý kiến phụ huynh.
-BGH, GV toàn trường
-BGH, GV toàn trường
-HP, TPT đội
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 2
(12/9-16/9)
1.Tổ chức Vui Tết Trung thu, thi kể chuyện theo sách.
2.Chuyên đề tại Thạch Trị
 
3.Khảo sát chất lượng từ lớp 2-lớp 5.
4. Tổ chức Hội nghị chi bộ; Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017.
5. Khảo sát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển; học sinh hưởng chính sách 116/2016 của Chính phủ.
6. Thành lập Tổ chuyên môn, bổ nhiệm TT, TPCM.
7. Thực hiện chương trình tuần 2.
-BGH,TPT, GV thư viện
-Gv văn hóa, BGH
-HP,TTCM
 
 
- Toàn thể CB,GV,NV
 
 
- HT, KT
 
 
 
 
 
 
- HT
 
 
- Toàn trường
 
 
 
 
 
Tuần 3
19/9-23/9)
1.Chuyên đề tổ 4-5 môn Tiếng Việt.
2.Chuyên đề tại tổ 1,2-3 môn Tiếng Việt.
3. Họp phụ huynh, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bán trú.
4. Họp trưởng ban đại diện CMHS lớp, bàn bạc, thống nhất các nội dung, chuẩn bị các điều kiện để họp phụ huynh toàn trường.
5. Đăng ký thi đua; đăng ký sáng kiến kinh nghiệm.
6. Thực hiện chương trình tuần 3.
-BGH,TTCM
 
-BGH, TTCM
 
- BGH, Ban đại diện CMHS.
 
- BGH, Ban đại diện CMHS.
 
 
 
- HT
 
- Toàn trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 4
(26/9-30/9)
1.Kiểm tra hồ sơ Gv.
2.Tổ 4-5 chuyên đề phân môn Tập làm văn.
3.Tổ 1,2-3 chuyên đề Tiếng Việt lớp 1CN.
4. Họp phụ huynh toàn trường.
5. Duyệt kế hoạch các bộ phận: Dạy học; Tổ chức các hoạt động giáo dục; Đội Sao; Thư viện;…
6. Thành lập các Câu lạc bộ: Tiếng Anh, Mỹ thuật; Dân ca Ví, Giặm;…
7. Báo cáo hoạt động tháng 9, xây dựng kế hoạch tháng 10.
8. Tham gia Lao động Nông thôn mới: Trồng rau.
9. Thực hiện chương trình tuần 4.
-BGH,TTCM
-TTCM
 
-TTCM, cô Trần Hương
- BGH, GV chủ nhiệm.
- BGH
 
 
 
- PHT
 
 
- HT
 
 
- Công đoàn.
 
 
Tháng 10  
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 1
(03/10-07/10)
1.Chuyên đề LS-ĐL(Khoa học) lớp 5.
2. Chuyên đề HĐGD lớp.
 
3. Đại hội Liên Đội
4. Họp Chi bộ, Họp hội đồng.
5. Phát động thi đua chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Thi trang trí lớp và thi Nhảy sạp với khối 4,5; nhảy dây với khối 2,3; Ném bóng với khối 1).
6. Hướng dẫn HS tập thể dục đồng diễn.
 
7. Xây dựng và triển khai kế hoạch KĐCL.
8. Kể chuyện theo sách lần 1 (Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời).
9. Thực hiện chương trình tuần 5.
- BGH, TTCM, thầy Đức
- BGH, TTCM, cô Anh
- TPT
- Chi ủy, BGH
 
- BGH, CT Công đoàn.
 
 
 
 
- Cô Dung, cô Ánh, cô V Nguyệt.
- HT
 
- Cô Nguyễn Hoa
 
 
 
 
Tuần 2
(10/10-14/10)
1. Lao động vệ sinh phong quang.
2. Tổ chức chuyên đề cấp Cụm tại trường.
3. Xây dựng và triển khai kế hoạch thi GV chủ nhiệm giỏi.
5. Chấm trang trí lớp.
6. Thực hiện chương trình tuần 6.
- CB, GV, HS toàn trường
-BGH, TTCM, TNV phòng, GV toàn trường.
- PHT
 
- BGH, TPT, TTCM
- Toàn trưởng
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 3
(17/10-21/10)
1. Tổ 4-5: CĐ Tin học
2.Tổ1,2-3: CĐLớp 1 CN
3. Sơ kết thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng và Mít tinh kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; phát động thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
4. Thực hiện chương trình tuần 7.
5. Hoàn thành báo cáo sơ kết tháng và đăng ký hoạt động tháng 11.
6. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
- TTCM, GV Tin
- TTCM, cô Tâm
- BGH và Công đoàn, TPT.
 
 
 
 
 
- Toàn trường
 
- BGH và Trưởng các bộ phận
 
- Tổ kiểm tra
 
 
 
 
Tuần 4
(24/10-28/10)
1.Kiểm tra hồ sơ tổ
2.Thao giảng
3. Xây dựng lại hàng rào bị đổ và sửa mái nhà tầng.
4. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
5. Thực hiện chương trình tuần 8.
-Hiệu phó
-TTCM
- HT
 
- Tổ kiểm tra.
 
- Toàn trường
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 11
 
 
 
Tuần 1
(31/10-04/11)
1.Thao giảng
2. Kiểm tra, tư vấn cho GV viết SKKN.
3. Thi GV chủ nhiệm giỏi cấp trường.
4. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
5. Thực hiện chương trình tuần 9.
6. Nhập thông tin vào phần mềm phổ cập.
7. Họp chi bộ, hội đồng.
-BGH,TTCM
- BGH
 
- BTC
 
- Tổ kiểm tra
 
 
 
- PHT.
 
- Chi ủy, BGH.
 
 
 
 
 
Tuần 2
(07/11-11/11)
1.Kiểm tra HS GV
2.Thao giảng
3. Lao động Nông thôn mới.
4. Đánh giá tiêu chí, nhập dữ liệu phần mềm KĐCL.
5. Thực hiện chương trình tuần 10.
6. Hoàn thành hồ sơ phổ cập.
7. Hưởng ứng ngày vệ sinh môi trường của UBMTTQ xã.
 
- BGH, TTCM
-TTCM
- Công đoàn
 
- Tổ thư ký
 
 
 
-BGH
 
- Công đoàn
 
 
 
 
 
Tuần 3
(14/11-18/11)
1.Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11.
2. Khảo sát chất lượng từ K1-K5.
3. Thực hiện chương trình tuần 11.
4. Hoàn thành báo cáo tháng 11; đăng ký hoạt động tháng 12.
5. Sơ kết thi đua đợt 20/11; phát động thi đua chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân 22/12.
-TPT Đội
 
-HP, TTCM
 
- Toàn trường
 
- BGH, trưởng các đoàn thể.
 
- Công đoàn.
 
 
 
 
Tuần 4
(21/11-25/11)
1.Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.
2. Kiểm tra hoạt động của các câu lạc bộ; kiểm tra việc tham gia IOE, giải toán trên mạng của giáo viên, học sinh.
3. Lao động Nông thôn mới.
4. Thực hiện chương trình tuần 12.
5. Chuẩn bị các điều kiện để thi IOE cấp trường.
-BGH, TPT, GV Thể dục
- BGH, TTCM
 
 
 
 
- Công đoàn
- Toàn trường
 
- Cô Trần Hoa
 
 
 
 
Tuần 5
(28/11-02/12)
1.BDTX: Giải đáp thắc mắc modun 14,15.
2. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
3. Hoàn thành xây hang rào; tính toán để trả tiền mua sắm, xây dựng trong năm học.
4. Thực hiện chương trình tuần 13.
5. Thi IOE cấp trường (03/12).
-HP, TTCM
 
- Tổ kiểm tra
 
- HT, KT
 
 
 
- Toàn trường
 
- PHT và cô Trần Hoa
 
 
 
Tháng 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần1
(05/12-09/12)
1. Họp chi bộ, họp Hội đồng.
2. San sửa sân thể dục thể thao khi công trình nhà đa năng hoàn thành.
3. Tính toán lại các khoản thu để xây bồn hoa, lát gạch, xây mương thoát nước.
4. Nhắc nhở giáo viên tăng cường hướng dẫn HS giải toán trên mạng, IOE,…
5. Kiểm tra hành chính, chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
6. Thực hiện chương trình tuần 14.
7. Lao động Nông thôn mới: Vệ sinh môi trường.
- Chi bộ; BGH
 
- Hội phụ huynh
 
 
- HT, KT
 
 
 
-TTCM
 
 
- Tổ kiểm tra
 
 
- Toàn trường
 
- Công đoàn.
 
 
 
 
 
 
Tuần 2
(12/12-16/12)
1.CĐ Tiếng Việt lớp 1CN
 
2. Kiểm tra hành chính, chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
3. Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học trong học kỳ 1.
5. Thực hiện chương trình tuần 15.
- HP, cô T.Hương, cô Tâm
- Tổ kiểm tra
 
 
- PHT, TTCM
 
 
- Toàn trường
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 3
(19/12-23/12)
1. Tổ 4-5: CĐ ĐL-LS
 
2.Tổ 1,2-3:CĐ TNXH
 
3. Hoàn thành báo cáo sơ kết hoạt động tháng 12; đăng ký hoạt động tháng 01/2017.
3. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
4. Tổ chức kể chuyện theo sách lần 2: Chủ đề Anh bộ đội.
5. Thực hiện chương trình tuần 16.
6. Lao động Nông thôn mới (trồng cây ở Đài tưởng niệm liệt sĩ xã).
-TTCM, thầy Huề
 
-TTCM, cô Nguyệt
- BGH và Trưởng các bộ phận
 
 
- TPT
 
 
 
- Cô Nguyễn Hoa và TPT
 
- Toàn trường
 
- Công đoàn, TPT
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 4
(26/12-30/12)
1. BDTX: Giải đáp thắc mắc modun37-38
2. Hoàn thành đánh giá tiêu chí KĐCL.
3. Đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2016.
4. Kiểm tra hành chính, chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
5. Thực hiện chương trình tuần 17.
6. Tính toán để trả các khoản xây dựng, mua sắm trong năm học.
7. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên bổ sung thông tin nhân sự.
8. Học sinh hoàn thành giải tự luyện Violimpic đến vòng 11 để chuẩn bị thi cấp trương ( vòng 12).
- PHT
 
- Tổ thư ký
 
- Hội đồng thi đua và Công đoàn
 
 
- Tổ kiểm tra
 
 
- Toàn trường
 
- HT, KT
 
 
- Văn thư
 
 
- GV chủ nhiệm
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 1
 
 
 
Tuần 1
(02/01/2017-06/01/2017)
1.Thực hiện chương trình tuần 18.
2. Phát động quyên góp ủng hộ Tết cho bạn nghèo.
3. CĐ Tiếng Việt lớp 1 CGD
4. Thi giải toán trên mạng cấp trường 03/01/2017.
5. Chuẩn bị các điều kiện để thi IOE cấp huyện.
-BGH, toàn thể GV
- Công đoàn, TPT.
- Cô Tâm, cô T Hương
- PHT
 
- Cô Trần Hoa
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 2
(09/01-13/01)
 
1. Tổ chức kiểm tra cuối kì.
 
2. Hoàn thành hồ sơ học sinh cuối kỳ.
3. Cập nhật các phần mềm báo cáo trực tuyến.
4. Sơ kết kỳ 1, triển khai nhiệm vụ kỳ 2.
5. Họp phụ huynh cuối kỳ.
 
6. Lao động Nông thôn mới: Trồng và chăm sóc cây xanh ở sân thể thao.
7. Phát động quyên góp ủng hộ Tết cho bạn nghèo.
8. Thi IOE cấp huyện.
- BGH, GV toàn trường
- BGH, GV chủ nhiệm
- BGH, GV chủ nhiệm
- BGH, Công đoàn
- CB, GV, NV toàn trường
- Công đoàn
 
 
- Công đoàn, TPT
 
- BGH, cô Trần Hoa
 
 
 
 
Tuần 3
(16/01-20/01)
1.Tổ chức Ngày hội VSMT(Thi vẽ về chủ đề VSMT).
2. Quán triệt việc thực hiện các quy định ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.
3. Thực hiện chương trình tuần 19.
4. Xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động; các phong trào thi đua; Quy chế chi tiêu nội bộ,kiểm tra hành chính, các nội dung khác theo năm dương lịch.
-Cô Nga, thầy Thắng, TPT Đội
 
- HT, TPT
 
 
 
- Toàn trường
 
- HT
 
 
 
 
 
Tuần 4
(23,24/01)
1. Trao quà Tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn.
3. Dạy bài ngày thứ 2,3,4 của tuần 20.
3. Sắp xếp cơ sở vật chất, bắt thêm bóng điện để bảo đảm an toàn CSVC trong dịp Tết.
4. Phân công trực Tết.
- HT, Công đoàn
 
- Toàn trường
 
- HT, Bảo vệ
 
 
 
- Công đoàn
 
Tuần 4
25/01- 01/02 tức là nghỉ từ 28/12 đến hết 05/01)
- Nghỉ tết Nguyên Đán.
- Chúc Tết cán bộ, giáo viên, nhân viên, các gia đình ở gần trường, gia đình HS có hoàn cảnh khó khăn.
 
- Công đoàn
 
Tháng 2  
 
 
 
 
 
Tuần 1
(02, 03/02)
 
1. Tổ chức Tết trồng cây
 
2. Dạy bài thứ 4,6 còn lại của tuần 20.
3. Họp Ban tổ chức Giao lưu Câu lạc bộTiếng Anh.
4.  Rà soát các khoản thu, tiếp tục làm đẹp khuôn viên, cảnh quan sau khi nhận nhà đa năng (xây mương).
5. Báo cáo tình hình sau Tết.
6. Họp chi bộ, họp hội đồng.
- CB, GV, NV và học sinh khối 4,5.
- Toàn trường
 
-BGH, TPT, GV Tiếng Anh
- HT, KT, Ban xây dựng.
 
 
- HT, VT.
 
- Chi ủy, BGH.
 
 
Tuần 2
(06/02-10/02)
1. Chuyên đề Tiếng Việt lớp 1 CGD
2. Lao động Nông thôn mới: Chăm sóc cây trồng.
3. Thực hiện chương trình tuần 21.
4. Hướng dẫn HS hoàn thành các vòng tự luyện xong vòng 14 Giải toán trên mạng để thi huyện vòng 15 vào ngày 17/02/2017.
- TTCM, cô An, cô Lợi
- Công đoàn
 
- Toàn trường.
 
- GV chủ nhiệm.
 
 
 
Tuần 3
(13/02-17/02)
1.BDTX: Thu bài thu hoạch modun 14,15.
2.Thao giảng.
3. Thực hiện chương trình tuần 22.
4. Hoàn thành báo cáo kết quả hoạt động tháng 2; đăng ký hoạt động tháng 3.
5. Thi Giải toán trên mạng cấp huyện (ngày 17/2).
- PHT
 
-TTCM
- Toàn trường.
 
- BGH, Trưởng các bộ phận.
 
- PHT (BTC).
 
 
Tuần 4
(20/02-24/02)
1. Kiểm tra hồ sơ giáo viên.
2.Thao giảng.
3. Thực hiện chương trình tuần 23.
- BGH,TTCM
- TTCM
- Toàn trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 3
 
 
Tuần 1
(27/02-03/03)
1. Giao lưu CLB dân ca Ví , Dặm Nghệ Tĩnh.
2. Khảo sát chất lượng giáo viên (môn Toán, Tiếng Việt).
3. Thực hiện chương trình tuần 24.
4. Họp chi bộ, hội đồng.
- Giáo viên Âm nhạc
- PHT.
 
 
- Toàn trường.
 
- Chi ủy, BGH
 
 
 
Tuần 2
(06/03-10/03)
1.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
2. Kiểm tra hành chính, chuyên đề, toàn diện.
3. Thực hiện chương trình tuần 25.
-BGH, TPT Đội, Công đoàn.
 
- Tổ kiểm tra.
 
- Toàn trường.
 
 
 
Tuần 3
(13/03-17/03)
1.Thao giảng
2. Chấm sáng kiến kinh nghiệm.
3. Báo cáo hoạt động tháng 3; đăng ký nội dung hoạt động tháng 4.
4. Thực hiện chương trình tuần 26.
-TTCM
- Hội đồng khoa học
 
- BGH, trưởng các bộ phận
- Toàn trường
 
 
 
 
 
Tuần 4
(20/03-24/03)
1. Thao giảng
2. Hoàn thành Báo cáo KĐCL.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn.
4. Hoàn thành các báo cáo tháng, nộp báo cáo.
5. Thực hiện chương trình tuần 27.
-TTCM
- Tổ thư ký
 
- TPT
 
- BGH
 
- Toàn trường
 
 
 
Tuần 5 (27/03-31/03)
1. Thao giảng
2. Hoàn thành Báo cáo KĐCL.
3. Kiểm tra hành chính, chuyên đề, toàn diện.
4. Thực hiện chương trình tuần 28.
- TTCM
- Thư ký
 
- Tổ kiểm tra
 
- Toàn trường
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 4
 
 
Tuần 1
 
 
(03/04-07/04)
1. Kiểm tra hành chính, chuyên đề, toàn diện.
2. Lao động Nông thôn mới.
3. Họp Chi bộ, Hội đồng.
4. Dạy bù ngày nghĩ giổ Tổ Hùng Vương (06/4).
5. Họp Ban chỉ đạo tổ chức Giao lưu Tuổi thơ khám phá.
6. Lao động vệ sinh phong quang.
7. Thực hiện chương trình tuần 29.
- Tổ kiểm tra
 
- Công đoàn
- Chi ủy, BGH
 
 
- Ban tổ chức
 
 
- Công đoàn
 
- Toàn trường
 
 
Tuần 2
(10/04-14/04)
1. Giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp trường.
2. Khảo sát chất lượng HS
3. Kiểm tra hành chính, chuyên đề, toàn diện.
4. Thực hiện chương trình tuần 30.
- BGH, TPT, GV toàn trường
- BGH, TTCM
- Tổ kiểm tra
 
- Toàn trường
 
 
 
 
 
Tuần 3
(17/04-21/04)
1. Tổ 4-5:CĐ môn Toán, TV
2. Tổ 1,2-3: CĐ Tiếng Việt
3. Báo cáo hoạt động tháng 4; đăng ký nội dung hoạt động tháng 5.
4. Họp ban tổ chức Hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam.
5. Kiểm tra hành chính, chuyên đề, toàn diện.
6. Thực hiện chương trình tuần 31.
- TTCM, cô Lợi, cô Từ
- TTCM, cô Oanh
- BGH, trưởng các bộ phận
 
- Ban tổ chức
 
 
- Tổ kiểm tra
 
- Toàn trường
 
 
 
 
 
 
Tuần 4
(24/04-28/04)
1. Tổ 4-5: CĐ Mĩ thuật, Thể dục.
2. Tổ 1,2-3:CĐ Âm nhạc, Đạo đức
3. Chấm đồ dùng dạy học tự làm.
4. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam.
5. Thực hiện chương trình tuần 32.
- TTCM, cô Nga, cô Ánh
- TTCM, cô Hường, cô An
- BGH, TTCM
 
- Ban tổ chức
 
 
- Toàn trường
 
 
 
 
Tháng 5
 
Tuần 1
(01/5-05/5)
1. Dạy bù ngày nghỉ 01/5
2. Thực hiện chương trình tuần 33.
3. Ra đề kiểm tra cuối năm.
 
4. Trả các khoản xây dựng trong năm học.
- Tất cả GV, BGH
 
- Toàn thể giáo viên
- HT, KT
 
 
 
 
Tuần 2
(08/5-12/5)
1. Thực hiện chương trình tuần 34, ôn tập cuối năm.
2. Chuẩn bị các điều kiện để kiểm tra cuối năm.
3. Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm Ngày thành lập Đội.
- BGH,toàn thể GV
- BGH
 
- TPT
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 3
(15/5-19/5)
1. Thực hiện chương trình tuần  35, ôn tập cuối năm.
2. Tổ chức thi và chấm bài kiểm tra cuối năm.
3. Bàn giao chất lượng cuối năm.
4. Tổng hợp, báo cáo, ghi học bạ, giấy chứng nhận HTCTTH cho Hs lớp 5.
5. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Bác Hồ.
- BGH, Toàn thể GV
- Toàn thể CB, GV
- Hội đồng bàn giao
- BGH
 
 
- TPT
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 4
(22/5-26/5)
1. Họp thi đua tổ, nhà trường cuối năm.
2. Tổ chức Lễ ra trường, giao học bạ, giấy xác nhận HTCT cho học sinh.
3. Đánh giá CB, GV, NV theo quy định.
4. Hoàn thành các báo cáo, hồ sơ, sổ sách.
5. Họp Hội đồng giáo viên lấy ý kiến về các nội dung tu sửa, mua sắm trong năm học 2017-2018.
-BGH, Toàn thể GV, NV
- BGH, Hội phụ huynh
 
- Toàn thể CB, GV, NV
- BGH, trưởng các bộ phận
- HT
 
 
 
 
 
Tuần 5
(29/5-02/6)
1. Kiểm kê cuối năm, đánh giá việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện; báo cáo HĐND xã.
2. Họp phụ huynh cuối năm.
 
3. Tổng kết năm học.
4. Phân công trực hè.
5. Tham mưu xây dựng CSVC.
6. Xây dựng kế hoạch năm học mới.
- BGH, GV, NV,HS
 
 
- HT, GV chủ nhiệm
- Toàn trường
- Công đoàn
- HT
 
- Tổ tư vấn
 
 

Tác giả bài viết: BGH

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây