KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội

Chủ nhật - 15/05/2016 09:47

KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội

Số: 72/KH-THTH Thạch Hội, ngày 20 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội Giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 72/KH-THTH Thạch Hội, ngày 20 tháng 12 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội
Giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030

 
 
 

Trường Tiểu học Thạch Hội được thành lập năm 1992, tách ra từ Trường PTCS Thạch Hội. Sau 12 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2004; được kiểm tra cộng nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm vào năm 2010.
* Mặt mạnh: Thạch Hội là một xã thuần nông ở phía Đông Nam huyện Thạch Hà, chiều dài 8,1km, chiều rộng 4km với diện tích đất tự nhiên 1070,37ha, trong đó diện tích đất sản xuất 751,95ha, diện tích đất nông ngiệp là 646ha. Dân số có 5450 người, phân bố trong 08 xóm (01 xóm giáp biển). Là một vùng đất đồng bằng ven biển, địa hình rộng khá bằng phẳng, diện tích đất sản xuất và canh tác chiếm tỷ lệ lớn, nguồn nước tưới tiêu khá thuận lợi; có đường bờ biển dài 1,2 km, bãi biển phẳng và đẹp; có đường giao thông lớn chạy qua; là xã giáp ranh của huyện Cẩm Xuyên và huyện Thạch Hà.
Nhân dân Thạch Hội có truyền thống yêu nước, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu; cần cù, chăm chỉ và sáng tạo trong lao động sản xuất.
Quê hương Thạch Hội có truyền thống hiếu học từ lâu đời.
Trên chặng đường xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hội đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, phát triển khá mạnh về kinh tế, chính trị ổn định, công tác quốc phòng, an ninh đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, lĩnh vực văn hóa giáo dục không ngừng phát triển. Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Hội luôn gắn bó, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt.
          * Mặt yếu: Địa bàn dân cư rộng, kinh tế phát triển không đồng đều, thu nhập của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; thương mại, dịch vụ chưa phát triển nên đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.
          Thu ngân sách của địa phương hàng năm thấp nên kinh phí đầu tư cơ bản chủ yếu do nhân dân đóng góp, kinh phí đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp.
          I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Môi trường bên trong:
1.1. Điểm mạnh:
a) Đội ngũ:
- Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tại thời điểm tháng 12/2015 là: 24 người; trong đó: BGH: 03, giáo viên: 17, Tổng phụ trách Đội : 01, nhân viên: 03. Đội ngũ hiện tại đảm bảo tỷ lệ, đồng bộ về cơ cấu để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó: 80% đạt trên chuẩn.
- Công tác tổ chức quản lý của ban giám hiệu khoa học, sáng tạo. Kế hoạch ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Ban giám hiệu được sự tín nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm.
- Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển.
- Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của một số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
b) Chất lượng giáo dục năm học 2014-2015
Tổng số học sinh: 321 em; tổng số lớp: 11 lớp:
- Hoàn thành nhiệm vụ môn học và các hoạt động giáo dục: 99,0%.
- Xếp loại đạt các phẩm chất và năng lực học sinh: 100%.
          c) Cơ sở vật chất hiện có:
Cơ sở vật chất bước đầu đã đủ phòng học, các phòng phục vụ học tập thiết yếu để tổ chức dạy học 2buổi/ ngày trong giai đoạn hiện tại.
+ Phòng học: 10 phòng ; Phòng phụ vụ học tập: 05 phòng
+ Phòng thư viện: 01 phòng
+ Phòng họp hội đồng, phòng làm việc của ban giám hiệu: 03 phòng
+ Phòng Y tế, Bảo vệ: 02 phòng
d) Thành tích chính đã đạt được:
Được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến lần gần đây nhất là năm học 2010-2011.
1.2. Điểm yếu:
a) Về đội ngũ:
- Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên ý thức tổ chức kỷ luật chưa tốt, chưa tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc còn hạn chế.
- Nhiều giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn nhưng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm rất hạn chế không đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Kỹ năng tin học, kỹ năng khai thác, ứng dụng internet vào phục vụ dạy học của giáo viên còn rất hạn chế.
b) Chất lượng học sinh:
- Nhiều em chưa ngoan, chưa chăm học, chưa biết cách tự học.
- Học sinh nắm kiến thức không chắc chắn, mau quên; khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hạn chế.
- Các kỹ năng môn học như đọc diễn cảm, vẽ hình, kể chuyện, viết văn,… rất hạn chế.
- Các kỹ năng sống cơ bản như nói, kể, giao tiếp, tổ chức và tham gia hoạt động,… hạn chế.
- Ý thức và thái độ khi tham gia các hoạt động chung của lớp, của trường chưa tốt; chưa tự giác chấp hành nội quy trường lớp.
c) Cơ sở vật chất:
- Cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh theo Thông tư 26 chưa đảm bảo.
- Phòng học xuống cấp, thiếu phòng phục vụ học tập như: Nhà đa năng, Phòng Âm nhạc, Phòng Mỹ thuật, Phòng truyền thống, Phòng hỗ trợ giáo dục khuyết tật.
- Khối phòng hành chính, quản trị thiếu: phòng y tế, phòng kho, phòng giáo viên.
- Nhà ăn, nhà nghỉ, bếp chưa đảm bảo.
- Khu thể dục thể thao, bãi tập có nhưng chưa đảm bảo: mặt bằng chưa đảm bảo; hệ thống thoát nước, đường chạy, hố nhảy chưa có, sân tập chưa bằng phẳng.
- Có 03 phòng học bàn ghế chưa đạt tiêu chuẩn.
- Thiếu 01 công trình vệ sinh, nước sạch; hệ thống thoát nước chưa đảm bảo.
2. Môi trường bên ngoài:
          Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế - văn hoá xã hội của địa phương ổn định, từng bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp quan tâm đúng mức. Nhận thức về vai trò của giáo dục của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, mọi gia đình đều quan tâm tới việc học tập của con em và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển. Khoa học công nghệ ngày càng xâm nhập, phát triển mạnh và được vận dụng khá rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, mang lại hiệu quả thiết thực, nhu cầu việc học đòi hỏi đáp ứng ngày càng cao. Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục trên địa bàn.
2.1. Cơ hội: 
- Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên - nhân viên, có sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và nhân dân.
- Trong đội ngũ, có một số cán bộ, giáo viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá vững vàng.
- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
2.2. Thách thức:
- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của phụ huynh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, môi trường giáo dục phải đảm bảo.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ vai trò của giáo dục; chưa đầu tư đúng mức cho giáo dục; thiếu sự phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh
II. CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC
- Thực hiện việc "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo..." theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
- Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học theo Mô hình trường học mới Việt Nam và thực hiện đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.
- Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
1. Sứ mạng 
Tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện để tất cả các em học sinh đều cảm nhận được "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện nhằm phát triển tối đa các phẩm chất và năng lực, đảm bảo khi Hoàn thành Chương trình Tiểu học ở nhà trường, các em phải là những người có đạo đức, có sức khỏe, yêu quê hương đất nước, có lòng tự hào dân tộc, có các kỹ năng sống cơ bản theo lứa tuổi, có kiến thức chắc chắn để học tốt ở bậc học sau.
2. Giá trị
- Tính kỷ luật;
- Tinh thần trách nhiệm;
- Tình thương yêu;
- Tinh thần đoàn kết, hợp tác;
- Tính trung thực;
          - Lòng tự trọng;            
          - Lòng khoan dung;
- Tư duy độc lập, tự tin, sáng tạo, đổi mới;
          - Khát vọng vươn lên.
3. Tầm nhìn
Trở thành trường chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em; là nơi giáo viên và học sinh luôn tự tin, năng động, sáng tạo và vươn tới thành công.
IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1. Mục tiêu chung
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thời đại.
2. Chỉ tiêu cụ thể
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
- Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;
- Gương mẫu chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương;
- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
- Yêu nghề, tâm huyết với nghề;
- Có kiến thức chuyên môn vững vàng; kỹ năng sư phạm, kỹ năng tin học tốt;
- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả;
- Tích cực tham gia các hoạt động ở trường, ở địa phương.
2.2. Học sinh
- Chăm chỉ học tập, rèn luyện; vâng lời thầy cô, cha mẹ; lễ phép với người lớn, thân thiện với bạn bè;
- Biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ;
- Tự giác thực hiện nội quy trường lớp; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động chung;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ các môn học và hoạt động giáo dục; đạt các phẩm chất, năng lực của người học sinh;
- Có kỹ năng sống và các kỹ năng xã hội tốt.
3. Cơ sở vật chất
3.1. Xây nhà đa năng, nhà vệ sinh.
3.2. Xây dựng khu thể dục thể thao.
3.3. Xây dựng hệ thống thoát nước, bồn hoa, thảm cỏ, vườn cây; sắp xếp lại hệ thống cây xanh, tu sửa nhà vệ sinh cũ, trang trí môi trường giáo dục trong và ngoài lớp.
3.4. Xây dựng mới dãy nhà học 10 phòng.
3.5. Bổ sung đầy đủ trang thiết bị phòng học và các phòng phục vụ học tập.
3.6. Xây dựng mới khu nhà bán trú.
3.7. Tu sửa dãy nhà tầng cũ để làm khối phòng phục vụ học tập.
3.8. Xây dựng mới khu hành chính, quản trị.
3.9. Xây bể bơi, nhà công vụ.
V. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục
- Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, vận dụng sáng tạo mô hình trường học mới vào dạy học; đổi mới cách đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể, hoạt động thư viện,… một cách hiệu quả để gắn học với hành, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được kỹ năng sống cơ bản.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, tổ trưởng chuyên môn,  Đoàn thể, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên có liên quan.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
+ Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;
+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;
+ Có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; yêu nghề, tâm huyết với nghề; có lòng yêu thương học sinh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;
+ Luôn đoàn kết, gắn bó với nhà trường; hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Người phụ trách: Ban giám hiệu, Tổ công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn.
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục
- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản tốt, sử dụng hiệu quả.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Tổ tư vấn cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục, kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị.
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử, phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng, trao đổi chuyên môn, quảng bá hình ảnh nhà trường,... góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
- Người phụ trách: Phó hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin.
5. Xây dựng văn hóa nhà trường
        Mỗi thành viên trong nhà trường cần xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường với các định hướng sau: 
        - Nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
        - Biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ, tích cực tham gia các công việc chung. Tạo môi trường học tập thân thiện, có lợi nhất cho học sinh.
        - Phân quyền, phân trách nhiệm; chia sẻ tầm nhìn; chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; hợp tác, sáng tạo và đổi mới.
        - Giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường (giữa học sinh với học sinh; học sinh với giáo viên; giáo viên với học sinh; giáo viên với cán bộ quản lý, với đồng nghiệp; giáo viên với phụ huynh và nhân dân,…) dựa trên các nguyên tắc sau: tôn trọng người khác; ngôn ngữ chuẩn mực; chân thành, cởi mở trong giao tiếp, ứng xử; phê bình góp ý phải nhẹ nhàng nhưng thẳng.
        - Thực hiện tốt việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh trường, lớp; bảo vệ môi trường sống; bảo vệ của công, tiết kiệm năng lượng.
          - Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP Hồ Chí Minh.
6. Huy động các nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục
Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, cá nhân vào việc phát triển Nhà trường.
- Nguồn lực tài chính:
+ Ngân sách nhà nước cấp hàng năm và vận dụng các dự án;
+ Nguồn ngoài ngân sách (Từ xã hội, tự nguyện đóng góp của phụ huynh, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp).
- Nguồn lực khác:
+ Đóng góp ngày công của phụ huynh;
+ Đóng góp bằng hiện vật của nhân dân, của phụ huynh;
+ Các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để xây dựng và phát triển nhà trường.
          - Người phụ trách: Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh.
7. Xây dựng thương hiệu
- Từng bước nâng cao mức độ tín nhiệm của phụ huynh, của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đối với nhà trường. Xây dựng thương hiệu Nhà trường, đưa vị thế nhà trường ngày một đi lên.
- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đẩy mạnh tuyên truyền; chọn ngày truyền thống, xây dựng và phát huy hiệu quả Phòng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Công đoàn và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
VI. TỔ CHỨC THEO DÕI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
Kế hoạch chiến lược được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Phòng GD-ĐT Thạch Hà, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Hội, học sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức
 Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược; điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm mà Sở GD-ĐT Hà Tĩnh và Phòng GD-ĐT Thạch Hà chỉ đạo hàng năm.
V. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
1. Kế hoạch chiến lược được chia thành các giai đoạn như sau
- Giai đoạn 1: Năm học 2015 - 2016 và 2016-2017;
- Giai đoạn 2: Năm học 2017 - 2018 và 2018-2019;
- Giai đoạn 3: Năm học 2019 - 2020.
- Tầm nhìn đến năm 2030.
2. Mục tiêu của từng giai đoạn
2.1  Giai đoạn 2015 - 2017
a)  Mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng đội ngũ; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

          - Hoàn thành quy hoạch mặt bằng tổng thể sử dụng đất theo tiêu chuẩn của Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (theo Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT và Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế trường tiểu học TCVN 8793 - 2011);

- Bổ sung trang thiết bị; sắp xếp lại hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ; xây dựng nhà đa năng, sân thể dục thể thao, hệ thống thoát nước, công trình vệ sinh; bếp ăn;
- Xây dựng uy tín, thương hiệu về chất lượng giáo dục của nhà trường.
b) Chỉ tiêu cụ thể:
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ 100 % luôn thực hiện đúng các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương và nội quy, quy chế cơ quan;
+ 100% có đạo đức tư cách tốt, có lối sống mẫu mực;
+ 100% có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;
+ 80% trở lên có năng lực chuyên môn khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng;         
+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng iternet thường xuyên, hiệu quả.
- Học sinh:
+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi;
+ 100% thực hiện tốt nội quy trường lớp.
-  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động
TT Tên công trình Tổng số vốn Nguồn huy động Ghi chú
1.  Quy hoạch mặt bằng, mua thiết bị phục vụ bán trú     37.000.000 đ Ngân sách Đã thực hiện
2.  Xây nhà đa năng 1.500.000.000 đ Dự án 946 Đã phê duyệt
3.  Xây nhà vệ sinh   110.000.000 đ Huy động 1702 Đã huy động được 90 triệu đồng
4.  Thiết bị P.Tiếng Anh, tủ TB, sách, đồ dùng học tập   160.000.000 đ Huy động 1702 Ngân sách địa phương hỗ trợ 20 triệu đồng
5.  Sân bóng đá mini (bước 1)   150.000.000 đ Huy động 1702  
6.  Mương thoát nước, tu sửa dãy P chức năng, xây lại  tường rào sau nhà tầng, tu sửa nhà vệ sinh cũ, bồn hoa, cây xanh, trang trí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  120.000.000 đ Huy động 1702  
- Giai đoạn 2015-2017 cần tổng số vốn: 2.077.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).
Trong đó:
- Ngân sách trên cấp: 37.000.000 đ
- Nguồn huy động từ 1702:  520.000.000 đ (đã huy động trong năm học 2015-2016 là 90.000.000 đồng).
- Nguồn UBND xã và cấp trên hỗ trợ là : 1.520.000.000 đ
2.2. Giai đoạn 2017 -  2019:
a) Mục tiêu: 
Tiếp tục ổn định, giữ vững và nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; từng bước đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của huyện; là trung tâm văn hóa của địa phương.
b) Chỉ tiêu cụ thể:
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ 100 % có uy tín cao trong đồng nghiệp, trong phụ huynh và nhân dân;
+ 90% trở lên có năng lực chuyên môn  khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng;        
+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng internet thường xuyên, hiệu quả; 80% trở lên có chứng chỉ B Tin học và Tiếng Anh.
- Học sinh:
+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;
+ 70% trở lên biết cách tự học, thường xuyên tự học có hiệu quả;
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ;
+ 50-60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động;
+ 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp; tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.
-  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động
TT Tên công trình Tổng số vốn Nguồn huy động Ghi chú
1.    Hoàn thiện sân bóng đá mini (bước 2) 150.000.000đ Huy động 1702 2017
2.    Hoàn thiện hệ thống mương thoát nước, công trình nước sạch, bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh, trang trí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                250.000.000đ Huy động 1702 2017
3.    Xây nhà học 2 tầng (10 phòng) 6.000.000.000đ Dự án 2017-2018
4.    Tu sửa dãy nhà 2 tầng làm khối P. phục vụ học tập 200.000.000đ Huy động 1702 2018
5.    Bổ sung trang thiết bị, bàn ghế, bảng lớp, sách, đồ dùng dạy học, thiết bị bán trú 250.000.000đ Huy động 1702 2018
6.    Xây nhà bán trú 3.500.000.000đ Dự án 2018-2019
- Giai đoạn 2017-2019 cần tổng số vốn: 10.350.000.000 đồng (Mười tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng).
Trong đó:
- Ngân sách trên cấp: 50.000.000 đ
- Nguồn huy động từ 1702:  800.000.000 đ.
- Nguồn UBND xã và cấp trên hỗ trợ, dự án là : 9.500.000.000 đ
2.3 Giai đoạn 2019 - 2020:
a) Mục tiêu: Tiếp tục giữ vững uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh; là đơn vị giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thời đại.
b) Chỉ tiêu cụ thể:
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên  80 - 95%.
+ 100% CB, GV biết sử dụng công nghệ thông tin thường xuyên có hiệu quả.
+ Có trên 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt trình độ trên chuẩn.
-  Học sinh:
+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;
+ 90% trở trở lên biết cách tự học và thường xuyên tự học có hiệu quả;
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ;
+ Trên 60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động;
+ 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp; tích cực, tự giác tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.
-  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động
TT Tên công trình Tổng số vốn Nguồn huy động Ghi chú
1.    Hoàn thành các hạng mục trong giai đoạn 2017-2019     2019
2.    Xây khu hành chính, quản trị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.000.000.000đ Huy động 1702 và 408, dự án 2019-2020
3.    Tiếp tục tu sửa dãy nhà 2 tầng làm khối P. phục vụ học tập, tu sửa vườn cây, xây bờ rào, lát gạch 200.000.000đ Huy động 1702 2019
4.    Bổ sung trang thiết bị, bàn ghế, bảng lớp, sách, đồ dùng dạy học, thiết bị bán trú 100.000.000đ Huy động 1702 2019
5.    Thiết kế và tìm nguồn xây bể bơi 1.000.000.000đ Dự án 2020
- Giai đoạn 2019-2020 cần tổng số vốn: 3.300.000.000 đồng (Ba tỷ ba trăm triệu đồng chẵn).
Trong đó:
- Ngân sách trên cấp: 30.000.000 đ
- Nguồn huy động từ 1702 và 408:  800.000.000 đ.
- Nguồn UBND xã và cấp trên hỗ trợ, dự án là : 2.470.000.000 đ
2.4. Tầm nhìn đến năm 2030:
- Hoàn thành các hạng mục trên.
- Xây nhà công vụ, xây lại hệ thống tường rào.
Kinh phí : Huy động theo 1702, 408 và tham mưu để xin ngân sách cấp trên, dự án.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
          - Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
          - Thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Cụ thể:
          + Giai đoạn 1 (năm học 2015-2017): Trình cấp thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược trong gia đoạn.
          + Giai đoạn 2 (từ năm 2017-2019): Thực hiện các sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà trường: “Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo”. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2.
          + Giai đoạn 3 (từ năm 2019-2020): Khẳng định được thương hiệu, uy tín và hình ảnh của nhà trường “Là một cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
          Hằng năm, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học, tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
          2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng; Tổng phụ trách:
          Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
          3. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:
          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
          4. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:
          Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên.
Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.
          Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
          5. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:
Căn cứ kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch theo lộ trình đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng trong thời đại mới, thời đại thông tin, công nghệ.
          Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.
          Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của mỗi cá nhân là thành công của tập thể”.
          6. Trách nhiệm của học sinh:
          Ra sức học tập tốt, rèn luyện chăm với khẩu hiệu hành động “Kiên trì, vượt khó, vươn lên”.
          Luôn trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động, rèn kỹ năng sống.
          7. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:
          Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra.
          Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch chiến lược.
          VII. KẾT LUẬN
          Trong giai đoạn 2015 - 2020, Trường Tiểu học Thạch Hội có những điều kiện thuận lợi từ việc Đảng ủy, chính quyền có nhiều chủ trưởng, chính sách để phát triển giáo dục nói chung và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhà trường nói riêng.
          Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh, nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, từ mục tiêu và định hướng chiến lược, từng tổ chức và cá nhân trong trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường.
          Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nhất là xây dựng các phòng học, sân trường, sân chơi, bãi tập, nhà ăn,... Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập. Hàng năm, Phòng GD&ĐT Thạch Hà quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020, xây dựng nhà trường đạt các tiêu chuẩn Quốc gia Giai đoạn 2.
          Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 của Trường Tiểu học Thạch Hội, các tổ chức, cá nhân căn cứ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công để xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch ngắn hạn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các tổ chức, cá nhân trong nhà trường phản ánh để Hội đồng trường nghiên cứu, điều chỉnh./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- TT Đảng ủy, TT HĐND, CT và PCT UBND xã;
- Chi bộ, CĐ, PHT;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH
 
 
 
Nguyễn Thanh Long
TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
 
 
 
 
Trần Quang Cảnh
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:492 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:448 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây