Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 02-KH/CBTTH 22/02/2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ
2 Số 77-BC/CBTTH 10/12/2017 Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017
3 Số: 77- BC/TK 30/11/2017 Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018
4 Số: 75/BC-THTH 23/11/2017 Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017
5 Số: 66 /KH-THTH 31/10/2017 KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018
6 Số: 66B/KH-THTH 31/10/2017 KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018
7 Số: 61/KH-THTH 16/10/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018
8 Số: 49/QĐ-THTH 25/09/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm
9 Số: 43/QĐ-THTH 25/08/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
10 VBT 30/08/2017 KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
11 Số: 44/BC-THTH 29/08/2017 BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
12 Số: 83/BC-SKHK1 09/01/2017 Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017
13 Số: 67/KH-THTH 26/09/2016 Kế hoạch năm học 2016-2017
14 Số: 69/BC-THTH 26/09/2016 Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016
15 Số: 65/QĐ-THTH 26/09/2016 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017
16 Số: 66/QĐ-THTH 26/09/2016 Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017
17 Số: 64/BC-THTH 20/09/2016 BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015-2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017
18 VBT 09/09/2016 Chủ đề năm học 2016-2017 (CB,GV,NV)
19 Số: 42B/QĐ-THTH 30/05/2016 Quyết định phân công trực hè 2016
20 Số: /KH-THTH 20/01/2016 KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn”
21 VBT 15/01/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn
22 Số 72/KH-THTH 20/12/2015 Kế hoạch chiến lược PT nhà trường giai đoạn 2015-2020
23 Số: 36/PA-THTH 28/04/2016 PHƯƠNG ÁN Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016
24 Số: 35/QĐ-HT 28/04/2016 QĐ V/v thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2016
25 Số: 33/PA-THTH 25/04/2016 PHƯƠNG ÁN Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh
26 Số: 33/BC-THTH 25/04/2016 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2016; Kế hoạch tháng 5/2016
27 Số: 33/CV-THTH 26/04/2016 Triển khai đại trà toàn phần Mô hình trường học mới Việt Nam năm học 2016-2017
28 Số: 76/KH-TĐG-THTH 11/12/2015 Kế hoạch KĐCL năm học 2015-2016
29 Số: 14/KH-THTH 23/02/2016 KẾ HOẠCH Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2016
30 Số: 01/QĐ-THTH 05/01/2016 Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi KTĐK cuối kỳ 1, Năm học 2015-2016
31 Số: / KH-TTHTH 07/12/2015 Kế hoạch tổ chức giao lưu Tuổi thơ khám phá
32 Số: 76/KH-TĐG-THTH 11/12/2015 Kế hoạch Tự đánh giá KĐCL năm 2015-2016
33 Số: 75/QĐ-THTH 11/12/2015 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá năm học 2015-2016
34 Số: 79/ BC-CBTTH 30/12/2015 Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2015; PH, NV năm 2016
35 Số: /BC-THTH 14/09/2015 Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016
36 Số: 41/KH-THTH 01/09/2015 Kế hoạch tổ chức giải giảng năm học 2015-2016
37 Số: /QĐ-THTH 31/08/2015 Quy chế dân chủ cơ sở năm học 2015-2016
38 Số: 02/QĐ-THTH 08/01/2015 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015
39 Số: 112/KH-TTHTH 11/09/2014 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 – 2015
40 VBT 23/07/2015 Mẫu Giấy mời
41 VBBGD 21/07/2015 Dự thảo Điều lệ trường Tiểu học
42 VBT 01/06/2015 Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu LĐTT
43 Số 13/KH-THTH 12/05/2015 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
44 Số 28/BC-THTH 12/05/2015 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
45 Số 24/BC-BCHCB 26/04/2015 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4/2015, Triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015
46 Số: 23/BC-THTH 23/04/2015 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2015; Kế hoạch tháng 5/2015
47 Số : /QĐ-THTH 13/04/2015 Về việc thành lập Hội đồng khoa học năm học 2014 - 2015
48 Số: 119/QĐ-HT 20/09/2014 Về việc thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng Năm học 2014-2015
49 Số: 124/QĐ-THTH 03/11/2014 V/v Thành lập Hội đồng tư vấn năm học 2014 – 2015
50 Số: 117/QĐ/TTHTH 18/12/2014 Về việc biên chế tổ chuyên môn, tổ văn phòng

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:564 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:579 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:445 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:539 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:682 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:627 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:556 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:593 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:471 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:545 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:584 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:583 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:506 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:484 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:535 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây