BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015-2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015-2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017

Số kí hiệu Số: 64/BC-THTH
Ngày ban hành 20/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 

Số:    /BC-THTH
Thạch Hội, ngày 20 tháng 9 năm 2016
 
BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2015-2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017
__________

 

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016
I. TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH; CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
1. Tổng số học sinh: 305 em; số lớp: 10. 
2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 24 người.
3. Thuận lợi, khó khăn
3.1. Thuận lợi:
- Thạch Hội là địa phương có truyền thống hiếu học; cấp ủy, chính quyền quan tâm đến công tác giáo dục; đa số phụ huynh và nhân dân nhận thức đúng vai trò của giáo dục với phát triển kinh tế xã hội;
- Đủ giáo viên, đồng bộ về cơ cấu, tỷ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao, trong đội ngũ có một số giáo viên có năng lực chuyên môn khá, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
- Cơ sở vật chất tuy chưa thật đầy đủ nhưng đáp ứng các điều kiện cơ bản cho dạy học và giáo dục và đang tiếp tục được bổ sung.
3.2. Khó khăn:
- Tuy giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn cao nhưng một số giáo viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm hạn chế, ý thức phấn đấu vươn lên nên chưa cao nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục;
- Cơ sở vật chất nhà trường chưa thật đảm bảo: thiếu nhà đa năng, sân tập chưa đảm bảo, thiếu công trình vệ sinh nước sạch, môi trường giáo dục chưa đảm bảo, khu bán trú còn khá tạm bợ,...làm giảm hứng thú của học sinh khi tham gia học tập, rèn luyện ở trường;
- Hàng năm, nhà trường phải huy động từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị với số tiền khá lớn, việc đóng góp của phụ huynh trở nên nặng nề, làm tổn thương tình cảm của phụ huynh dành cho nhà trường;
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em, thiếu sự phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục trẻ; nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, éo le.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
a) Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 của ngành là: “Trung thực, trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục; gắn bó với học sinh, đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng nhà trường phát triển”;
- Lựa chọn nội dung học tập về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là các bài nói, bài viết của Người về thầy cô giáo, nhà trường giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đạo đức nhà giáo; từ đó, nâng cao ý thức rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc.
- Nội dung học tập về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2015 của ngành được tiến hành từ tháng 02/2015 đến nay. Tài liệu học tập là các bài viết được đăng trên báo, tạp chí chuyên ngành như bài nói chuyện của Bác Hồ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 21/ 10/ 1964, bài viết " Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", bài viết " Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của người thầy giáo",... trên Trang thông tin điện tử Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 18 và 19/ 11/ 2014 và nhiều bài viết khác về vai trò của giáo dục, của nhà trường, của người thầy đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
- Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được gắn với việc khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với những nội dung cụ thể, phù hợp trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cá nhân và gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Những cán bộ, giáo viên luôn tiêu biểu trong các phong trào thi đua như cô giáo Nguyễn Thị Hoài Nga, cô giáo Nguyễn Thị Tâm, cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi, cô giáo Trần Thị Thanh Nga, thầy giáo Nguyễn Phi Đức, cô giáo Đặng Thị Anh,... và một số giáo viên có chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động thì vẫn còn một số cán bộ, giáo viên ý thức tổ chức kỷ luật còn hạn chế, chưa tâm huyết, ý thức xây dựng tập thể chưa cao.
b) Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- Nhiều cán bộ, giáo viên đã thực sự là tấm gương về "đạo đức, tự học và sáng tạo" cho học sinh, cho đồng nghiệp thể hiện trong việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị bài dạy, giảng dạy nhiệt tình, quan tâm và kịp thời giúp đỡ học sinh; thường xuyên thăm hỏi, chia sẽ, giúp đỡ để các em vượt qua khó khăn, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, tiêu biểu như cô giáo Nguyễn Thị Tâm, cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi, thầy giáo Nguyễn Phi Đức.
- Tuy vậy, các hoạt động sáng tạo đã được nhà trường khuyến khích song cán bộ, giáo viên chưa thực sự quan tâm, ngại đổi mới. Cá biệt có những giáo viên chưa mẫu mực trong ăn mặc, giao tiếp, ít tiếp thu ý kiến góp ý của đồng nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng một cách chiếu lệ nên chưa phải là những tấm gương về "tự học và sáng tạo" cho học sinh.
c) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đi vào chiều sâu.
- Trong năm học, nhà trường đã hoàn thành việc quy hoạch, trồng thêm cây xanh, chăm sóc bồn hoa, đổ đất nâng cao thảm cỏ, sân thể dục thể thao, tu sửa nhà vệ sinh cũ, xây thêm nhà vệ sinh tạo được cảnh quan môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp - an toàn.
- Nhà trường đã quy định cách xưng hô giữa học sinh với học sinh, cán bộ giáo viên với học sinh, học sinh với giáo viên, cán bộ, giáo viên, học sinh với khách đến nhà trường,... hướng dẫn các em ngôn ngữ, tác phong khi giao tiếp và thường xuyên theo giỏi, kiểm tra cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện các quy định về giao tiếp văn hóa.
- Công tác giáo dục ý thức kỷ luật, bài trừ các hành vi bạo lực được nhà trường quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không để xẩy ra các hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.
- Hướng dẫn, tạo điều kiện và tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian: Nhảy dây, kéo co, cờ gánh, ô ăn quan, đánh thẻ;... Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đã tập được một số tiết mục khá đặc sắc. Tiếp tục tổ chức chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở xã.
- Chỉ đạo giáo viên thường xuyên giáo dục kỹ năng sống trong các tiết dạy chính khóa, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hiệu trưởng nhà trường đã tổ chức tốt hoạt động giáo dục tập thể dưới cờ.
- Trong năm học, nhiều giáo viên chủ nhiệm đã xây dựng được lớp học thân thiện góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực như lớp 1A-cô Nguyễn Thị Tâm, lớp 2A-cô Nguyễn Thị Thuận Lợi, lớp 5B thầy Nguyễn Phi Đức, lớp 4B-cô Đặng Thị Anh,... tuy vậy, vẫn còn có giáo viên kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức còn hạn chế nên việc xây dựng được lớp học thân thiện chưa đạt yêu cầu.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030. Sau khi được các cấp phê duyệt, kế hoạch chiến lược chính là cơ sở để xây dựng kế hoạch hàng năm.
- Thực hiện khá hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ, phong trào tự học được đa số giáo viên thực hiện thường xuyên. Nhiều giáo viên đã trưởng thành hơn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm thông qua bồi dưỡng và tự học như cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi, cô giáo Trần Thị Thanh Nga, cô giáo Trần Thị Hoa.
- Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc cụ thể như giảm hội họp, tăng cường sử dụng hộp thư điện tử, website, phần mềm, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra,… nhằm tạo điều kiện nhiều hơn về thời gian cho giáo viên đầu tư vào chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở, Phòng GD-ĐT, sát tình hình thực tế của đơn vị như: Giao lưu Tuổi thơ khám phá, các hoạt động ở thư viện, giao lưu phụ trách Sao giỏi,...
- Nhà trường đã có nhiều giải pháp để phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể đặc biệt là Công đoàn, Ban Nữ công,… để động viên khích lệ cán bộ, giáo viên hăng say làm việc, tạo dư luận lành mạnh để khuyến khích, nhân rộng cái hay, cái đẹp và kìm hãm, giảm thiểu, triệt tiêu cái xấu; phát huy tinh thần trách nhiệm mỗi cá nhân, tạo sự đoàn kết gắn bó trong tập thể cơ quan.
- Không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
- Việc thực hiện Chương trình Tiếng Việt 1-CGD được tiến hành khá hiệu quả, chất lượng dạy học ở lớp 1 đạt khá cao. Tuy vậy, chưa có sự đồng đều giữa hai lớp, lớp 1B vẫn còn 2 học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập môn Tiếng Việt. Mô hình trường học mới được áp dụng một phần nhưng chưa mang lại hiệu quả, chưa tổ chức dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới do nhà trường chưa có cơ sở vật chất phù hợp để tiến hành.
- Công tác chính trị, tư tưởng được nhà trường hết sức quan tâm; thông qua việc phổ biến giáo dục pháp luật giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nâng cao hiểu biết về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của nhà nước, của ngành, của địa phương biết về nghiệm vụ chính trị của nhà trường, biết rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, viên chức đối với nhiệm vụ được giao, với học sinh, với tập thể, với việc xây dựng quê hương đất nước,... từ đó rèn luyện thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tình yêu thương trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thông qua công tác chính trị, tư tưởng đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của đại bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện khá tốt các chuyên đề về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đa số giáo viên đã nắm bắt và thực hiện tốt các nội dung chuyển tải qua các chuyên đề nhưng do chưa có những giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi để thực hiện các chuyên đề, trong đội ngũ vẫn còn một vài giáo viên ý thức học hỏi để nâng cao năng lực chưa tốt, sức ì lớn, ngại đổi mới nên chưa nắm được đầy đủ tinh thần các chuyên đề.
- Hoạt động kiểm tra, đánh gia xếp loại giáo viên được đổi mới, các tiêu chí xếp loại được xây dựng cụ thể, lấy ý kiến rộng rãi, theo dõi các hoạt động của cán bộ, giáo viên một cách thường xuyên, cụ thể để làm căn cứ đánh giá xếp loại cuối kỳ, cuối năm. Các phong trào thi đua được tổ chức bài bản từ khâu kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch, ký cam kết thực hiện.
- Trong năm, nhà trường đã tổ chức, tham gia đầy đủ các hội thi, cuộc thi do ngành và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức.
- Chế độ thông tin báo cáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chính xác các số liệu.
- Công tác tham mưu, phối hợp xây dựng môi trường giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội được tiến hành thường xuyên, khá bài bản và đã mang lại những hiệu quả nhất định.
- Tuy vậy, công tác quản lý vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:
+ Khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch từ Ban giám hiệu, TPT, TTCM đến các bộ phận chưa cụ thể, thiếu khoa học;
+ Phối hợp để theo dõi, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh còn lỏng lẽo; tổ chức các phong trào thi đua chưa bài bản; đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên còn nể nang.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục do cấp trên quy định.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục, vận dụng linh hoạt mô hình trường học mới vào thực hiện chương trình hiện hành, thực hiện hiệu quả việc dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột;  
- Tổ chức các cuộc thi nghiêm túc, bài bản, tham gia đầy đủ các hội thi, cuộc thi do cấp trên tổ chức: Thi phụ trách Sao giỏi, Thi IOE và Violimpic các cấp, Giải toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ; Giao lưu Tuổi thơ khám phá,...; Công tác đúc rút SKKN, STKT, Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng được nhà trường tổ chức phát động khá bài bản; thành lập các câu lạc bộ: CLB Mỹ thuật, CLB TDTT, CLB Tiếng Anh, CLB Toán tuổi thơ, CLB Văn hay chữ đẹp, CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; học sinh được khuyến khích tham gia câu lạc bộ, những học sinh có năng khiếu ở các lĩnh vực được chủ nhiệm CLB định hướng tham gia, thông qua hoạt động của các câu lạc bộ để bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh có năng khiếu trên tất cả các lĩnh vực;
- Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém được nhà trường hết sức quan tâm, hàng tháng chuyên môn tổ chức khảo sát việc nắm kiến thức, kỹ năng các môn học ở tất cả các lớp để phát hiện những em nắm kiến thức chưa vững để thường xuyên giúp đỡ trong quá trình học tập; tổ chuyên môn khảo sát tình hình, phân tích nguyên nhân để tìm biện pháp giúp đỡ hiệu quả, cuối năm học, toàn trường chỉ còn 2 học sinh lớp 1 chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Công tác phối hợp các lực lượng (các tổ chức, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh ) trong quá trình giáo dục được tiến hành bài bản, hiệu quả, trong năm học đã có 14 hoạt động giáo dục được tổ chức từ cấp trường trở lên. Thông qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục, các em được ôn tập kiến thức, mở rộng hiểu biết và rèn luyện các kỹ năng sống;
Kết quả:
  - Có 05 học sinh đạt Giải trong cuộc thi Giải toán trên mạng cấp huyện, trong đó 02 em giải Ba, 3 em giải Khuyến khích;
  - Có 11 học sinh đạt Giải trong cuộc thi IOE cấp huyện, trong đó: 05 em giải Ba, 06 em giải Khuyến khích;
  - Có 16 học sinh đạt Giải trong cuộc Giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện, trong đó: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba, 02 em đạt giải Nhất được Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen;
- Có 20 lượt học sinh được khen thưởng trong Tạp chí Toán tuổi thơ;
- Có 10 lượt học sinh được khen thưởng trong hoạt động ở thư viện;
- Kết quả đại trà (có bảng kèm theo).
- Tuy vậy, chất lượng đại trà không đồng đều giữa các lớp, bên cạnh các lớp học sinh vừa nắm chắc kiến thức các môn học, kỹ năng sống rất tốt (lớp 1A, cô giáo Nguyễn Thị Tâm; lớp 2A, cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi; lớp 4B, cô giáo Đặng Thị Anh) thì có lớp vẫn còn học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ các môn học và hoạt động giáo dục; kỹ năng sống, ý thức tự học, ý thức chấp hành nội quy hạn chế (lớp 1B, lớp 2B). Chất lượng dạy học các môn đặc thù chưa nổi trội: môn Mỹ thuật- sản phẩm của học sinh để trang trí môi trường còn ít; môn Âm nhạc - chưa có đội văn nghệ thường xuyên; Không có bài đồng diễn, chưa các trò chơi tập thể trong các giờ chơi; môn Tiếng Anh - học sinh đạt giải trong kỳ thi IOE chưa cao; môn Tin học không có học sinh tham gia thi Tin học trẻ; môn Lịch sử-Địa lý chất lượng chưa cao.
4. Công tác y tế, vệ sinh trường học
- Trong năm học, đã bổ sung công trình nước sạch để phụ vụ bán trú, tu sửa nhà vệ sinh cũ, xây thêm một nhà vệ sinh mới nên đã đáp ứng yêu cầu vệ sinh, môi trường.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, uống thuốc tẩy giun cho học sinh, tạo điều kiện về thời gian để giáo viên đi khám bệnh; thực hiện nghiêm túc các biện pháp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh cách phòng chống dịch bệnh theo mùa.
- Tuy đã xây dựng và thực hiện chương trình vệ sinh, y tế học đường nhưng do việc tổ chức giáo dục vệ sinh môi trường, giáo dục ý thức chấp hành nội quy, theo dõi nhắc nhở học sinh không thường xuyên nên ý thức giữ vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân của đa số học sinh chưa tốt.
5. Công tác Đội - Sao, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ
 Công tác Đội - Sao đã có chuyển biến tích cực. Tổng phụ trách đã gắn công tác Đoàn Đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục, các buổi sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức các hoạt động để giáo dục kĩ năng sống, giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh, giúp học sinh có thói quen chấp hành nội quy nhà trường, hình thành những thói quen ứng xử giao tiếp văn hóa, có động cơ thái độ học tập đúng đắn, biết vượt khó, tích cực, tự giác trong học tập, trung thực trong thi cử.
6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về vai trò của kiểm định chất lượng đối với việc phát triển nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được tiến hành thường xuyên.
- Đã xây dựng hệ thống hồ sơ và quản lý khá khoa học.
- Đã sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng để thu thập và lưu giữ hồ sơ, viết báo cáo đánh giá tiêu chí song do khả năng sử dụng phần mềm của tổ thư ký còn hạn chế nên thực hiện việc đánh giá các tiêu chí chưa đầy đủ. Công tác tự đánh giá chưa hoàn thành theo kế hoạch.
7. Công tác quản lý tài chính, tài sản 
7.1. Thực hiện các khoản thu từ gia đình học sinh
Tổ chức huy động đúng quy định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hồ sơ hợp lệ, các khoản thu chi được công khai đến tận các phụ huynh, được phụ huynh đồng tình ủng hộ.
7.2. Quản lý, sử dụng ngân sách được cấp
Sử dụng nguồn ngân sách trên cấp đúng kế hoạch, hồ sơ hợp lệ, chi tiết kiệm nhưng đảm bảo hiệu quả. Hồ sơ chi đúng nguyên tắc tài chính, được Phòng KH-TC huyện kiểm tra và đánh giá cao. Công khai các khoản chi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; không có thắc mắc, khiếu nại trong chi ngân sách.
7.3. Quản lý, sử dụng các khoản từ xã hội hóa giáo dục
Trong năm học, nhà trường được hỗ trợ 2000 cuốn vở, 10 bộ máy vi tính từ Tổng công ty Hóa chất Dầu khí, vở được hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hệ thống máy vi tính lắp đặt trong phòng tin học.
7.4. Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng luật, tổ chức lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trên website nhà trường, giải đáp các ý kiến và đi đến thống nhất trong hội nghị đầu năm, lấy biểu quyết thông qua tại hội nghị và thực hiện nghiêm túc trong cơ quan.
8. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC trang thiết bị giáo dục
            - Trong năm học, đã xây mới 01 công trình vệ sinh; lát thêm hơn 600m2 sân gạch bolok, làm lại mái và trần dãy nhà cấp 4 bị sập; tu sửa nhà học làm nhà ăn, làm bếp và làm hệ thống nước sạch, mua 30 bộ bàn ghế học sinh và thiết bị bán trú; trồng thêm cây xanh; mua 15 bộ bàn ghế phòng Tiếng Anh; mua sách và thiết bị dạy học với tổng kinh phí 527.863.000 đồng (Trong đó địa phương hỗ trợ 20 triệu).
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được bảo quản và sử dụng khá hiệu quả. Nhiều lớp bảo quản trang thiết bị trong lớp khá tốt, nhiều giáo viên sử dụng thiết bị dạy học thường xuyên, hiệu quả.
- Bên cạnh nhiều giáo viên chủ nhiệm quán triệt học sinh trong lớp bảo quản trang thiết bị khá tốt thì vẫn còn một số giáo viên chưa chú ý đến bảo quản cơ sở vật chất: bàn ghế mới dùng một vài năm nhưng bẩn, bong tróc, tường bị bôi bẩn, thường xuyên quên khóa cửa lớp, quên buộc cửa sổ, không tắt quạt, tắt bóng điện khi ra ngoài, sử dụng thiết bị giáo dục xong không cất đặt gọn gàng,...
9. Công tác Phổ cập giáo dục
- Đã tham mưu cho UBND xã kiện toàn, tổ chức các hoạt động của BCĐ phổ cập giáo dục một cách hiệu quả; trong năm, địa phương được kiểm tra và công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 tại thời điểm tháng 12/2015; công tác phối hợp điều tra, xử lý số liệu giữa các nhà trường được tiến hành khoa học, đạt hiệu quả cao;
- Tiêu chí 14.1; 14.2 (giáo dục) đạt tiêu chí Nông thôn mới;
- Tuy vậy, công tác triển khai đang do các nhà trường tự lo, không có kinh phí hỗ trợ từ địa phương.
10. Tham gia xây dựng Nông thôn mới
- Các hoạt động đã tham gia: Lao động vệ sinh môi trường, quyên góp mua 80m dây điện sau công tơ cho một gia đình ở thôn Liên Yên, trồng và chắm sóc cây làm đẹp vườn trường.
- Kết quả: Đảm bảo đoạn đường trục chính của xã chạy dọc hàng rào trường luôn sạch, quyên góp được 1 triệu đồng mua 80m dây điện để lắp sau công tơ cho hộ chị Trần Thị Tân (thôn Liên Yên), trồng được 10 cây xanh đảm bảo sống, chăm sóc tốt vườn trường.
11. Công tác bảo hiểm y tế học sinh
Kết quả học sinh tham gia BHYT bắt buộc: học sinh được hỗ trợ xã nghèo nên 100% học sinh có thẻ bảo hiểm.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Nền nếp, kỷ cương được giữ vững, nội bộ đoàn kết;
- Chất lượng giáo dục được duy trì và nâng lên; đa số học sinh nhà trường lễ phép, chăm ngoan, có kỹ năng sống phù hợp lứa tuổi, tự giác thực hiện nội quy trường lớp;
- Cơ sở vật chất được củng cố, bổ sung theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa;
- Hình ảnh nhà trường, thầy cô giáo trong phụ huynh, học sinh và nhân dân đang ngày càng đẹp lên.
2. Tồn tại, khuyết điểm
- Tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể, kỹ năng sống của một vài giáo viên còn hạn chế; chưa xây dựng được điển hình tiên tiến trong giáo viên, nhân viên.
- Kết quả tham gia các cuộc thi, giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh của giáo viên và học sinh chưa được như mục tiêu đề ra.
- Chất lượng giáo dục tuy được nâng lên nhưng thiếu bền vững; không đồng đều giữa các lớp; kỹ năng sống, kỹ năng tham gia các hoạt động, ý thức tự học, ý thức tự giác chấp hành nội quy của nhiều học sinh chưa tốt.
- Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đợt ký cam kết được thực hiện các quy định của Nhà nước được nhà trường và Công đoàn tổ chức khá bài bản nhưng hiệu quả chưa cao.
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a) Nguyên nhân thành tích
- Nhà trường thường xuyên nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng môi trường giáo dục, sự ủng hộ của phụ huynh và nhân dân;
- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đoàn kết, nhất trí, cùng nhau cố gắng xây dựng nhà trường phát triển;
- Công tác tham mưu của BGH khá hiệu quả, công tác quản lý được đổi mới;
- Đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, trong đội ngũ có một số cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn khá, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, yêu trẻ, tận tụy với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ, là những cánh chim đầu đàn thúc đẩy các các phong trào thi đua trong nhà trường.
b) Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế
- Việc xây dựng kế hoạch của BGH chưa bao trùm hết các nhiệm vụ, chưa thật chi tiết;
- Trong chỉ đạo, điều hành của BGH có khi chưa quyết liệt, phân công nhiệm vụ, theo dõi chưa khoa học; đánh giá, nhận xét, xếp loại có khi còn nể nang;
- Năng lực xây dựng và triển khai kế hoạch của TPT, TTCM còn hạn chế;
- Phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn để tổ chức các phong trào thi đua chưa thật hiệu quả, việc theo dõi thực hiện các nội dung thi đua, ký cam kết còn lỏng lẻo, các tiêu chí thi đua xây dựng chưa chi tiết; thiếu các biện pháp giúp đỡ cá nhân ít tiến bộ;
- Trong đội ngũ vẫn còn một số giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo nhưng kiến thức chuyên môn và năng lực sư phạm còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao, ý thức tự học, ý thức xây dựng tập thể hạn chế;
- Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con cái, đang phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường;
- Cơ sở vật chất nhà trường có được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.
c) Bài học kinh nghiệm
- Xác định rõ vị trí nhà trường trong bảng thi đua của Ngành, trong lòng phụ huynh và nhân dân để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường;
- Bám sát tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT về triển khai nhiệm vụ năm học để xây dựng kế hoạch nhà trường trong đó có lựa chọn những nội dung ưu tiên để triển khai thực hiện trong từng năm học cho phù hợp tình hình;
- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; vun đắp tình cảm, gây dựng niềm tin, tạo uy tín của nhà trường trong cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương và phụ huynh bằng sự đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Huy động tối đa sự đóng góp của phụ huynh học sinh, tận dụng mọi sự đóng góp hỗ trợ từ bên ngoài để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhà trường.
 
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
A. TÌNH HÌNH TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH; CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
1. Tình hình địa phương
            Thạch Hội là một xã thuộc vùng bãi ngang khó khăn của huyện Thạch Hà. Người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt hải sản; một bộ phận nhỏ kinh doanh dịch vụ. Tổng diện tích tự nhiên 1059,74 ha, trong đó có 405 ha đất nông nghiệp (365 ha đất trồng lúa, 40 ha đất trồng rau màu); dân số 5.629 người, với 1.461 hộ, có 3.263 người trong độ tuổi lao động; tỷ lệ hộ nghèo là 15,40%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 10,06%. Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên có 121 hộ dân ở xóm Hội Tiến bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 26 em học sinh nhà trường.
            2. Tình hình nhà trường
2.1. Học sinh, lớp
Tổng số học sinh: 296 em, số nữ: 163 em; chia làm 10 lớp
Học sinh khuyết tật: 07 em; con hộ nghèo: 23 em; hộ cận nghèo: 47 em.
Khối 1: 2 lớp; 65 em; 36 em nữ. Khối 2: 2 lớp; 59 em; 33 em nữ.
Khối 3: 2 lớp; 57 em; 35 em nữ. Khối 4: 2 lớp; 73 em; 36 em nữ.
Khối 5: 2 lớp; 42 em; 23 em nữ.
2.2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên
+ Tổng số: 23 người (nam 05, nữ 18); trong đó:
Ban giám hiệu: 03 người;
Giáo viên: 17 người, tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,7 (Văn hóa: 12 người, đặc thù: 5 người);
Giáo viên TPT Đội: 01 người;
Nhân viên: 02 người (văn thư-kế toán: 1, TVTB: 1).
            + Chất lượng đội ngũ: Trình độ Đại học: 12, tỉ lệ 52%; Cao đẳng: 7, tỷ lệ 25 %; Trung cấp: 4, tỷ lệ 23%.
             Giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 4 người; tỷ lệ 23%; GV giỏi trường: 8; tỉ lệ 47%. CBTV giỏi huyện: 1.
 Tổng số đảng viên: 16 đồng chí, tỷ lệ: 69.5%.
2.3. Cơ sở vật chất
- Tổng số phòng học:  10 phòng ( Cao tầng: 6 phòng; cấp 4: 4 phòng).
            - Khối phòng phục vụ học tập: Phòng Nghệ thuật: 1; Phòng Tin học:1; Phòng Tiếng Anh:1; Thư viện: 1; Phòng TB: 1.
            - Khối phòng hành chính, công vụ: Phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: 2; Phòng hội đồng (họp): 1; Phòng truyền thống + Đội: 1; Văn phòng: 1; Phòng GV + y tế:1; Phòng thường trực: 1.
- Khối phòng phụ vụ bán trú: Nhà ăn: 1 (50m2); Nhà bếp: 1; Chỗ sơ chế thức ăn: 1.
- Nhà xe: 2 nhà (1 GV; 1 HS).
            - Khu vệ sinh: 2 khu (1 GV; 1 HS).
            - Trang thiết bị dạy và học: Tủ thiết bị:  10 cái / 10 lớp; Bàn ghế học sinh: 180 bộ đúng chuẩn, tất cả các phòng có bảng chống lóa, quạt mát, điện chiếu sáng. Máy chiếu: 3 cái; Máy in: 2 cái; Máy potocoppi: 1 cái; Loa máy: 1 bộ; Máy quay phim: 1cái; đầu đĩa vidio: 1 cái;  Ti vi: 2 cái; Cát sét: 1.
            Máy vi tính: 21 bộ (máy tính xách tay: 4 cái). Trong đó bố trí cho công tác quản lí: 4 máy xách tay và 4 bộ máy bàn; bố trí phòng Tin học cho học sinh: 11 bộ; phòng Tiếng Anh: 01 bộ; thư viện: 01 bộ.
            - Thiết bị dạy học đủ cho giáo viên - học sinh.
            - Tổng số sách ở thư viện: 3205 cuốn. Trong đó sách nghiệp vụ: 544 cuốn, sách tham khảo: 1301 cuốn, sách dùng chung: 455 cuốn, sách giáo khoa: 681 cuốn. Tủ sách giáo dục đạo đức và pháp luật: 224 cuốn. 
2.4. Thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi
- Thạch Hội là địa phương có truyền thống hiếu học từ lâu đời; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến giáo dục; đa số học sinh chăm ngoan, phụ huynh và nhân dân quan tâm đến phong trào giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng;
- Quy mô nhà trường nhỏ; cơ sở vật chất trường lớp khá đầy đủ và đang tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa;
            - Cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu; trong đội ngũ có một số cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn khá, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; nội bộ nhà trường luôn đoàn kết, nhất trí, chung tay xây dựng nhà trường phát triển.
            b) Khó khăn
            - Trong đội ngũ có một số giáo viên tuy đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ nhưng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đạt thấp; các kỹ năng cơ bản để tổ chức hoạt động giáo dục, đổi mới PPDH; kỹ năng giao tiếp còn hạn chế;
            - Thiếu một số phòng phục vụ học tập (phòng Mỹ thuật, Nhà đa năng); thiết bị trong phòng Tiếng Anh chưa đủ; sân tập chưa sử dụng được; khu bán trú còn tạm bợ; khối phòng hành chính đã xuống cấp;
            - Nguồn kinh phí trên cấp (chi thường xuyên) không đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường;
            - Việc phối hợp các lực lượng giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục và thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh chưa tốt.
            B. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN
            1. Tập thể
            - Nhà trường:
                        + Danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động Tiên tiến.
                        + Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
                        + Xếp loại đơn vị: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ.
            - Công tác Đội Sao, Chữ thập đỏ, Y tế học đường: Xuất sắc.
            - Tổ chuyên môn: Tổ xuất sắc: 1 tổ. Tổ tiên tiến: 1 tổ.
            - Lớp: Lớp Tiên tiến xuất sắc: 05 lớp; Lớp Tiên tiến: 05 lớp.
            2. Cá nhân
            - Danh hiệu thi đua:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 người;
            Lao động Tiên tiến: 17 người.
            - Hình thức khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện: 03 người.
            - Đánh giá công chức, viên chức: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 05 người; Hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 18 người; Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.
            - Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 05-06 người; cấp huyện: 02 người.
            3. Chất lượng giáo dục
            Học sinh được đánh giá Đạt về phát triển Phẩm chất và Năng lực: 100%;
            Học sinh Hoàn thành Chương trình lớp học: 99% trở lên;
            Học sinh Hoàn thành Chương trình Tiểu học: 100%.
            Học sinh đạt giải trong các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh: 02-03 em; cấp huyện: 60 em; trong đó: Giải toán trên mạng cấp huyện: 26, Tiếng Anh trên mạng cấp huyện: 12; Thi Tin học trẻ đạt cấp huyện: 02; Đạt giải trong Hội thi điền kinh cấp huyện: 03; Giao lưu Tuổi thơ khám phá: 16; Sáng tạo thanh thiếu niên: 01;
            Tham gia viết bài, giải toán Tạp chí TTT (có tên được khen) trên báo, tạp chí: 25-30 lượt; 01 lượt giáo viên được đăng bài.
            Học sinh được Hiệu trưởng tặng giấy khen: 50% trở lên.
            C. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN
1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
a. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; động viên, khuyến khích và tạo cơ hội để giáo viên, cán bộ học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Kết hợp thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nền nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định tại Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 33 của UBND tỉnh, Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Huyện thường xuyên.
- Thực hiện nghiêm túc việc bàn giao chất lượng giáo dục, tuyệt đối không để học sinh bỏ học.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong các trường tiểu học: công văn 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; công văn số 1702/STC-GDĐT của liên sở Tài chính - GD&ĐT.
b. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
            - Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trên cơ sở lấy kết quả hoạt động học tập của học sinh để đánh giá giáo viên, tăng cường việc tổ chức các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp soạn, giảng, đánh giá học sinh.
- Động viên, khuyến khích sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học.
- Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV theo quy chế BDTX và kế hoạch của Phòng GD& ĐT, mỗi CBGV đều có hồ sơ tự học.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ "Ba công khai”, ”Quy chế dân chủ cơ sở” nhằm đảm bảo khối đoàn kế nội bộ, cùng nhau phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngăn ngừa biểu hiện tiêu cực xẩy ra trong nội bộ cơ quan.
c. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động giáo dục; xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa.
- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường; có đủ nhà vệ sinh sạch sẽ, đúng chuẩn cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.
- Tiếp tục đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua đi sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nề nếp việc tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và các bài tập thể dục tại chỗ.
- Tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới (cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới, dành thời gian để tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng tốt đẹp cho học sinh; Tổ chức Tết Trung thu vui tươi, bổ ích.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học khi ra trường.
 - Tổ chức 2 tuần làm quen đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và vui thích khi được đi học.
            - Luôn luôn tạo mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với giáo viên; giữa giáo viên với học sinh, giữa thầy cô giáo với phụ huynh; giữa học trò với nhau.
            - Tăng cường giáo dục ý thức công dân, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử cho giáo viên;
            - Phối hợp với gia đình và cộng đồng thường xuyên giáo dục học sinh biết lễ phép, kính thầy, yêu bạn, kỹ năng giao tiếp; hiểu và chấp hành nghiêm túc các qui tắc ứng xử của cộng đồng, xã hội.
            - Nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở xã.
            2. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
            - Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Gắn công tác PBGDPL với quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.
- Với chủ đề năm học: Kỷ luật-Trách nhiệm-Yêu thương-Đổi mới: Nhà trường và Công đoàn xây dựng các tiêu chí cụ thể cho các nội dung của chủ đề; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý, bổ sung hoàn thiện và ký cam kết thực hiện, kết hợp với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở; kết hợp kiểm tra chuyên môn với kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Phân công nhiệm vụ hợp lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tập huấn nghiệp vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, nghiệp vụ quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn.
+ Thực hiên nghiêm túc kế hoạch số 251/PGDĐT ngày 29/7/2016 về việc bồi dưỡng cán bộ, quản lý, giáo viên năm học 2016-2017;
+ Tăng cường kiểm tra, tư vấn cách thức tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho giáo viên;
+ Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn ở các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua dự giờ nghiên cứu bài học; khuyến khích giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin: “Trường học kết nối”;
+ Định kì tổ chức khảo sát chất lượng giáo viên 2 lần/ năm;
+ Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng dạy học theo đối tượng, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;
+ Bồi dưỡng và tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, chọn  giáo viên dự thi cấp huyện.
- Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lý; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cư sở, “ba công khai”; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS, phần mềm phổ cập, kiểm định...
- Đảm bảo chế độ hội họp, giao ban; chế độ chính sách cho CBGV.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên theo các bộ chuẩn. Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức khách quan, chính xác, minh bạch. Kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, thực hiện không tốt quy chế chuyên môn.
            3. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; tài chính
3.1. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC, trang thiết bị giáo dục
- Những hạng mục sẽ xây dựng, mua sắm trong năm học:
+ Xây dựng Nhà đa năng; Sân thể dục thể thao; xây bổ sung bồn hoa, lát thêm sân chơi bằng gạch bolok, xây mương thoát nước khu vực sân tập, trồng thêm cây xanh; tu sửa sân chơi, bồn hoa; tiếp tục tham mưu địa phương để xây dựng các công trình theo kế hoạch;
            + Mua sắm thêm một số trang thiết bị phục vụ dạy học: Bảng lớp, tủ thiết bị; thùng đựng rác; bàn bóng bàn; giá vẽ, sách và đồ dùng học tập.
- Dự kiến kinh phí: 1.871 triệu đồng, từ các nguồn: Ngân sách địa phương, Nhà nước: 1.584 triệu; Phụ huynh đóng góp: 287 triệu đồng.
- Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã có, như: máy phô tô, máy chiếu, máy tính, máy in, ti vi, mạng Internet,…
3.2. Công tác sách, thiết bị
   - Phối hợp gia đình học sinh, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập. Xây dựng tủ sách dùng chung để các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách.
   - Sử dụng thường xuyên và phát huy tối đa hiệu quả của thư viện.
- Mua sắm, bổ sung trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, tài liệu tham khảo, làm thêm đồ dùng dạy học.
- Sử dụng có hiệu quả phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập, trang thiết bị, đồ dùng, ... Hồ sơ thư viện, thiết bị đầy đủ, có chất lượng.
3.3. Công tác tài chính, kế toán
   - Thực hiện các quy định về quản lý tài chính quy định tại công văn 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Văn bản số 1702/STC-GDĐT của liên sử Tài chính - GD&ĐT.
- Sử dụng hiệu quả ngân sách được cấp và các khoản thu từ gia đình học sinh, các khoản từ xã hội hóa giáo dục; thực hiện thanh quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước. Hồ sơ, sổ sách tài chính đảm bảo đúng quy định.
3.4. Công tác tổ chức bán trú
- Tổ chức tốt công tác bán trú cho học sinh thuộc thôn Hội Tiến; tuyên truyền, động viên tối đa học sinh khối 1,2 và học sinh khối lớp khác có nhu cầu học bán trú để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đảm bảo các điều kiện bán trú như có phòng ăn, nhà bếp, chỗ sơ chế thức ăn, tủ bảo quản thức ăn.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
            4. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục
   - Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. Tạo điều kiện thuận lợi để 06 em học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập không bỏ học giữa chừng.
- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học.
- Tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học: Chỉ đạo giáo viên thực hiện việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp, chỉ ra những lỗi mà học sinh còn mắc phải trong mỗi nội dung, mỗi bài học để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét.
- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản dễ thực hiện.
- Triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới có hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt công nghệ lớp 1; tích hợp dạy học Tiếng Việt tất cả các lớp với các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn, thương tích; phòng chống HIV/AIDS) vào các môn học và hoạt động giáo dục.
- Dạy học Ngoại ngữ:
+ Tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án: “Dạy học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.
+ Dạy đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển 2 kỹ năng nghe và nói.
+ Đa dạng hình thức dạy và học Tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học Tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện Tiếng Anh.
+ Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá, máy đánh giá trong quá trình dạy học Tiếng Anh.
- Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng môn Tin học. Tham gia có hiệu quả Hội thi Tin học trẻ.
            5. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
   - Phối hợp tốt 03 môi trường giáo dục. Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh, cộng đồng để phối hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Giúp học sinh thực hiện tốt chủ đề năm học: Kỷ luật - Chăm ngoan - Tự tin - Lễ phép.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải là cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh và các lực lượng giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp quy định trong Thông tư 28/2009.
- Lồng ghép các hoạt động giáo dục vào các môn học; các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức hiệu quả các tiết giáo dục tập thể dưới cờ.
   - Đẩy mạnh công tác Đội Sao, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Giao Tổng phụ trách Đội xây dựng nội dung cụ thể để thực hiện chủ đề giáo dục, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng quy chế phối hợp giữa TPT và giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục học sinh; xây dựng nội quy học sinh; xây dựng quy chế đánh giá học sinh đạt danh hiệu "Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ" và các quy định về vệ sinh, nền nếp. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.
- Thực hiện tốt BHYT bắt buộc đối với học sinh.
            6. Công tác phổ cập giáo dục
            - Phối hợp với trường Mầm non, THCS trong xã để hoàn thành điều tra, xử lý số liệu trong tháng 9/2016;
- Huy động tối đa trẻ 6 tuổi vào lớp 1, vận động trẻ khuyết tật đến trường, duy trì sĩ số 100%.
- Hồ sơ, sổ sách đảm bảo đầy đủ, số liệu cập nhật phần mềm kịp thời, thông tin đủ và chính xác.
7. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Củng cố, giữ vững những tiêu chí đã đạt; xây dựng hồ sơ khoa học; cập nhật dữ liệu phần mềm.
- Sắp xếp lại các lớp để đảm bảo sĩ số phù hợp để đạt Tiêu chí 2 (Tiêu chuẩn 1); tiếp tục tham mưu bổ sung cơ sở vật chất, mua bổ sung bàn ghế đúng chuẩn, xây khối phòng phục vụ học tập và dãy nhà học 2 tầng, nâng cấp sân chơi bãi tập, trồng thêm cây xa

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây