Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 49/QĐ-THTH 25/09/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm
2 Số: 43/QĐ-THTH 25/08/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
3 Số: 44/BC-THTH 29/08/2017 BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
4 Số: 83/BC-SKHK1 09/01/2017 Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017
5 Số: 69/BC-THTH 26/09/2016 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016, Kế hoạch tháng 10/2016
6 Số: 65/QĐ-THTH 26/09/2016 QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
năm học 2016-2017
7 Số: 66/QĐ-THTH 26/09/2016 Số: 66/QĐ-THTH Thạch Hội, ngày 26 tháng 9 năm 2016QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017
8 Số: 64/BC-THTH 20/09/2016 BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015-2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017
9 VBT 09/09/2016 CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2016-2017
ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

KỶ LUẬT – TRÁCH NHIỆM – YÊU THƯƠNG – ĐỔI MỚI
10 Số: 42B/QĐ-THTH 30/05/2016 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công trực hè năm 2016
11 VBT 15/01/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn
12 Số 72/KH-THTH 20/12/2015 KẾ HOẠCH
Chiến lược phát triển Trường Tiểu học Thạch Hội
Giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030
13 Số: 36/PA-THTH 28/04/2016 PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và
siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016
14 Số: 35/QĐ-HT 28/04/2016 QĐ V/v thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2016
15 Số: 33/PA-THTH 25/04/2016 PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và
siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016
16 Số: 33/BC-THTH 25/04/2016 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2016; Kế hoạch tháng 5/2016
17 Số: 33/CV-THTH 26/04/2016 Triển khai đại trà toàn phần Mô hình trường học mới Việt Nam năm học 2016-2017
18 Số: 76/KH-TĐG-THTH 11/12/2015 Kế hoạch KĐCL năm học 2015-2016
19 Số: 01/QĐ-THTH 05/01/2016 Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi KTĐK cuối kỳ 1, Năm học 2015-2016
20 Số: / KH-TTHTH 07/12/2015 Kế hoạch tổ chức giao lưu Tuổi thơ khám phá
21 Số: 76/KH-TĐG-THTH 11/12/2015 Kế hoạch Tự đánh giá KĐCL năm 2015-2016
22 Số: 75/QĐ-THTH 11/12/2015 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2015-2016
23 Số: 79/ BC-CBTTH 30/12/2015 Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015; PH, NV năm 2016
24 Số: /BC-THTH 14/09/2015 Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016
25 Số: 41/KH-THTH 01/09/2015 Kế hoạch tổ chức giải giảng năm học 2015-2016
26 Số: /QĐ-THTH 31/08/2015 QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
năm học 2015-2016
27 Số: 02/QĐ-THTH 08/01/2015 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015
28 Số: 112/KH-TTHTH 11/09/2014 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 – 2015
29 VBT 23/07/2015 Mẫu Giấy mời
30 VBBGD 21/07/2015 Dự thảo Điều lệ trường Tiểu học
31 VBT 01/06/2015 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị khen thưởng danh hiệu Lao động Tiên tiến
Năm học 2013 - 2014
32 Số 13/KH-THTH 12/05/2015 KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2015
33 Số 28/BC-THTH 12/05/2015 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
34 Số 24/BC-BCHCB 26/04/2015 BÁO CÁO
Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4/2015,
Triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015
35 Số: 23/BC-THTH 23/04/2015 BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2015; Kế hoạch tháng 5/2015
36 Số : /QĐ-THTH 13/04/2015 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng khoa học năm học 2014 - 2015
37 Số: 119/QĐ-HT 20/09/2014 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng
Năm học 2014-2015
38 Số: 124/QĐ-THTH 03/11/2014 QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Hội đồng tư vấn năm học 2014 – 2015
39 Số: 117/QĐ/TTHTH 18/12/2014 Về việc biên chế tổ chuyên môn năm học 2014-2015
40 VBT 15/12/2014 Quy định các loại Hồ sơ ở trường tiểu học và phân công người quản lí

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:564 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:579 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:445 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:539 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:682 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:627 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:556 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:593 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:471 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:545 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:584 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:583 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:506 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:484 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:535 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây