Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam" và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Thứ năm - 11/12/2014 16:47
PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KH-TTHTH Thạch Hội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG Tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân” Thực hiện Kế hoạch số của Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn Thạch Hà về việc tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014), Trường Tiểu học Thạch Hội triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” với nội dung cụ thể như sau: I. Mục đích, yêu cầu - Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh bộ đội cụ Hồ; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; - Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc; - Cuộc thi tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo đội viên tham gia.
 PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    / KH-TTHTH Thạch Hội, ngày 27 tháng 11 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH VÀ THỂ  LỆ CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG 
Tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân”
 
 
 


          Thực hiện Kế hoạch số của Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn Thạch Hà về việc tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014), Trường Tiểu học Thạch Hội triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân” với nội dung cụ thể như sau:
          I. Mục đích, yêu cầu
          - Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh bộ đội cụ Hồ; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
          - Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc;
          - Cuộc thi tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo đội viên tham gia.
          II. Đối tượng, thời gian, nội dung và thể lệ hội thi
          1. Đối tượng: Mỗi Chi đội lựa chọn 1 đội tham gia (8 đội viên).
          2. Thời gian, địa điểm (dự kiến):
          - Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2014;
          - Tại Hội trường UBND xã Thạch Hội.
          3. Nội dung: Câu hỏi của Hội thi sẽ có nội dung về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và một số kiến thức về Đảng cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ kính yêu, về truyền thống của quê hương Thạch Hội.
              4. Thể lệ:
              - Ban tổ chức lần lượt trình chiếu các câu hỏi trên màn hình; mỗi câu hỏi    có 6 giây để suy nghĩ và ghi đáp án trả lời;
              - Các thành viên tham gia hội thi sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi bằng cách    ghi đáp án mình chọn vào bảng; khi người dẫn chương trình báo hết thời gian,       người chơi phải đưa bảng lên (đưa lên bằng 2 tay, bảng năm trên đầu, hướng câu        trả lời xuống dưới), không được sửa đáp án khi người dẫn chương trình báo hết    thời gian;
              - Những ai có câu trả lời đúng tiếp tục ngồi lại, những ai chọn câu trả lời     không đúng phải rời khỏi sân khấu;
              - Từ câu 15 trở đi, sau mỗi câu trả lời, ai đúng và ngồi lại cuối cùng trên     sân khấu là người đạt giải Nhất. Nếu còn có nhiều hơn 1 người ngồi lại sau câu        20, Ban tổ chức sẽ dùng câu hỏi phụ để quyết định người đạt giải Nhất.       Trường hợp          có nhiều người vượt qua câu 18, Ban tổ chức sẽ xem xét và quyết   định trao thưởng các giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích.
              III. Tổ chức thực hiện
          - Liên Đội ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và động viên học sinh tham gia dự thi;
          - Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014);
          - Đăng tải nội dung, thể lệ và các tài liệu liên quan đến hội thi lên các phương tiện thông tin để cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh tìm hiểu, nghiên cứu.
        IV. Giải thưởng cuộc thi
          a/ Giải tập thể dành cho các Chi đội có nhiều đội viên vượt qua vòng 18:
          - 01 giải nhất, trị giá:                       150.000đ
          - 01 giải nhì, trị giá:                         100.000đ
          - 01 giải ba, trị giá:                            50.000đ
          b/ Giải dành cho cá nhân:
          - 01 giải Nhất, trị giá:                                70.000đ
         - 02 giải Nhì, trị giá:                                   50.000đ
          - 03 giải Ba, trị giá:                                     30.000đ
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn Thạch Hà (B/C);
- Đoàn xã (PH);
- Ban Tổ chức hội thi, Chi đoàn, Liên đội (T/H);
- Lưu: HSHĐGDNGLL, HS Đoàn, Đội.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây