Kế hoạch hoạt động của Chi hội khuyến học năm học 2014-2015

Thứ tư - 01/04/2015 14:37
KẾ HOẠCH Hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập Năm học 2014 - 2015
HỘI KHUYẾN HỌC XÃ THẠCH HỘI
CHI HỘI KHUYẾN HỌC
TRƯỜNG TIỂU HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BC-THTH

Thạch Hội, ngày 30 tháng 10 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập
Năm học 2014 - 2015
__________
 
Thực hiện Công văn của Hội Khuyến học huyện Thạch Hà về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động của Chi Hội khuyến học trong nhà trường và Kế hoạch hoạt động của Hội Khuyến học xã Thạch Hội.
Căn cứ Kế hoạch năm học và tình hình thực tiễn nhà trường năm học 2014 - 2015, Chi hội khuyến học TrườngTiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài gồm có những nội dung sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Tổng số hội viên của Chi hội khuyến học: 62
- Tổng số hội viên là CB, GV, NV: 26
- Tổng số hội viên là các lực lượng xã hội: 3
- Tổng số hội viên là cha mẹ học sinh: 33
II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG.
1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục của Đảng và nhà nước trong cán bộ, nhân dân, cha mẹ học sinh và học sinh (Nghị quyết TW 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Đánh giá HS theo thông tư 30; ...). Làm cho mọi người thấy rõ “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu”, đồng thời tuyên truyền điều lệ hội, nhiệm vụ của hội khuyến học Việt Nam để vận động xây dựng xã hội học tập.
- Tiếp tục khẳng định sự cần thiết phải thành lập Chi hội khuyến học trường học nhằm tập hợp các lực lượng xã hội, thực hiện xã hội hoá giáo dục nhằm phát hiện sự nghiệp giáo dục; làm rõ XHHGD không chỉ xây dựng CSVC mà quan trọng hơn là huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội vào quá trình giáo dục, tạo mối quan hệ thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Củng cố và phát huy trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội và mặt trái thị trường xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ.
2. Xây dựng tổ chức hội
- Chi hội khuyến học trong nhà trường không chỉ có CB-GV-NV mà còn có cả đại diện cha mẹ học sinh và những người có tâm huyết xây dựng nhà trường và toàn thể học sinh nhà trường.
- Mỗi lớp có một Ban đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm với giáo viên khác trong việc thông tin 2 chiều, chăm lo giáo dục học sinh nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; kịp thời khen thưởng những học sinh có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện và động viên khuyến khích các thầy giáo có nhiều đóng góp cho phong trào giáo dục…Vì vậy Ban đại diện cha mẹ học sinh nhất thiết tham gia vào tổ chức khuyến học nhà trường và thống nhất các hoạt động vì một mục đích chung.
- Tổ chức khuyến học trong trường cũng cần có sự phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội. Với cơ quan chuyên môn của nhà trường để làm tốt công tác khuyến học.
3. Đổi mới trong nội dung hoạt động
- Tham gia vào việc đảm bảo công bằng xã hội trong học tập học sinh, xây dựng cơ sở vật chất, đi đầu trong việc tự học, tự bồi dưỡng. Vận động giáo viên tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyệt đối không dạy thêm, có thái độ đúng đắn trong kiểm tra đánh gía học sinh trong kiểm tra.
- Cùng với Hội CMHS, Chi hội khuyến học là đầu mối tập hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường, xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào nhà trường. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, thực hiện tốt kế hoạch nhà trường.
- Làm tư vấn giáo dục cho nhà trường, cho cấp uỷ chính quyền địa phương trong việc phát triển giáo dục trước mắt và lâu dài.
- Tích cực xây dựng xã hội học tập ở địa phương, coi trọng giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật bằng tinh thần vật chất, đặc biệt quan tâm học sinh vượt khó học giỏi.
- Tiếp tục tham gia đẩy mạnh phong trào gia đình hiếu học. Tự mỗi giáo viên làm cho gia đình mình trở thành gia đình hiếu học.
- Đẩy mạnh công tác tổ chức hội vừa phát triển hội viên, vừa nâng cao chất lượng hội viên. Vận động hội viên nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội khuyến học. Vận động nhân dân xây dựng CSVC cho trường học, tổ chức việc quản lý học sinh trong khu dân cư ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập và học đường.
4. Xây dựng quỹ khuyến học
- Quỹ khuyến học là nguồn tài chính thu chi theo điều lệ quỹ khuyến học Việt Nam. Mục đích của nó nhằm chi cho việc hỗ trợ học sinh nghèo, khen thưởng cho học sinh có nhiều tiến bộ.
- Còn tài chính Chi hội là do hội viên đóng, sự hỗ trợ của chuyên môn và sự giúp đỡ của cá nhân, tập thể, nhà hảo tâm. Nguồn tài chính này chi cho mặt hoạt động của Chi hội và hỗ trợ cho người phụ trách khuyến học trong trường.
- Chi hội khuyến học nhà trường phải tham mưu đắc lực cho Hội khuyến học xã, kết hợp chặt chẽ việc khen thưởng trong năm học cho học sinh có thành tích cao hoặc có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện.
Nguồn quỹ khuyến học chủ yếu sử dụng vào các công việc sau:
+ Chi cho học sinh giỏi các cấp;
+ Chi cho học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, giao lưu do Huyện, Tỉnh tổ chức;
+ Chi hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi;
+ Chi cho hoạt động hè, ngày quốc tế thiếu nhi, tết trung thu cho học sinh;
+ Chi mua báo khuyến học dân trí và tập san khuyến học;
+ Chi hỗ trợ cho cán bộ, hội viên đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn;
+ Trích nộp cấp trên (huyện hội), các khoản chi khác phục vụ cho khuyến học khuyến tài XDXHHT.
Thu chi khuyến học trong nhà trường thưc hiện theo đúng hướng dẫn quỹ Khuyến học Việt Nam và các quy định khác về thu chi tài chính./.
 
Nơi nhận:                                                                   TM.CHI HỘI KHUYẾN HỌC
- Hội KH Thạch Hội;                                                         CHI HỘI TRƯỞNG
- BGH, Hội CMHS;
- Các thành viên Chi hội;
- Lưu: HSKH.
 
 
Trần Huy Sơn

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây