Phiếu đánh giá tiêu chuẩn 4 (Kiểm định chất lượng)

Thứ bảy - 31/01/2015 15:08
Trường Tiểu học Thạch Hội Nhóm: 4 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động; c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Trường Tiểu học Thạch Hội
                Nhóm: 4
                             PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
          Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
          a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
          b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;
          c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
          1. Mô tả hiện trạng: 
          Hằng năm, vào đầu mỗi năm học, nhà trường đều triển khai cho các lớp tổ chức họp phụ huynh học sinh để bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp [H7.4.01.01].  Đại hội phụ huynh học sinh trường và bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường hằng năm và xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đề ra Nghị quyết  của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường theo từng năm [H6.4.01.02]. Ban đại diện CMHS tổ chức thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện CMHS [H7.4.01.03].
          Nhà trường đã phối hợp cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm  một cách hiệu quả và đã hoạt động đúng theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Mỗi cuộc họp đều thể hiện rõ ràng ở các biên bản [H7.4.01.04].  Cuối mỗi năm học, Ban đại diện cha mẹ học sinh đều có báo cáo tổng kết năm học cụ thể, rõ ràng. Trong quá trình tham gia các hoạt động, lãnh đạo trường  và Ban đại diện CMHS có Nghị quyết  điều kiện để cho Ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc hiệu quả.
          Trong mỗi năm học, nhà trường luôn có kế hoạch, chương trình tổ chức các cuộc họp định kỳ với phụ huynh học sinh của từng lớp sau mỗi học kỳ của mỗi năm học và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh khi cần thiết [H7.4.01.06]. Trong các cuộc họp, Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, Ban đại diện cha mẹ học sinh của một số Chi hội ít phối hợp và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm.
          2. Điểm mạnh: 
          Trong những năm qua, Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đã  phối hợp với nhà trường trong công tác giảng dạy cũng như giáo dục đạo đức tác phong, rèn kỹ năng sống cho học sinh. Ngoài ra, còn hỗ trợ kinh phí để khích lệ tinh thần học tập của học sinh trong các hội thi, các hoạt động vui chơi…
          3. Điểm yếu:  
          Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường  của một số Chi hội và phụ huynh  chưa thể hiện rõ nét, chưa thường xuyên.
          4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
          Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong mọi  hoạt động để hiệu quả giáo dục  học sinh ngày càng  cao hơn. Giáo viên chủ nhiệm  cần phối hợp chặt chẽ  với  Ban đại diện cha mẹ học sinh của các Chi hội để trao đổi và áp dụng nhiều hình thức trong việc giáo dục đạo đức, việc học tập ở nhà, rèn kỹ năng sống cho học sinh để các em thực hiện tốt nhiệm vụ học sinh.
          5. Tự đánh giá:
          5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
          Chỉ số a: Đạt
          Chỉ số b: Đạt
          Chỉ số c: Đạt
          5.2. Tự đánh giá tiêu chí 1: Đạt.
 
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 

Nguyễn Phi Đức
Thạch Hội, ngày 25  tháng 1 năm 201
Người viết
 
 
 

Đặng Thị Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trường Tiểu học Thạch Hội
                Nhóm: 4
                             PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
          Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.
          a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường;
          b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;
          c) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.
          1. Mô tả hiện trạng: 
    Ngay đầu mỗi năm học, nhà trường luôn chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch năm học và các biện pháp cụ thể để tổ chức các hoạt động huy động học sinh ra lớp, công tác phổ cập  giáo dục và các giải pháp phối hợp để phát triển nhà trường [H7.4.02.01]. Thực hiện báo cáo tình hình nhà trường hàng tháng, quý, năm học với Chính quyền địa phương  [H7.4.02.02].
          Trong mỗi năm học, nhà trường luôn phối hợp kịp thời với các tổ chức:  phối hợp với Đoàn Thanh niên, các ban ngành, đoàn thể, của địa phương trong xã về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” [H7.4.02.03].   Phối hợp với Ban công an xã trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phối hợp với trạm Y tế xã trong công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh và bảo vệ môi trường; phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội; chống ma túy xâm nhập học đường…[H7.4.02.04].
          Chi  Hội khuyến học, chi hội Chữ thập đỏ [H7.4.02.05]. nhà trường đã huy động mọi nguồn lực của tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật  [H7.4.02.06]. Nhà trường đã tranh thủ  đầu tư của tổ chức TNTG nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, bàn ghế, thiết bị dạy và học. Nhà trường luôn huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo hằng năm [H7.4.02.07],. Thực hiện làm theo lời Bác các em học sinh cũng thực hiện phong trào, nuôi heo đất tiết kiệm giúp bạn nghèo [H7.4.02.08]. 
          2. Điểm mạnh: 
          Nhà trường luôn chủ động phối hợp với địa phương và các tổ chức đoàn thể cá nhân ở địa phương nhằm huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường và tạo môi trường giáo dục lành mạnh, tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc.
          3. Điểm yếu: 
          Nguồn lực huy động trong phụ huynh còn rất thấp do kinh tế của đại đa số phụ huynh còn nghèo.
          4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
          Nhà trường phát huy những mặt đã đạt của Chi Hội khuyến học, chi hội chữ thập đỏ để tiếp tục giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa chỉ nhân đạo; đẩy mạnh công tác tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; tranh thủ các nguồn lực để có kinh phí xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.
          5. Tự đánh giá:
          5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
          Chỉ số a: Đạt
          Chỉ số b: Đạt
          Chỉ số c: Đạt
          5.2. Tự đánh giá tiêu chí 1: Đạt.
 
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 

Nguyễn Phi Đức
Thạch Hội, ngày 25  tháng 1 năm 201
Người viết
 
 
 

Đặng Thị Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trường Tiểu học Thạch Hội
                Nhóm: 4
                             PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
          Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
          Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.
          a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;
          b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;
          c) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục.
          1. Mô tả hiện trạng:
          Trong mỗi năm học, nhà trường luôn có kế hoạch phối hợp với Ban chấp hành xã đoàn, Hội cựu chiến binh để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc[H7.4.03.01]., tổ chức cho học sinh nghe nói chuyện truyền thống nhân ngày thành lập QĐND, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ…. [H7.4.03.02].
          Trong các năm học, nhà trường đều có kế hoạch rõ ràng, cụ thể để thực hiện và đã tổ chức cho học sinh chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa [H7.4.03.03]; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng ở địa phương [H7.4.03.04].
          Trong các buổi họp phụ huynh lớp ở mỗi học kì, nhà trường đều chỉ đạo cho các giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học (Thông tư 30) đến từng phụ huynh, giúp phụ huynh có định hướng trong việc giáo dục con em mình [H7.4.03.05], thường xuyên liên hệ thông báo kết quả học tập và rèn luyện của học sinh đến từng phụ huynh qua phiếu liên lạc giữa gia đình và nhà trường [H7.4.03.06]. Nhà trường còn tổ chức các hội thảo để bàn biện pháp giáo dục học sinh hằng năm [H7.4.03.07].
          2. Điểm mạnh:
          Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể của địa phương để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc…Thường xuyên chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa . Tích cực tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh Tiểu học.
          3. Điểm yếu: 
          Việc mời các nhân chứng lịch sử về nói chuyện truyền thống cho học sinh chưa thường xuyên.
          4. Kế hoạch cải tiến chất lượng: 
          Nhà trường cần phát huy hơn nữa việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể của địa phương để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc… Cần đẩy mạnh công tác phối hợp với địa phương về nói chuyện truyền thống cho học sinh được thường xuyên hơn.
          5. Tự đánh giá:
          5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:
          Chỉ số a: Đạt
          Chỉ số b: Đạt
          Chỉ số c: Đạt
          5.2. Tự đánh giá tiêu chí 1: Đạt.
 
 
Xác nhận của Nhóm trưởng
 

Nguyễn Phi Đức
Thạch Hội, ngày 25  tháng 1 năm 201
Người viết
 
 
 

Đặng Thị Anh
 
 
 

Tác giả bài viết: Đặng Thị Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây