STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 02-KH/CBTTH 22/02/2018 KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
2 Số 77-BC/CBTTH 10/12/2017 BÁO CÁO
Kết quả triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
3 Số: 77- BC/TK 30/11/2017 BÁO CÁO
Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
4 Số: 75/BC-THTH 23/11/2017 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2017;
Đăng ký nhiệm vụ tháng 12/2017
5 Số: 66B/KH-THTH 31/10/2017 KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018
6 Số: 66 /KH-THTH 31/10/2017 KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018
7 Số: 61/KH-THTH 16/10/2017 KẾ HOẠCH
Tổ chức các chương trình giao lưu, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017-2018
8 Số: 49/QĐ-THTH 25/09/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm
9 VBT 30/08/2017 KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
10 Số: 44/BC-THTH 29/08/2017 BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
11 Số: 43/QĐ-THTH 25/08/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
12 Số: 83/BC-SKHK1 09/01/2017 Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017
13 Số: 66/QĐ-THTH 26/09/2016 Số: 66/QĐ-THTH Thạch Hội, ngày 26 tháng 9 năm 2016QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017
14 Số: 65/QĐ-THTH 26/09/2016 QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
năm học 2016-2017
15 Số: 69/BC-THTH 26/09/2016 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016, Kế hoạch tháng 10/2016
16 Số: 67/KH-THTH 26/09/2016 KẾ HOẠCH Năm học 2016-2017
17 Số: 64/BC-THTH 20/09/2016 BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015-2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017
18 VBT 09/09/2016 CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2016-2017
ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

KỶ LUẬT – TRÁCH NHIỆM – YÊU THƯƠNG – ĐỔI MỚI
19 Số: 42B/QĐ-THTH 30/05/2016 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công trực hè năm 2016
20 Số: 35/QĐ-HT 28/04/2016 QĐ V/v thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2016
21 Số: 36/PA-THTH 28/04/2016 PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và
siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016
22 Số: 33/CV-THTH 26/04/2016 Triển khai đại trà toàn phần Mô hình trường học mới Việt Nam năm học 2016-2017
23 Số: 33/BC-THTH 25/04/2016 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2016; Kế hoạch tháng 5/2016
24 Số: 33/PA-THTH 25/04/2016 PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và
siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016
25 Số: 14/KH-THTH 23/02/2016 KẾ HOẠCHThực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2016
26 Số: /KH-THTH 20/01/2016 KẾ HOẠCHXây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2015-2016
27 VBT 15/01/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn
28 Số: 01/QĐ-THTH 05/01/2016 Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi KTĐK cuối kỳ 1, Năm học 2015-2016
29 Số: 79/ BC-CBTTH 30/12/2015 Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015; PH, NV năm 2016
30 Số 72/KH-THTH 20/12/2015 KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội
Giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030
31 Số: 75/QĐ-THTH 11/12/2015 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2015-2016
32 Số: 76/KH-TĐG-THTH 11/12/2015 Kế hoạch Tự đánh giá KĐCL năm 2015-2016
33 Số: 76/KH-TĐG-THTH 11/12/2015 Kế hoạch KĐCL năm học 2015-2016
34 Số: / KH-TTHTH 07/12/2015 Kế hoạch tổ chức giao lưu Tuổi thơ khám phá
35 Số: /BC-THTH 14/09/2015 Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016
36 Số: 41/KH-THTH 01/09/2015 Kế hoạch tổ chức giải giảng năm học 2015-2016
37 Số: /QĐ-THTH 31/08/2015 QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
năm học 2015-2016
38 VBT 23/07/2015 Mẫu Giấy mời
39 VBBGD 21/07/2015 Dự thảo Điều lệ trường Tiểu học
40 VBT 01/06/2015 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị khen thưởng danh hiệu Lao động Tiên tiến
Năm học 2013 - 2014
41 Số 28/BC-THTH 12/05/2015 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
42 Số 13/KH-THTH 12/05/2015 KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2015
43 Số 24/BC-BCHCB 26/04/2015 BÁO CÁO
Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4/2015,
Triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015
44 BC 21/BC-THTH 23/04/2015 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học
45 Số: 23/BC-THTH 23/04/2015 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2015; Kế hoạch tháng 5/2015
46 Số : /QĐ-THTH 13/04/2015 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng khoa học năm học 2014 - 2015
47 Số: 02/QĐ-THTH 08/01/2015 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015
48 Số: 117/QĐ/TTHTH 18/12/2014 Về việc biên chế tổ chuyên môn năm học 2014-2015
49 VBT 15/12/2014 Quy định các loại Hồ sơ ở trường tiểu học và phân công người quản lí
50 VBT 20/11/2014 Kế hoạch tự đánh giá Kiểm định chất lượng

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:564 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:579 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:445 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:539 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:682 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:627 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:556 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:593 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:471 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:545 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:584 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:583 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:506 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:484 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:535 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây