Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

Chủ nhật - 04/06/2017 06:58
BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 22/BC-THTH Thạch Hội,  ngày 25 tháng 5 năm 2017
 
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2016-2017
__________
I. TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH; CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
1. Tổng số học sinh: 296 em; số lớp: 10. 
2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 23 người
3. Thuận lợi, khó khăn
3.1. Thuận lợi:
- Thạch Hội là địa phương có truyền thống hiếu học từ lâu đời;
- Là trường tiểu học hạng 3, có quy mô khá nhỏ dễ quản lý;
- Cơ sở vật chất tuy chưa hiện đại nhưng đáp ứng các điều kiện cơ bản cho dạy học và giáo dục;
- Với 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên thì đây là đơn vị có tỷ lệ giáo viên/ lớp khá cao, có đủ giáo viên để dạy các môn đặc thù, tỷ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao.
3.2. Khó khăn:
- Tuy tỷ lệ giáo viên trên lớp khá cao nhưng trong đội ngũ không có những người vừa giỏi về chuyên môn nên tìm người để bố trí chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn rất khó; việc chọn người để xây dựng các điển hình gặp khó khăn;
- Tuy giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn cao nhưng một số giáo viên vừa yếu về kiến thức chuyên môn vừa hạn chế về kỹ năng sư phạm nhưng ý thức tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu vươn lên hạn chế nên không đáp ứng yêu cầu đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học hiện nay;
- Cơ sở vật chất nhà trường chưa thật đảm bảo: nhà đa năng chưa hoàn thiện, sân tập chưa đảm bảo, khu bán trú còn khá tạm bợ,...làm giảm sự hứng thú của học sinh trong quá trình tham gia học tập, rèn luyện ở trường;
- Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em, thiếu sự phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục trẻ; nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, éo le, phụ huynh phó mặc việc giáo dục con cái cho nhà trường.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
          1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với đặc thù của Ngành là tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
a) Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 của ngành tiếp tục là: “Trung thực, trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục; gắn bó với học sinh, đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng nhà trường phát triển”
Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thông qua các bài nói, bài viết của Người về thầy cô giáo, nhà trường giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đạo đức nhà giáo; câu chuyện về phong cách làm việc khoa học, kỷ luật, sáng tạo của người để từ đó, nâng cao ý thức rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, với tập thể,... để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ đảng viên trong nhà trường.
Nội dung học tập và làm theo Bác gắn với việc khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với những nội dung cụ thể, phù hợp trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cá nhân và đưa các nội dung của Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 33 của UBND tỉnh, Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vào sinh hoạt thường xuyên. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường coi việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ hàng ngày.
Sau khi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ký cam kết thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 33 của UBND tỉnh, Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhà trường đã thành lập tổ giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết ở trên để thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhắc nhở các thành viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện những nội dung đã cam kết. Qua một thời gian theo dõi, ban giám sát nhận thấy ý thức chấp hành kỷ luật, cách giao tiếp ứng xử, tinh thần trách nhiệm với công việc,... của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực.
b) Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- Thể hiện đạo đức trong giảng dạy, giáo dục: Đa số giáo viên đã đầu tư nghiên cứu bài soạn, giáo án có chất lượng, chuẩn bị chu đáo cho bài dạy trước khi lên lớp, trên lớp giảng dạy nhiệt tình, kịp thời giúp đỡ học sinh gặp khó khăn trong học tập, quan tâm đến mọi đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên thăm hỏi, kịp thời chia sẽ, giúp đỡ để các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên tiêu biểu như cô giáo Trần Thị Hương, cô giáo Nguyễn Thị Tâm, cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi,...
- Công tác tự học: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều có kế hoạch tự học tự bồi dưỡng, các nội dung tự học tự bồi dưỡng đã đăng ký trong kế hoạch được cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả. Thông qua việc tự học, nhiều cán bộ, giáo viên đã nâng cao nhận thức, bồi dưỡng trình độ lý luận, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm đặc biệt là kỹ năng tổ chức lớp học và phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới, kỹ năng tin học, kỹ năng sử dung internet, kỹ năng sử dụng hiệu quả các phần mềm trực tuyến,...
c) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đi vào chiều sâu.
- Trong năm học, nhà trường bám vào quy hoạch để bổ sung hệ thống sân chơi, mương thoát nước, trồng thêm một số cây xanh, trồng lại bồn hoa, làm mặt bằng sân thể dục thể thao.
- Xây dựng các mối quan hệ trong nhà trường thân thiện: quy định cách xưng hô giữa học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh, học sinh với giáo viên, cán bộ, giáo viên, học sinh với khách đến nhà trường,... hướng dẫn các em ngôn ngữ, tác phong khi giao tiếp và thường xuyên theo giỏi, kiểm tra cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện các quy định trên.
- Công tác giáo dục ý thức kỷ luật, bài trừ các hành vi bạo lực được nhà trường quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Ban giám hiệu quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không để xẩy ra các hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ cán bộ, giáo viên, nhân viên nếu có hành vi bạo lực thì bị xử lý nghiêm khắc theo quy định. Thường xuyên theo dõi hoạt động vui chơi của học sinh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, đảm bảo vui chơi an toàn.
- Nhà trường đã hướng dẫn học sinh chơi các trò chơi dân gian: Nhảy dây tập thể, kéo co, nhảy sạp, tạo cơ hội để học sinh chơi cờ gánh, ô ăn quan, đánh thẻ. Trong các hoạt động giáo dục tập thể, nhà trường thường xuyên tổ chức thi đấu các trò chơi dân gian để tạo cơ hội cho học sinh được giao lưu, thi đấu.
- Nhà trường nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở xã, hàng tháng đều tổ chức làm vệ sinh sạch sẽ, ngoài ra nhà trường còn tổ chức cho thầy cô giáo và các em thắp hương vào các dịp lễ tết.
- Công trình vệ sinh đầy đủ, luôn sạch sẽ.
-  Trong năm, trung bình mỗi tháng nhà trường tổ chức một hoạt động giáo dục hoặc các hoạt động ngoại khóa. Thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã tạo điều kiện để học sinh ôn tập và bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống. Nhà trường đã có nhiều biện pháp để giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khăn như tổ chức quyên góp " Tết vì bạn nghèo", quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh và nhân viên nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được nhà trường hết sức quan tâm. Nhà trường chỉ đạo giáo viên thường xuyên giáo dục kỹ năng sống trong các tiết dạy chính khóa, giáo dục kỹ năng sống trong tiết học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,... Nhờ vậy, các kỹ năng sống cơ bản của học sinh được thường xuyên rèn luyện trong đó kỹ năng giao tiếp, ứng xử của học sinh có tiến bộ nhiều nhất. Nếu như trước đây học sinh thường rụt rè, thiếu tự tin khi giao tiếp với thầy cô, với khách, thiếu tự tin khi trình bày ý kiến trước đám đông thì nay hầu hết các em đã có thói quen chào hỏi lễ phép, lịch sự, tự tin trước đám đông, có kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, thân thiện với bạn bè.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
- Trên cơ sở Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 đã được các cấp phê duyệt chính là cơ sở để xây dựng kế hoạch hàng năm. Nhờ có kế hoạch chiến lược mà việc xây dựng kế hoạch năm học trở nên dễ dàng. Sau mỗi giai đoạn đều có đánh giá việc thực hiện kế hoạch để kịp thời điều chỉnh các nội dung không phù hợp và bổ sung các chỉ tiêu biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu đề ra.
- Xây dựng, phát triển đội ngũ được nhà trường quan tâm. Việc sắp xếp đội ngũ được tính toán dựa trên trình độ, năng lực và điều kiện hoàn cảnh của từng cá nhân. Nhà trường đã thực hiện khá hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ, phong trào tự học được đa số giáo viên thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Nhiều giáo viên đã trưởng thành hơn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và các kỹ năng sư phạm cần thiết khác qua hoạt động bồi dưỡng và tự học như cô Trần Thị Hương, cô Nguyễn Thị Thuận Lợi, cô giáo Nguyễn Thị Tâm.
- Nhà trường đã xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc cụ thể như giảm hội họp, tăng cường sử dụng hộp thư điện tử, website, phần mềm, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra,… nhằm tạo điều kiện nhiều hơn về thời gian cho giáo viên đầu tư vào chuyên môn.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động theo hướng dẫn của Sở, Phòng GD-ĐT, sát tình hình thực tế của đơn vị như: Giao lưu Tuổi thơ khám phá, Kể chuyện theo sách, Giáo dục tập thể dưới cờ, Ngày hội vệ sinh môi trường,… Nhiều cán bộ, giáo viên đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động giáo dục đối với việc dục đạo đức, tình cảm và kỹ năng sống cho học sinh.
- Nhà trường đã có nhiều giải pháp để phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể trong trường đặc biệt là Công đoàn, nữ công để động viên khích lệ cán bộ, giáo viên hăng say làm việc, tạo dư luận lành mạnh để khuyến khích cái hay cái đẹp và kìm hãm, giảm thiểu cái xấu đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết gắn bó trong tập thể cơ quan.
- Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính và quy chế chuyên môn trong trong dạy học. Việc tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo khách quan, chính xác theo quy định.
- Trong năm học, đã quản lý tốt việc dạy thêm học thêm, không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
- Việc thực hiện Chương trình Tiếng Việt 1-CGD được tiến hành khá hiệu quả, chất lượng dạy học ở lớp 1 đạt khá cao. Vviệc tổ chức dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới tiến hành khá tốt. 
- Công tác chính trị, tư tưởng được nhà trường hết sức quan tâm; thông qua việc phổ biến giáo dục pháp luật giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nâng cao hiểu biết về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của nhà nước, của ngành, của địa phương biết về nghiệm vụ chính trị của nhà trường, biết rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức đối với nhiệm vụ được giao, với học sinh, với tập thể, với việc xây dựng quê hương đất nước,... từ đó rèn luyện thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tình yêu thương trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thông qua công tác chính trị, tư tưởng đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của đại bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên, tiêu biểu như cô giáo Trần Thị Hương, cô giáo Trần Thị Thanh Nga, cô giáo Nguyễn Thị Tâm, cô giáo Nguyễn Thị An, cô giáo Đặng Thị Anh,…
- Chuyên môn xây dựng và thực hiện khá tốt các chuyên đề về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm học, tập trung chỉ đạo tiếp tục bồi dưỡng giáo viên lớp 1 dạy Tiếng Việt Công nghệ GD, dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột, đánh giá học sinh theo Thông tư 22,… Đa số giáo viên đã nắm bắt và thực hiện tốt các nội dung chuyển tải qua các chuyên đề nhưng do chưa có những giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi để thực hiện các chuyên đề, trong đội ngũ vẫn còn một vài giáo viên tinh thần trách nhiệm, ý thức học hỏi để nâng cao năng lực chưa tốt, có sức ì lớn, ngại đổi mới nên chưa nắm được đầy đủ tinh thần các chuyên đề.
- Hoạt động kiểm tra, đánh gia xếp loại giáo viên được đổi mới, các tiêu chí xếp loại được xây dựng cụ thể, lấy ý kiến rộng rãi, theo dõi các hoạt động của cán bộ, giáo viên một cách thường xuyên, cụ thể để làm căn cứ đánh giá xếp loại cuối kỳ, cuối năm. Các phong trào thi đua được tổ chức bài bản từ khâu kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch, ký cam kết thực hiện phong trào thi đua trong tập thể, phân công theo dõi việc thực hiện các cam kết đã ký một cách thường xuyên. Trong sơ kết các tháng có đánh giá nội dung cam kết thực hiện các cuộc vận động, cuối năm có tổng kết, đánh giá, khen thưởng bài bản.
- Công tác thi đua khen thưởng được tổ chức bài bản, đúng quy định. Ngay đầu năm học, nhà trường đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trong suốt năm học, mọi thành viên đều đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, ngoài ra nhà trường, công đoàn còn tổ chức thi đua trong từng giai đoạn của năm học: Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,... mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, đánh giá, khen thưởng đầy đủ, rõ ràng đã tạo được động lực phấn đấu cho tập thể cán bộ, giáo vên, nhân viên và học sinh toàn trường.
- Trong năm, nhà trường đã tổ chức, tham gia đầy đủ các hội thi, cuộc thi do ngành và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức. Các cuộc thi, hội thi được nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai khá bài bản như thi Giao lưu Tuổi thơ khám phá, Giáo viên chủ nhiệm giỏi, Giải toán trên mạng, Tiếng Anh trên mạng, Giải toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ, Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng,…một số cuộc thi đã đạt được kết quả khá cao.
- Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chính xác các số liệu.
- Công tác tham mưu, phối hợp xây dựng môi trường giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội được tiến hành thường xuyên và khá bài bản. Thông qua các cuộc họp phụ huynh, thông qua các cuộc họp và đài truyền thanh xã, nhà trường đã có khá nhiều bài tuyên truyền để phụ huynh và nhân dân nắm biết về tầm quan trọng của việc phối hợp các lực lượng để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Đa số phụ huynh đã thường xuyên phối hợp với nhà trường để giáo dục trẻ.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục do cấp trên quy định.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục, thực hiện hiệu quả việc dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới và phương pháp Bàn tay nặn bột;  
- Tổ chức các cuộc thi nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả thiết thực; tham gia đầy đủ các hội thi, cuộc thi do cấp trên tổ chức: Thi IOE và Violimpic các cấp, Giải toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ; Giao lưu Tuổi thơ khám phá,...;
- Công tác đúc rút SKKN, STKT, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng được nhà trường tổ chức phát động bài bản, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, có sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tham gia thi đạt giải Ba cấp huyện, được đề xuất thi tỉnh;
- Đầu năm học, nhà trường đã thành lập các câu lạc bộ: CLB Mỹ thuật, CLB TDTT, CLB Tiếng Anh, CLB Toán tuổi thơ, CLB Văn hay chữ đẹp, CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh,...các học sinh được khuyến khích tham gia câu lạc bộ, những học sinh có năng khiếu ở các lĩnh vực được chủ nhiệm CLB định hướng tham gia, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh có năng khiếu trên tất cả các lĩnh vực;
- Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém được nhà trường hết sức quan tâm, hàng tháng chuyên môn tổ chức khảo sát việc nắm kiến thức, kỹ năng các môn học ở tất cả các lớp để phát hiện những em nắm kiến thức chưa chắc chắn để thường xuyên giúp đỡ các em trong quá trình học tập, những em chậm tiến bộ, tổ chuyên môn khảo sát tình hình, phân tích nguyên nhân để tìm biện pháp giúp đỡ hiệu quả.
- Công tác phối hợp các lực lượng (các tổ chức, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, phụ huynh... ) trong quá trình giáo dục được tiến hành bài bản, hiệu quả, trong năm học đã có 16 hoạt động giáo dục được tổ chức từ cấp trường trở lên. Thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục, các em được ôn tập kiến thức các môn học, mở rộng hiểu biết và rèn luyện các kỹ năng sống;
Kết quả:
- Có 27 học sinh đạt Giải trong cuộc thi Giải toán trên mạng cấp huyện, trong đó 09 em giải Nhất, 09 em giải Nhì;
- Có 10 học sinh đạt Giải trong cuộc thi IOE cấp huyện, trong đó: 05 em giải Ba, 05 em giải Khuyến khích;
- Có 08 học sinh đạt Giải trong cuộc Giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện, trong đó: 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 02 em đạt giải Nhất được Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen; toàn đội đạt giải Nhì;
- Có 18 lượt học sinh được khen thưởng trong Tạp chí Toán tuổi thơ;
- Có 20 lượt học sinh, 03 lớp được khen thưởng trong hoạt động ở thư viện;
- Sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng đạt giải Ba cấp huyện, được tham gia thi tỉnh;
- Kết quả đại trà (có bảng kèm theo).
4. Công tác y tế, vệ sinh trường học
- Trong năm học, đã bổ sung mương thoát nước, sân chơi, hoàn thiện sân TDTT, tu sửa nhà vệ sinh cũ, nâng cấp sân nhà vệ sinh cũ, trồng thêm cây xanh đã đáp ứng yêu cầu.
- Ban giám hiệu giao Tổng phụ trách xây dựng và thực hiện chương trình vệ sinh, y tế học đường nên công tác vệ sinh, y tế được thực hiện khá hiệu quả.
- Trong năm học, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, tổ chức tốt đợt uống thuốc tẩy giun cho học sinh, nhà trường đã tạo điều kiện về thời gian để giáo viên đi khám bệnh; thực hiện nghiêm túc các biện pháp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh cách phòng chống dịch bệnh theo mùa.
5. Công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ
 - Gắn công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh, giúp học sinh có thói quen chấp hành nội quy nhà trường, hình thành những thói quen tốt trong ứng xử giao tiếp, có động cơ thái độ học tập đúng đắn, biết vượt khó, tích cực, tự giác trong học tập, trung thực trong thi cử. 
6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về vai trò của kiểm định chất lượng đối với việc phát triển nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được tiến hành thường xuyên.
- Đã xây dựng hệ thống hồ sơ và quản lý khá khoa học.
- Đã sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng để thu thập và lưu giữ hồ sơ, viết báo cáo đánh giá tiêu chí song do khả năng sử dụng phần mềm của tổ thư ký còn hạn chế nên thực hiện việc đánh giá các tiêu chí chưa đầy đủ.
 - Công tác tự đánh giá đang được tiến hành nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch.
7. Công tác quản lý tài chính, tài sản  
7.1. Thực hiện các khoản thu từ gia đình học sinh
Tổ chức huy động đúng quy định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hồ sơ hợp lệ, các khoản thu chi được công khai đến tận các phụ huynh, được phụ huynh đồng tình ủng hộ.
7.2. Quản lý, sử dụng ngân sách được cấp
Sử dụng nguồn ngân sách trên cấp đúng kế hoạch, hồ sơ hợp lệ, chi tiết kiệm nhưng đảm bảo hiệu quả. Hồ sơ chi đúng nguyên tắc tài chính, được Phòng KH-TC huyện đánh giá cao. Công khai các khoản chi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, không có thắc mắc, khiếu nại trong chi ngân sách.
7.3. Quản lý, sử dụng các khoản từ xã hội hóa giáo dục
Huy động ngày công phụ huynh để lát gạch sân khấu, tu sửa bồn hoa, vệ sinh môi trường với giá trị lên gần 28 triệu.
7.4. Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng luật, tổ chức lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trên website nhà trường, giải đáp các ý kiến và đi đến thống nhất trong hội nghị đầu năm, lấy biểu quyết thông qua tại hội nghị và thực hiện nghiêm túc trong cơ quan. Được cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ tuyệt đối.
8. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC trang thiết bị giáo dục
Những hạng mục đã xây dựng, mua sắm trong năm học
TT Nội dung tu sửa, xây dựng, mua sắm Ghi chú
1.              Xây 30m tường rào sau dãy nhà tầng, tu sửa mái nhà tầng bị sập  
2.              Láng nâng cao sân nhà vệ sinh  
3.              Xây thêm bồn hoa sau dãy nhà tầng  
4.              Trồng thêm cây xanh  
5.              Đổ đất nâng cao sân TDTT, thuê máy san sân  
6.              Xây mương thoát nước, lát gạch sân TDTT  
7.              Làm đồ dùng dạy học, làm sản phẩm dự thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng  
8.              Mua thiết bị dạy học  
9.              Tu sửa máy, thiết bị phòng Tin học  
10.         Mua tủ thiết bị  
11.         Mua thùng rác, ghế nhựa  
12.         Xây nhà đa năng Ngân sách địa phương
13.         Tu sửa dãy nhà 2 tầng, 8 phòng Ngân sách huyện
Cộng 2.500.000.000 đồng
Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được bảo quản và sử dụng hiệu quả. Nhiều lớp bảo quản trang thiết bị trong lớp khá tốt, nhiều giáo viên sử dụng thiết bị dạy học thường xuyên, hiệu quả.
9. Công tác Phổ cập giáo dục
- Nhà trường đã tham mưu cho UBND xã kiện toàn, tổ chức các hoạt động của BCĐ phổ cập giáo dục một cách hiệu quả; trong năm, địa phương được kiểm tra và công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 3 tại thời điểm tháng 12/2016;
- Công tác phối hợp điều tra, xử lý số liệu giữa các nhà trường được tiến hành khoa học, đạt hiệu quả cao;
- Tuy vậy, công tác sơ kết, tổng kết chưa được tổ chức bài bản;
- Tiêu chí 14.1; 14.2 (giáo dục) đạt tiêu chí Nông thôn mới.
10. Tham gia xây dựng Nông thôn mới
Các hoạt động đã tham gia: Lao động vệ sinh môi trường, Lao động nông thôn mới tại thôn Bắc Thai, trồng và chắm sóc cây làm đẹp vườn trường.
11. Công tác bảo hiểm y tế học sinh
Học sinh được hỗ trợ xã nghèo nên 100% học sinh có thẻ bảo hiểm.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Chất lượng giáo dục được nâng lên một cách vững chắc;
- Đa số học sinh nhà trường lễ phép, chăm ngoan, có kỹ năng sống phù hợp lứa tuổi, thường xuyên tự giác thực hiện nội quy trường lớp;
- Cơ sở vật chất được củng cố, bổ sung theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa, được Sở GD-ĐT kiểm tra và đánh gia cao về xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn.
2. Tồn tại, khuyết điểm
- Nhiều giáo viên kiến thức chuyên môn yếu, kỹ năng sư phạm hạn chế, kỹ năng tổ chức các hoạt động hạn chế;
- Kỹ năng tin học của nhiều giáo viên, nhân viên còn rất hạn chế, không làm được những việc cơ bản nhất trên máy tính;
- Ý thức tự học, tự bồi dưỡng của nhiều giáo viên rất yếu;
- Một số giáo viên, nhân viên thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không có tính tự giác, không tham gia các hoạt động do các tổ chức, đoàn thể tổ chức;
- Ý thức đóng góp, xây dựng tập thể của một số giáo viên, nhân viên chưa tốt;
- Kết quả tham gia các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh chưa được như kế hoạch đề ra;
- Một số lớp chất lượng giáo dục còn thấp, chưa bền vững, nền nếp lớp không tốt;
- Kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức hoạt động, ý thức tự học, ý thức tự giác chấp hành nội quy của học sinh một số lớp rất hạn chế;
- Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đợt ký cam kết được thực hiện các quy định của Nhà nước được nhà trường và Công đoàn tổ chức khá bài bản nhưng hiệu quả chưa cao.
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a) Nguyên nhân thành tích
- Nhà trường thường xuyên nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng môi trường giáo dục, sự ủng hộ của phụ huynh và toàn thể nhân dân;
- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đoàn kết, nhất trí, cùng nhau cố gắng xây dựng nhà trường phát triển;
- Công tác tham mưu của BGH khá hiệu quả, công tác quản lý được đổi mới;
- Đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, trong đội ngũ có một số cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn khá, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, yêu trẻ, tận tụy với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ, là những cánh chim đầu đàn thúc đẩy các các phong trào thi đua trong nhà trường.
b) Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế
- Các biện pháp để Bồi dưỡng đội ngũ chưa đạt hiệu quả;
- Trong chỉ đạo, điều hành của BGH có khi chưa quyết liệt, đánh giá, nhận xét có khi còn nể nang, chưa tạo được dư luận lành mạnh nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận ra tồn tại hạn chế của bản thân để tìm cách khắc phục;
- Năng lực xây dựng và triển khai kế hoạch của TPT, TTCM còn hạn chế;
- Phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn để tổ chức các phong trào thi đua chưa thật hiệu quả, việc theo dõi thực hiện các nội dung thi đua, ký cam kết còn lỏng lẻo, các tiêu chí thi đua xây dựng chưa chi tiết nên đánh giá thi đua chưa thật chặt chẽ, chưa động viên được các cá nhân tích cực, thiếu các biện pháp giúp đỡ với những cá nhân chậm tiến bộ;
- Trong đội ngũ có một số giáo viên tinh thần trách nhiệm với công việc còn yếu kém, ý thức tự học hạn chế; ý thức xây dựng tập thể yếu kém;
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con cái, đang phó mặc tất cả cho nhà trường;
- Cơ sở vật chất nhà trường có được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.
c) Bài học kinh nghiệm
- Xác định rõ vị trí nhà trường trong bảng thi đua của Ngành, trong lòng phụ huynh và nhân dân để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường;
- Bám sát tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT về triển khai nhiệm vụ năm học để xây dựng kế hoạch nhà trường trong đó có lựa chọn những nội dung ưu tiên để triển khai thực hiện trong từng năm học cho phù hợp tình hình;
- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; vun đắp tình cảm, gây dựng niềm tin, tạo uy tín của nhà trường trong cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương và phụ huynh bằng sự đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Huy động tối đa sự đóng góp của phụ huynh học sinh, tận dụng mọi sự đóng góp hỗ trợ từ bên ngoài để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhà trường.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (BC);
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Hội;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- CTCĐ trường, TPT, Tổ trưởng;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Huy Sơn
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Sơn

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:492 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:591 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:448 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:515 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:556 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây