Sơ kết công tác đảng tháng 1/2015; triển khai nhiệm vụ tháng 2/2015

Thứ tư - 04/02/2015 10:47
ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH HỘI CHI ỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM * Số: 06/BC-BCHCB Thạch Hội, ngày 02 tháng 02 năm 2015 BÁO CÁO Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 01/2015, Triển khai nhiệm vụ tháng 02/2015 ___________
ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH HỘI
CHI ỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*
Số: 06/BC-BCHCB
 
             Thạch Hội, ngày 02 tháng 02 năm 2015
 
BÁO CÁO
Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 01/2015,
Triển khai nhiệm vụ tháng 02/2015
___________
I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THÁNG 01/2015
          Với chủ đề: Mừng Đảng,  mừng xuân,  mừng quê hương đất nước đổi mới, trong tháng 01/2015, Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Hội đã chỉ đạo BGH, Công đoàn và các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã đề ra:     
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, tại thời điểm ngày thứ 2 (2/02) đang thực hiện chương trình ngày thứ 2 tuần 22, đúng kế hoạch đề ra.
- Thực hiện tốt việc soạn bài, lên lớp có chất lượng theo tinh thần chuyên đề đổi mới của phòng, làm tốt bộ hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn;
- Thực hiện nghiêm túc thông tư 30 trong đánh giá học sinh đặc biệt là cuối học kỳ I;
- Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, bồi dưỡng học sinh thi IOE, học sinh thi Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và phụ đạo học sinh yếu trong dạy học; tổ chức thi IOE cấp huyện đạt kết quả khá cao;
- Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I; kiểm tra chữ viết lần 2;
- Tổ chức chuyên đề: Đánh giá học sinh theo thông tư 30;
- Bồi dưỡng giáo viên đi thi giáo viên chủ nhiệm giỏi; bồi dưỡng PPDH và các kỹ năng sư phạm cơ bản cho giáo viên;
- Sơ kết học kỳ I, vào sổ theo dõi chất lượng, phê học bạ, nhận xét ở sổ liên lạc gửi về cho phụ huynh;
- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện CBGV theo kế hoạch:
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30 (đặc biệt là việc hướng dẫn giáo viên đánh giá nhận xét bằng lời nói trực tiếp trong giờ dạy và trong hoạt động giáo dục thông qua các tiết dạy;
- Hướng dẫn giáo viên tiếp tục tham gia giải toán trên mạng để nâng cao kiến thức và thu thập tư liệu dạy buổi 2; hướng dẫn giáo viên vào diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh, tham gia giải toán trên tạp chí TTT;
- Chuyên đề về: Đổi mới PPDH bằng cách sử dụng linh hoạt các PP trong dạy học, dạy thể nghiệm các tiết khó dạy.
- Tiếp tục thu thập minh chứng làm và hoàn thành đánh giá các tiêu chí KĐCL;
- Chỉ đạo Ban tài chính tính toán lại nguồn ngân sách, tham mưu chính quyền địa phương và tiến hành làm thư viện đạt chuẩn;
- Chỉ đạo TPT tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề, chủ điểm của tháng: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015) tiến tới Kỷ niệm 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4); xây dựng và triển khai kế hoạch các cuộc thi: Nắng sân trường ( 29/01), Kể chuyện Bác Hồ; tổ chức lao động phong quang trường lớp; chăm sóc các bồn hoa, làm đẹp thảm cỏ; duy trì sĩ số, nền nếp thực hiện nội quy trường lớp; tiếp tục giáo dục học sinh ý thức chấp hành ATGT, cách chào hỏi, giao tiếp; giáo dục ý thức giữ vệ sinh chung;
- Chỉ đạo Công đoàn tổ chức quyên góp giúp đỡ bạn nghèo và nạn nhân chất độc da cam theo lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc huyện;
          II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
          1. Kết quả đạt được
          1.1 Kỷ cương, nề nếp
          Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc nề nếp kỷ luật lao động: không có tình trạng vắng, chậm không có lý do, thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tổ, của nhà trường.
1.2 Thực hiện nội dung chương trình kế hoạch dạy học
Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu từ tuần 18 đến tuần 21, không có tình trạng bỏ tiết, bỏ môn và cắt xén nội dung chương trình. Mặc dù có nghỉ 2 buổi để đảng viên Đại hội Chi bộ và sinh hoạt Đảng bộ nhưng chuyên môn nhà trường đã bố trí dạy bù đầy đủ.
1.3 Thực hiện các quy định chuyên môn của giáo viên
- Soạn bài: Soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn đúng chương trình, thời khóa biểu. Một số giáo viên đã có đầu tư, nghiên cứu khá kỹ nội dung bài, bám sát đối tượng học sinh xác định mục tiêu, hình thức tổ chức dạy học hợp lý, có chốt ý, khắc sâu kiến thức cho học sinh.
Đối với 2 đồng chí giáo viên lớp 1 môn Tiếng Việt sử dụng sách thiết kế, thì giáo viên có ghi chép nhật kí đầy đủ, buổi chiều soạn bài khá nghiêm túc.
Tuy vậy, việc nghiên cứu bài dạy, soạn bài và chất lượng bài soạn của giáo viên vẫn còn một số hạn chế như sau: Giáo viên không nghiên cứu bài dạy, không nắm được nội dung trọng tâm của bài, dự kiến PPDH không phù hợp, không lưu ý kiến thức cần khắc sâu, mở rộng trong bài dạy, không chuẩn bị thiết bị dạy học,... Một số giáo án còn rất sơ sài, mắc quá nhiều lỗi chính tả, trình bày không đúng quy định.
- Giảng dạy: Giáo viên lên lớp đúng giờ giảng dạy nhiệt tình, có nhiều cố gắng trong việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực tự giác của học  sinh trong học tập. Sử dụng tranh ảnh, bảng phụ khá thường xuyên và hiệu quả. Nhiều giáo viên thường xuyên mượn đồ dùng dạy học để tiết học sinh động hơn như đ/c Lợi, đ/c Trần Hương, đ/c Đặng Anh. Nhiều giáo viên sử dụng trò chơi trong các tiết và giữa các tiết nhằm giúp học sinh bớt căng thẳng, tạo hứng thú trong học tập có hiệu quả như đ/c Tâm, đ/c Từ, đ/c Đức…
- Công tác thăm lớp dự giờ: Trong tháng 1 ban giám hiệu tích cực dự giờ thăm lớp nhằm đánh giá chất lượng dạy học và tư vấn cho giáo viên, tuy nhiên do công việc trong tháng khá nhiều nên số lượng tiết dự giờ vẫn chưa đảm bảo theo kế hoạch. Một số giáo viên đã có ý thức trong công tác dự giờ thăm lớp, học tập đồng nghiệp.
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT: Cơ bản các giáo viên đã làm quen được cách đánh giá theo thông tư 30, lời nhận xét của giáo viên khá phù hợp đảm bảo tính động viên khích lệ học sinh trong học tập và bổ sung tư vấn cho học sinh những mặt chưa được. Nhiều giáo viên đã có tiến bộ việc thực hiện thông tư 30 cả về nhận xét bằng lời và nhận xét bằng chữ như cô Lan Hương, cô Đặng Anh, cô An... Việc đánh giá nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng sổ liên lạc, học bạ khá kịp thời, đảm bảo nghiêm túc nhiều giáo viên biết theo dõi học sinh, nắm vững  nội dung dạy học, bám sát hướng dẫn thông tư để đánh giá học sinh đúng quy chế.
1.4 Chất lượng dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD
Ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc dạy học của 2 lớp 1. Kịp thời tư vấn chia sẻ những vấn đề mà giáo viên lên lớp còn vướng mắc, băn khăn. Nhờ đó nhiều em đã có nhiều tiến bộ trong học tập như em Nhật, Bích (lớp 1A), Hùng, Trọng (lớp 1B) nay đã đọc tốt hơn trước. Qua khảo sát cuối học kì I lớp 1A có 100% em đạt yêu cầu về đọc và viết. Hiện nay, giáo viên chủ nhiệm các lớp cho học sinh viết bằng chữ nhỏ.
Hiện tại lớp 1B còn có 2 học sinh chưa nắm được kiến thức, kỹ năng môn học và 2 học sinh đọc, viết chưa thật tốt, đề nghị giáo viên có biện pháp cụ thể để giúp các em này tiến bộ.
 1.5 Công tác bồi dưỡng đội ngũ
          Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức chuyên đề Viết sáng kiến kinh nghiệm, hướng dẫn cách vào học bạ, dạy mẫu cho giáo viên dự giờ…nhằm giúp giáo viên có một số kỹ năng khi lên lớp, viết sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện đánh giá học sinh có hiệu quả. Ngoài ra, tổ chức cho giáo viên giải Toán trên tạp chí Toán Tuổi thơ, diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh để nâng cao giải toán khó và hướng dẫn học sinh giải toán khó, tổ chức chuyên đề “Sử dụng công nghệ thông tin”;
          Thành lập các câu lạc bộ nhằm giúp giáo viên trao đổi, học hỏi lẫn nhau.
          Trong thời gian tới, giao cô Hoài Nga, hang tuần có nội dung bồi dưỡng cụ thể để giáo viên ghi chép vào sổ tích lũy.
          1.6 Công tác kiểm tra
          Trong tháng trường đã kiểm tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện theo kế hoạch. Kết quả KTCĐ đ/c An: xếp loại Khá, KTTD đ/c Trần Hương: xếp loại Khá.
          1.7 Tham gia giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ và diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh.
          Phong trào đọc và giải Toán trên tạp chí Toán tuổi thơ được duy trì đều đặn. Số báo 170 học sinh của trường được khen 2 chuyên mục: góc Olimpic và bài toán của Pomat. Số báo 171 học sinh từ khối 2 đến khối 5 lớp nào cũng tham gia. Khối 2 tham gia giải (15 bài) bài toán của trang dành cho học sinh lớp 1-2 và 7 bài toán của Pomát, 5 bài Bong bóng thì chìm; khối 3 tham gia 7 bài giải đo trí thông minh và 8 bài toán của Pomat, 6 bài Bong bóng thì chìm; khối 4 tham gia (17 lượt) giải toán qua thư, sai ở đâu sửa cho đúng, thăm vườn Tiếng Anh; khối 5 tham gia (15 lượt) giải toán qua thư, thăm vườn Tiếng Anh, góc Olimpic.
          1.8. Công tác hoạt động của Thư viện, thiết bị
          Học sinh đến với thư viện đều đặn, nghiêm túc đã đi vào nề nếp. Có 73 lượt học sinh xem phim; 193 lượt học sinh đọc sách; 248 lượt học sinh kể chuyện; 72 lượt học sinh tham gia hoạt động sáng tạo. Trong tháng tiếp tục mua bổ sung thêm một lượng sách truyện cổ tích Việt Nam.
          Việc mượn trả đồ dùng, sách của giáo viên đã đi vào nề nếp. Một số giáo viên tích cực mượn đồ dùng ở phòng thiết bị như giáo viên khối 2, cô Anh, cô Ánh, cô Hường, cô Từ, cô Nguyệt.
          2. Những tồn tại hạn chế
          2.1. Công tác quản lý
          Ban giám hiệu mặc dù rất quan tâm đến các mặt hoạt động của chuyên môn nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
          - Đánh giá, nhận xét bằng lời của một số giáo viên chưa đúng tinh thần thông tư 30.
          - Việc thăm lớp, dự giờ, góp ý, tư vấn chuyên môn của tổ, khối trưởng chưa thật hiệu quả.
          - Công tác thông tin báo cáo của một số bọ phận còn chậm.
2.2.  Công tác thực hiện quy chế chuyên môn
          - Soạn bài: Mặc dù bài soạn đã có đầu tư hơn trước nhưng một số giáo viên vẫn chưa thật sự soạn bài nghiêm túc: Bài soạn còn sơ sài có nội dung chứ không có các hình thức tổ chức cho học sinh hoạt động nhận thức nội dung đó; sử dụng giáo án cũ không sửa cho phù hợp với cá nhân giáo viên và học sinh, giáo án mắc quá nhiều lỗi chính tả.
- Giảng dạy: Vẫn còn giáo viên lên lớp không sử dụng giáo án (giáo án một đằng dạy một nẻo); việc chuẩn bị và sử dụng đồ dùng dạy học trong tiết học của một số giáo viên chưa nghiêm túc, có những đồ dùng học tập có trong trường, trong lớp mà không sử dụng để dạy. Giáo viên còn nói nhiều, làm thay học sinh nhiều, chưa biết cách tổ chức để tất cả học sinh tham gia hoạt động học tập, trình bày, chữ viết trên bảng của một vài giáo viên chưa thật cẩn thận.
- Công tác thăm lớp dự giờ: Giáo viên thăm lớp dự giờ chưa nhiều (chủ yếu còn dự giờ các tiết thao giảng, chuyên đề).
- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT: Việc đánh giá học sinh theo thông tư 30 một số giáo viên còn hạn chế: lời nhận xét của giáo viên chưa mang tính động viên khích lệ các em, có giáo viên khi dạy chưa đánh giá học sinh đúng theo tinh thần thông tư 30.
1.4. Chất lượng dạy học chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD
Mặc dù được ban giám hiệu rất quan tâm, giáo viên dạy lớp 1 có nhiều cố gắng  nhưng chất lượng học sinh chưa thật đồng đều khảo sát cuối kì 1 vẫn còn 2 em chưa hoàn thành; còn một số em đọc còn phải đánh vần thậm chí có em còn nhầm lẫn các âm ngh/gh, cua/qua; viết chữ nhỏ mà vẫn còn 2 học sinh lớp 1B đang còn viết bằng bút chì chưa viết được bút mực.
1.5. Công tác bồi dưỡng đội ngũ
Vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa chưa coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ít tự giác đi dự giờ đồng nghiệp, giải các bài toán trên tạp chi Toán tuổi thơ không ghi chép vào sổ tích lũy, không tiếp thu các ý kiến góp ý của BGH, của đồng nghiệp để khắc phục, sửa chữa.
1.6. Công tác kiểm tra
Công tác kiểm tra của các tổ (kiểm tra giáo án, ghi nhận xét, sử dụng TBDH,...còn rất hình thức, chưa có hiệu quả.
1.7. Tham gia giải toán trên Tạp chí Toán tuổi thơ và diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh
Trong năm học này BGH và tập thể giáo viên nhà trường rất quan tâm tới phong trào này hàng thánh số lượng học sinh làm bài và gửi đi nhiều nhưng số lượng được đăng ít.
Tham gia diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh còn ít và còn lúng túng khi đăng nhập, gửi bài. Đa số giáo viên chưa biết sử dụng internet, chưa có hộp thư điện tử.
1.8. Công tác hoạt động thư viện, thiết bị
Các hình thức tổ chức hoạt động của thư viện chưa thật sự có hiệu quả. Việc mượn và sử dụng đồ dùng dạy học của một số giáo viên chưa nhiều và chưa đi vào nề nếp.
 
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
          1. Công tác chính trị tư tưởng
          Xây dựng khối đoàn kết trong chi bộ, tất cả các đồng chí đều có lập trường tư tưởng vững vàng. Triển khai và thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và cấp trên;
          Tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam;
          Tiếp tục quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, chuẩn bị cho cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, hướng dẫn viết nhật ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
          2. Công tác xây dựng Đảng
          Cấp ủy họp phân công nhiệm vụ, xây dựng Quy chế hoạt động điều hành của Chi ủy, Hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ; Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ của chi bộ năm 2015; Nghị quyết nâng cao chất lượng đội ngũ giai đoạn 2015-2017;
          Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí đảng viên dự bị;
          Tham gia hội họp và đóng đảng phí đầy đủ.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 02/2015
          Chủ đề: Mừng Đảng,  mừng xuân, mừng quê hương đất nước đổi mới
          I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Thực hiện chương trình, nội dung dạy học
 Chỉ đạo nghiêm túc chương trình, nội dung dạy học các tuần: 22, 23. Đặc biệt quan tâm theo dõi nền nếp chuyên môn trước và sau tết.
2. Chỉ đạo thực hiện các quy định của chuyên môn
- Thực hiện tốt việc soạn bài, lên lớp có chất lượng theo tinh thần chuyên đề đổi mới của phòng, làm tốt bộ hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ chuyên môn;
- Thực hiện nghiêm túc thông tư 30 trong đánh giá học sinh;
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng học sinh tham gia thi IOE cấp tỉnh và tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện;
- Tổ chức thi violimpic cấp trường cho tất cả học sinh qua vòng 12;
- Tổ chức chuyên đề Đổi mới PPDH, kiểm tra kỹ năng “Sử dụng công nghệ thông tin”;
- Bồi dưỡng giáo viên đi thi giáo viên chủ nhiệm giỏi;
- Chấm sáng kiến kinh nghiệm;
- Chuẩn bị tốt về mọi mặt để học sinh tham gia giao lưu “Nắng sân trường” với các trường trong cụm đạt hiệu quả tốt.
3. Chỉ đạo công tác kiểm tra
Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện CBGV theo kế hoạch.
4. Chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30 và việc soạn – giảng theo chuyên đề của phòng;
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ;
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, rèn kỹ năng cơ bản cho học sinh (kỹ năng trình bày ý kiến bằng lời nói, kỹ năng kể, kỹ năng giao tiếp, ứng xử);
- Chuyên đề các môn, các tiết khó dạy.
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
- Hoàn thiện phòng thư viện đạt chuẩn;
- Tổ chức họp Ban đại diện CMHS để chuẩn bị nội dung họp phụ huynh toàn trường (đánh giá HS theo TT 30; Thu tiền buổi 2 và thu tiền đổ đất làm sân tập và chở đất thị dự trữ để sau này trồng cây);
- Tham mưu với chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, tổ chức rà soát các tiêu chí nhà trường theo Thông tư 59/2012/TT-BDG ĐT để xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng trường chuẩn quốc gia.
6. Công tác Kiểm định chất lượng
- Các nhóm tiếp tục thu thập minh chứng, hoàn chỉnh đánh giá các tiêu chí;
- Thư ký tổng hợp việc đánh giá của các nhóm để viết báo cao đánh giá.
7. Công tác khác
- Tiếp tục chỉ đạo và TPT Đội tổ chức quyên góp quà tặng bạn nghèo ăn tết và tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề, chủ điểm của tháng: Em là mầm non của Đảng; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ;
- Tổ chức lao động phong quang trường lớp; tổ chức trồng và chăm sóc các bồn hoa;
- Phân công trực Tết đúng quy định; tổ chức Tết trồng cây; phối hợp với công an xã có kế hoạch đảm bảo an toàn CSVC trong Tết;
- Trao quà cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình CB, GV, NV, tặng quà cha mẹ CB, GV, NV cao tuổi trong dịp Tết Nguyên Đán;
- Giao BCH Công đoàn xây dựng quy chế xây dựng quỹ và thực hiện việc mừng, thăm hỏi CB, GV, NV, tổ chức lấy ý kiến và thực hiện trong tháng 3/2015.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Công tác tư tưởng chính trị
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc;
- Tổ chức nghiêm túc cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp theo hướng dẫn của cấp trên;
- Tăng cường tuyền truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ý thức chấp hành các chủ trương chính sách của đảng, sống tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt các quy định của địa phương, của ngành;
- Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định: ATGT, không đốt pháo, không thả đèn trời, không đánh bạc,…trong dịp Tết;
- Tổ chức phát động thi đua đợt 1 năm 2015.
2. Công tác xây dựng Đảng
- Tính toán lại đảng phí theo bảng lương mới để thực hiện thu nộp đảng phí đúng quy định;
- Giao chủ tịch Công đoàn tổ chức họp giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng;
- Tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng đồng chí đảng viên mới, chuẩn bị các thủ tục để báo cáo đảng ủy làm hồ sơ kết nạp chính thức;
- Tổ chức giới thiệu nhân sự cho BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy Thạch Hội (b/c);
- Ban giám hiệu, Công đoàn (t/h);
- Lưu: HSCB.
TM CHI ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Các tin khác

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây