Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Số kí hiệu Số: 83/BC-SKHK1
Ngày ban hành 09/01/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 83/BC-SKHK1 Thạch Hội,  ngày 09 tháng 01 năm 2017
 
 
 
BÁO CÁO
Sơ kết học kì I; phương hướng, nhiệm vụ học kì II năm học 2016 - 2017
 
 
 
 

           
Phần I
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KÌ I
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. PHÁT HUY HIỆU QUẢ, TIẾP TỤC THỰC HIỆN NỘI DUNG CÁC CUỘC VÂN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của nhà trường, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai quán triệt nội dung Chỉ thi 05-CT/TW đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; hướng dẫn đăng ký nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm học 2016-2017, tư vấn chọn những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như: tác phong làm việc đúng giờ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần trách với công việc, có ý thức xây dựng tập thể, tận tụy với công việc, tận tình với học sinh, chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp,...
Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác còn được gắn với việc khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI), gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và việc cam kết thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 33 của UBND tỉnh, Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và thực hiện nội quy, quy chế cơ quan. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ hàng ngày. Thời gian qua, ý thức chấp hành kỷ luật, cách giao tiếp ứng xử, tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ ứng xử với học sinh, với đồng nghiệp,... của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhà trường và công đoàn hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký các nội dung thực hiện cuộc vận động, đặc biệt tập trung vào nội dung tu dưỡng đạo đức, tư cách thông qua việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở để mỗi người đều thực sự là "tấm gương về đạo đức" cho học sinh noi theo.
Về nội dung "tự học" tập trung vào bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và thực hiện kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng. Ngoài ra, phải thường xuyên tự học, tự rèn luyện kỹ năng tin học, kỹ năng giáo tiếp ứng xử, kỹ năng sống,...
Về nội dung “sáng tạo” được gắn với việc thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học một cách hiệu quả, tự làm đồ dùng dạy học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm và tham gia các hội thi.
Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” như cô giáo Trần Thị Hương, cô giáo Nguyễn Thị Tâm, cô giáo Nguyễn Thị An thể hiện qua việc soạn giáo án e-learning tham gia thi và đạt giải Nhì cấp tỉnh (được tham gia thi toàn quốc), qua việc thực hiện Quy chế làm việc và chất lượng giáo dục của lớp.
2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Tiếp tục, trồng thêm một số cây xanh, trồng lại bồn hoa, đổ đất nâng cao mặt bằng sân trường,...nhằm làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường giáo dục xanh-sạch-đẹp và an toàn.
- Xây dựng các mối quan hệ trong nhà trường thân thiện.
- Việc giáo dục ý thức kỷ luật, bài trừ các hành vi bạo lực được nhà trường quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Theo dõi hoạt động vui chơi của học sinh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, tránh xảy ra tại nạn rủi ro.
- Hướng dẫn học sinh chơi các trò chơi dân gian; chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở xã.
- Xây dựng thêm công trình vệ sinh, các công trình vệ sinh luôn đảm bảo sạch sẽ.
- Chỉ đạo giáo viên thường xuyên giáo dục kỹ năng sống trong các tiết dạy chính khóa, giáo dục kỹ năng sống trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trong hoạt động giáo dục tập thể dưới cờ.
II. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học của Bộ GD-ĐT
Năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình hiện hành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh nội dung, yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh như áp dụng các yếu tố của Mô hình trường học mới vào dạy học chương trình hiện hành; tổ chức dạy học ngoài lớp học, tổ chức các hoạt động giáo dục; dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới, phương pháp “bàn tay nặn bột”, ….
2. Tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
Tổ chức quán triệt Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung Thông tư 30 về đánh giá học sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Tổ chức các chuyên đề để hướng dẫn giáo viên nhận xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 22, chuyên đề hướng dẫn ra đề kiểm tra, chỉ đạo giáo viên thực hiện việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét theo yêu cầu chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp, chỉ ra những lỗi mà học sinh còn mắc phải trong mỗi nội dung, mỗi bài học để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét.
Hướng dẫn học sinh chia sẽ nội dung bài học, nhận xét đánh giá kết quả học tập của bạn; tìm kiếm sự trợ giúp của giáo viên, của bạn trong quá trình học tập; hướng dẫn và tạo điều kiện để phụ huynh tham gia vào quá trình đánh giá học sinh.
Ra đề kiểm tra định kì trên cơ sở đánh giá sát đúng chuẩn kiến thức kĩ năng, với 4 mức độ nhận thức của học sinh; tổ chức kiểm tra định kỳ nghiêm túc, đúng quy định.
            3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học
                Công tác xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và các kế hoạch nhánh khác được chỉ đạo thực hiện tốt.
Việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn đã có nhiều chuyển biến tích cực, các Tổ chuyên môn đã tập trung bàn sâu các nội dung chuyên môn cụ thể như: Sử dụng phương pháp dạy học trong tiết dạy cụ thể, bồi dưỡng kiến thức, khảo sát chất lượng, thao giảng,....
4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả Mô hình trường học mới Việt Nam
Năm học này, nhà trường không triển khai mô hình trường học mới mà chỉ vận dụng linh hoạt hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới vào thực hiện chương trình hiện hành.
Hướng dẫn, chỉ đạo giáo viên vận dụng linh hoạt các hình thức và phương pháp dạy học của mô hình trường học mới vào thực hiện chương trình hiện hành một cách phù hợp, đặc biệt là cách vận dụng hình thức trao đổi, chia sẽ nội dung bài học; nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn; tìm kiếm sự giúp đỡ của cô giáo, của bạn trong quá trình học tập; rèn luyện thói quen tự học; linh hoạt trong tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.
5. Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”
Khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản dễ thực hiện.
6. Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới
Trường tạo điều kiện để giáo viên mĩ thuật tham gia tập huấn đầy đủ, bố trí thời khóa biểu phù hợp, giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc toàn quy trình phù hợp với tình hình thực tế.
Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để giáo viên lưu giữ sản phẩm của học sinh, khuyến khích học sinh tạo ra nhiều sản phẩm đẹp và hoàn chỉnh để trang trí phòng học, góc sáng tạo.
7. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - CGD
Cả 2 giáo viên lớp 1 đã biết phối hợp sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học, điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa phương, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng có hiệu quả bộ chữ rời trong việc 0 và các trò chơi học tập, quan tâm đến việc giải nghĩa từ và rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh nên chất lượng dạy học được nâng lên rõ rệt. Cuối kỳ có 61/65 em được xếp loại Hoàn thành tốt và Hoàn thành (tỉ lệ 94%), số có kĩ năng đọc viết tốt là 34 em, đạt 52%; còn 04/65 em còn yếu, tỷ lệ 6% (trong số 4 em này có 2 em sinh cuối năm, sức khỏe không đảm bảo).
8. Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục
Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng Việt và các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục. Nội dung tích hợp được giáo viên lựa chọn để đảm bảo phù hợp nội dung bài dạy và không gây áp lực, không quá tải đối với học sinh.
9. Triển khai dạy học Tiếng Anh
Nhà trường đã tạo điều kiện để có 1 phòng học Tiếng Anh có đủ bàn ghế, máy vi tính, máy chiếu, loa, tai nghe. Trường làm tờ trình để Phòng điều tăng cường giáo viên Tiếng Anh từ trường THCS đến dạy.
Hiện tại, trường có 6/6 lớp khối 3,4,5, với 172/172 học sinh học Tiếng Anh 4 tiết/tuần; khối 2 với 2 lớp, 59/59 học sinh làm quen Tiếng Anh 2 tiết / tuần.
Trường còn tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh tham gia IOE, giải Tiếng Anh trên Báo Toán Tuổi thơ góp phần nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt là các kỹ năng: nghe, nói. Có 181 lượt học sinh tham gia IOE, 14 em đạt kết quả cao trong kỳ thi cấp trường, được thi cấp huyện.
10. Tiếp tục thực hiện tổ chức dạy học môn Tin học
Trường có phòng Tin học đạt yêu cầu với 11 máy vi tính được kết nối mạng Internet, 01 máy chiếu, bàn ghế, tủ được trang bị đầy đủ, được sử dụng thường xuyên, hiệu quả. Có 6/6 lớp 3,4,5 được học Tin học với 172 học sinh chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số học sinh lớp 3, 4, 5.
11. Dạy học 2 buổi/ngày
Trường tiếp tục thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần) cho 100% học sinh.
Xây dựng thời khóa biểu, sắp xếp bố trí đội ngũ; tổ chức các chuyên đề hướng dẫn tổ chức hoạt động ở buổi học thứ 2; đề nghị tăng cường giáo viên Tiếng Anh. Sử dụng tối đa đội ngũ cán bộ giáo viên; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học như tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ở thư viện, thực hành kỹ năng sống theo từng khối lớp, các câu lạc bộ theo năng khiếu, sở trường. Cuối kỳ 1, các lớp có kết quả KTĐK cao so với các lớp trong khối, trong tổ như lớp 5B-cô giáo Hoàng Thị Từ, lớp 4B- cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi, lớp 2B-cô giáo Nguyễn Thị An, lớp 2A- cô giáo Đặng Thị Anh,….
Lồng ghép các nội dung để bồi dưỡng học sinh có năng khiếu như tổ chức cho học sinh tham gia Olympic tiếng Anh, Giải toán qua mạng, Giải toán qua thư, Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ,... Có 42 em đạt kết quả cao trong giải toán trên mạng đang tiếp tục tham gia thi cấp huyện, các lớp có số học sinh tham gia giải toán đông, kết quả thi trường khá như: 1B- cô giáo Trần Thị Hương, lớp 3A-cô giáo Nguyễn Thị Bích Hương, lớp 5B-cô giáo Hoàng Thị Từ, lớp 4B-cô giáo Nguyễn Thị Thuận Lợi, qua sân chơi trí tuệ này, nhiều em học sinh thể hiện được kiến thức chắc chắn, tiêu biểu như Trần Thị Thùy Linh-3A, Nguyễn Hữu Mạnh-lớp 4B. Phong trào giải toán qua thư được nhiều giáo viên rất quan tâm, góp phần vào việc bồi dưỡng kiến thức giáo viên và tạo phong trào thi đua dạy - học toán, giải toán trong nhà trường.
III. SÁCH, THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Đầu năm học, trường nhận được 200 đầu sách từ dự án với trị giá 3,3 triệu đồng, nhà trường còn mua thêm nhiều tài liệu để phục vụ dạy học như sách Tiếng Anh, Tin học và một số loại sách khác. Hiện tại, thư viện nhà trường có trên 3000 đầu sách đủ chủng loại, được quản lý tốt, có tủ sách dùng chung với hơn 600 đầu sách, đáp ứng tốt nhu cầu đọc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.
- Trường có kho bảo quản thiết bị dạy học, đảm bảo không bị mối mọt, ẩm mốc, các lớp đều có tủ để cất thiết bị dạy học chưa sử dụng mà giáo viên mượn hàng tuần.
- Trường đã mua thêm các thiết bị dạy học, khuyến khích và hỗ trợ giáo viên tự làm thiết bị dạy học. Hàng tháng, nhân viên thiết bị báo cáo tình hình sử dụng thiết bị dạy học trong tháng.
IV. DẠY HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
1. Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Trường thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các em sử dụng tủ sách dùng chung, quyên góp để tặng vở, tặng đồ dùng học tập, tặng đồng phục và thường xuyên động viên các em tới lớp. Trong kỳ 1, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách vở, đồ dùng học tập, các em đến lớp chuyên cần, chăm học.
2. Đối với trẻ em khuyết tật
Nhà trường đã động viên được 7 học sinh khuyết tật đến lớp (chiếm 100% số trẻ khuyết tật có thể tham gia giáo dục), trong đó có 3 em chuyên biệt, 4 em giảm nhẹ mức độ đánh giá.
Hướng dẫn gia đình làm chế độ cho học sinh khuyết tật theo quy định. Kiểm tra khả năng và nhu cầu để hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục đối với 3 học sinh khuyết tật chuyên biệt; quy định cụ thể về môn học mà học sinh được giảm nhẹ mức độ đánh giá, môn không được giảm nhẹ để giáo viên chủ nhiệm thực hiện đúng kế hoạch giáo dục của từng em.
V. CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTH, XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
            1. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học
Tham mưu cho UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo cấp PCGD cấp xã, xây dựng kế hoạch; triển khai công tác PCGD trên địa bàn.
Phối hợp với trường MN, THCS hoàn thành việc điều tra PCGD và công tác tuyển sinh trong tháng 8, đã huy động được 97% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (còn 01 em trong độ tuổi do sinh vào cuối năm, sức khỏe yếu nên phải tiếp tục học ở mầm non), 100% trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6, duy trì sĩ số 100%, hồ sơ phổ cập đầy đủ, chất lượng tốt.
2. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Trường đã tham mưu với chính quyền địa phương tiếp tục đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (Do tháng 5/2016, trường đã bị rớt chuẩn).
Hiện tại, cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đạt tiêu chuẩn trường chuẩn mức độ 1.
Tiếp tục tham mưu để cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án bố trí nguồn vốn xây thêm khối nhà học cao tầng và khu hành chính quản trị, khu bán trú để xã về đích tiêu chí trường học trong năm 2017.
VI. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
1. Tổ chức tập huấn, chuyên đề
- Bồi dưỡng về chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Tham gia các chuyên đề về dạy học Tiếng Việt lớp 1 CGD, Thông tư 22; Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới, ra đề kiểm tra; tổ chức hoạt động giáo dục,…;
- Tổ chức chuyên đề và thể nghiệm các Hoạt động giáo dục khối 2, dạy học các môn học cho các trường trong cụm; tham gia chuyên đề trong cụm, trong huyện; tham gia chuyên đề và thể nghiệm các câu lạc bộ Âm nhạc, Mỹ tuật, Tiếng Anh, Tin học do Phòng GD-ĐT tổ chức;
            - Bồi dưỡng kiến thức, nhận thức cho giáo viên, hướng dẫn giải Toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ (định kì hàng tháng) cho giáo viên văn hóa, yêu cầu giáo viên tham gia giải toán trên mạng.
2. Thực hiện hiệu quả công tác BDTX
- Thành lập Ban chỉ đạo, tổ tư vấn về công tác bồi dưỡng thường xuyên;
- Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên trường, tổ chuyên môn, cá nhân hợp lý, triển khai hiệu quả;
- Hàng tháng, Ban chỉ đạo kiểm tra hồ sơ tự bồi dưỡng, tổ chức giải đáp thắc mắc về các modun tự học, tổ chức kiểm tra nhận thức, dạy thể nghiệm nghiêm túc.
3. Suy tôn giáo viên chủ nhiệm giỏi
Xây dựng kế hoạch, quy định chi tiết các nội dung để suy tôn giáo viên chủ nhiệm giỏi, hướng dẫn giáo viên đăng ký giáo viên chủ nhiệm giỏi.
4. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn
Việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn cũng đã được nhà trường đặc biệt chú trọng. Công tác xây dựng kế kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chuyên môn được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
Việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.
VII. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC
1. Tổ chức các hoạt động nhằm phát triển năng lực học sinh
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc thi viết (vẽ) theo chủ đề tháng như "Viết về nụ cười của mẹ hoặc cô giáo", "Viết (vẽ) về anh bộ đội Cụ Hồ",...; thi kể chuyện theo sách (2 lần),...
2. Tăng cường các hoạt động thư viện
Lớp 1,2,3 được tham gia các hoạt động ở thư viện theo thời khóa biểu, lớp 4,5 được đến thư viện trong giờ ra chơi. Ở thư viện các em có thể đọc sách, đánh cờ, xem phim hoạt hình, tham gia các hoạt động sáng tạo hoặc nghe kể chuyện theo tranh.
3. Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường
Tổng phụ trách Đội đã chọn chủ đề giáo dục của Đội trong năm học là: "Chăm ngoan - Lễ phép - Kỷ luật - Tự tin - Thân thiện". Xây dựng các nội dung để thực hiện các tiêu chí trên và treo ở bảng tin nhà trường để tất cả học sinh biết, theo dõi và đánh giá việc thực hiện chủ đề giáo dục hàng tháng;
Xếp lịch và tổ chức tốt các hoạt động trong giờ ra chơi: nghe dân ca, chơi trò chơi, thể dục, múa hát tập thể,…;
Tổ chức tốt hoạt động nghe nhạc đầu các buổi học (nghe các bài hát ca ngợi nhà trường, thầy cô, các làn điệu dân ca,…);
Xây dựng triển khai kế hoạch thi trang trí lớp học thân thiện;
Phối hợp tổ chức các hoạt động chung, tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể; giáo dục dưới cờ; phát huy tối đa hiệu quả của đội cờ đỏ trong việc theo dõi học sinh thực hiện Nội quy nhà trường.
4. Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục
Tham mưu để Đảng ủy, Hội đồng nhân dân có Nghị quyết về việc tăng cơ sở vật chất nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng công tác phổ cập;
Tham mưu để UBND xã hoàn thành quy hoạch mặt bằng sử dụng đất; phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường; kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất nhà trường, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị.
  5. Tổ chức “Giao lưu Tuổi thơ khám phá”
Chưa tổ chức, sẽ tổ chức giao lưu giữa các lớp trong tháng 1, cấp trường trong tháng 2/2017.
6. Triển khai thực hiện "Trường học kết nối", Phần mềm quản lý trường tiểu học; tăng cường trao đổi chuyên môn trên "Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh” và các báo, tạp chí chuyên ngành về giáo dục
Đã hướng dẫn giáo viên tham gia Trường học kết nối;
Nhà trường sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý trường học;
Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tham gia tích cực việc giải toán trên Tạp chí Toán Tuổi thơ, trong kỳ 1, đã có 6 lượt học sinh được khen thưởng.
7. Phối hợp trung tâm học tập cộng đồng tổ chức tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Vào các dịp khai giảng, tổng kết và dịp lễ Tết, nhà trường có các bài viết phát trên đài truyền thanh để tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các bài viết về Ngành giáo dục, về nhà trường và các tấm gương tận tụy của thầy cô giáo.
8. Thực hiện công tác An toàn giao thông
Thực hiện Chương trình hành động số 44/CTHĐ-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 03/KH-BATGT ngày 21/01/2015 của Ban An toàn Giao thông tỉnh, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Thực hiện tốt các nội dung về an toàn giao thông: tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh Pháp luật và các quy định của nhà nước về an toàn giao thông; tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn giao thông; đưa tiêu chí thực hiện các quy định về an toàn giao thông vào đánh giá thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Yêu cầu phụ huynh cam kết thực hiện các quy định về an toàn giao thông cho học sinh. Có khẩu hiệu tuyên truyền treo ở cổng trường. Sáng thứ hai hàng tuần, hiệu trưởng đón học sinh ở cổng trường vừa kiểm tra nhắc nhở phụ huynh và học sinh thực hiện các quy định về an toàn giao thông.
Nhà trường còn yêu cầu công an xã tham gia tuần tra để nhắc nhở phụ huynh thực hiện các quy định về an toàn giao thông khi đưa đón con đi học.
TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; thực hiện kỷ cương, nền nếp
Tuy nhà trường, công đoàn đã tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua khá bài bản nhưng hiệu quả đưa lại chưa cao. Bên cạnh các cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, tận tụy với công việc, tận tình với học sinh, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thì vẫn còn có những giáo viên còn hời hợt trong công việc, thiếu tinh thần trách nhiệm, giao nhiệm vụ không nhận, việc mình thì chưa hoàn thành nhưng tị nạnh người khác. Đến thời điểm cuối kỳ 1 mà chưa nắm rõ hoàn cảnh học sinh (danh sách con hộ nghèo, cận nghèo trong lớp chưa nắm được), chất lượng dạy học chưa cao; thư viện khép cửa nhiều hơn mở; giáo viên Tiếng Anh chưa phát huy hết khả năng của bản thân trong bồi dưỡng học sinh năng khiếu; giáo viên tin học để phòng máy bụi bám, phụ trách công tác vệ sinh mà hiệu trưởng nhắc mới cho học sinh làm vệ sinh; một số giáo viên chủ nhiệm chưa hoàn thành nhiệm vụ; có giáo viên giao tiếp với học sinh, phụ huynh chưa mẫu mực, hồ sơ cá nhân được kiểm tra tư vấn, giúp đỡ cũng không sửa sai; ngại đổi mới; không chịu học hỏi cái hay của đồng nghiệp;… Những tồn tại đó không thể nói là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được; càng không thể là tấm gương sáng về "đạo đức, tự học và sáng tạo" cho học sinh noi theo.
- Đánh giá học sinh tiểu học
Một số giáo viên chưa nắm chắc các quy định về nhận xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 30, Thông tư 22 nên thực hiện việc nhận xét, đánh giá học sinh chưa hiệu quả, chưa hướng dẫn học sinh tham gia quá trình đánh giá kết quả học tập của bản thân, của bạn. Ngôn ngữ khi nhận xét học sinh trực tiếp bằng lời nói chưa phù hợp, không động viên học sinh cố gắng vươn lên, không hướng dẫn học sinh cách chia sẽ nội dung bài học, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của bạn; ghi nhận xét trong vở học sinh, trong bài kiểm tra chưa cẩn thận, ngôn ngữ chưa phù hợp, ý chưa rõ ràng.
            - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường
                Năng lực kiểm tra tư vấn, năng lực tổ chức các hoạt động của tổ trưởng, khối trưởng còn hạn chế, tổ trưởng chưa làm thủ lĩnh về chuyên môn trong tổ được; các kiến thức và kỹ năng liên quan đến xây dựng và triển khai kế hoạch, kỹ năng tin học của tổ trưởng chưa tốt. Việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng kiến thức, thao giảng, chuyên đề ở tổ còn khá hình thức, đạt hiêu quả chưa cao.
                Tổ chưa chủ động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ, kể cả các nội dung cơ bản, thường xuyên như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng thường xuyên.
- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”
Do ngại soạn bài, ngại chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm nên giáo viên chưa chú ý đến việc thực hiện các tiết dạy theo Phương pháp "Bàn tay nặn bột". Chưa thấy giáo viên nào đăng ký thao giảng các tiết có sử dụng Phương pháp "Bàn tay nặn bột".
- Sản phẩm tạo ra từ các tiết dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới chưa nhiều.
- Dạy học Tiếng Việt 1-CGD
Hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ nhưng hiện tại vẫn còn một số học sinh đọc nhỏ, viết chậm; các thao tác trong quá trình học tập còn chậm.
- Triển khai dạy học Tiếng Anh, Tin học
Số học sinh tham gia IOE nhiều nhưng số em được tham gia thi trường ít; chưa có học sinh có kỹ năng tin học tốt.
- Dạy học 2 buổi/ngày, chất lượng dạy học và giáo dục
Hiệu quả dạy học 2 buổi / ngày chưa cao; giáo viên đang dạy cào bằng, dạy buổi 2 chưa chú trọng dạy theo nhóm đối tượng, chưa tạo điều kiện để học sinh có năng khiếu được bồi dưỡng để phát huy, không giúp đỡ học sinh yếu vươn lên. Tính đến cuối kỳ 1, toàn trường còn 24 lượt học sinh (tỉ lệ 8%) chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng môn môn học. Trong đó: lớp 3B của cô giáo Phan Thị Kim Oanh có 5 lượt và môn Toán không có học sinh nào được xếp loại Hoàn thành tốt; lớp 4A-cô giáo Trương Thị Lan Hương số học sinh được xếp loại Hoàn thành tốt cả 2 môn Toán và Tiếng Việt thấp hơn rất nhiều so với lớp còn lại trong khối; chất lượng môn LS-SL do thầy giáo Nguyễn Văn Huề dạy chưa cao.
Các câu lạc bộ hoạt động chưa hiệu quả, dạy âm nhạc (tăng tiết) hết học kỳ nhưng cần một tiết mục văn nghệ để biểu diễn không có; sản phẩm mĩ thuật, thủ công để trang trí lớp rất ít, hoạt động thể dục, vui chơi giữa giờ chưa nề nếp.
- Thiết bị dạy học
Chưa khai thác triệt để thiết bị dạy học sẵn có, không có thiết bị dạy học tự làm.
- Đối với trẻ em khuyết tật
Giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục chuyên biệt của cá nhân học sinh chưa tốt, nhiều học sinh đang bị giáo viên đặt ra ngoài các hoạt động học tập của lớp.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
Công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị đạt hiệu quả chưa cao, nhiều giáo viên vẫn chưa mẫu mực trong thực hiện nền nếp kỷ cương, trong thực hiện quy chế làm việc, tị nạnh với đồng nghiệp trong phân công và thực hiện nhiệm vụ.
Công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên đạt hiệu quả chưa cao.
Nhiều giáo viên không tham gia giải toán trên mạng; giải toán qua thư được tổ chức bài bản nhưng giáo viên cũng không ghi chép tích lũy. Nhiều giáo viên chữ xấu, kỹ năng sống hạn chế nhưng không rèn luyện. Kỹ năng tin học của giáo viên rất hạn chế.
- Các hoạt động thư viện
Chưa phát huy hết hiệu quả của thư viện, số học sinh, cán bộ, giáo viên đến với thư viện còn ít. Nhiều giờ ra chơi, thư viện khép cửa, không có người đến, tổ chức cho học sinh mượn sách ở thư viện hầu như không có. Cán bộ phụ trách thư viện kỹ năng tin học hạn chế nên không khai thác hết công dụng của ti vi, máy chiếu, máy tính được trang bị.
- Công tác Đội Thiếu niên tiền phong và Sao nhi đồng Hồ Chí Minh
Hoạt động thể dục, vui chơi giữa giờ chưa nền nếp. Bồn hoa các lớp chăm sóc nhưng không chăm sóc.
TPT Đội chưa tham mưu để tổ chức các hoạt động giáo dục một cách thường xuyên.
Một số học sinh chưa tự giáo thực hiện nội quy trường lớp. Các hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm tổ chức không bài bản, thường không có sơ kết đánh giá, không khen thưởng.
Kỹ năng sống của một số học sinh còn rất hạn chế đặc biệt là kỹ năng giao tiếp.
- Triển khai thực hiện "Trường học kết nối", Phần mềm quản lý trường tiểu học; tăng cường trao đổi chuyên môn trên "Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh” và các báo, tạp chí chuyên ngành về giáo dục
Ngoài hiệu trưởng ra chưa có giáo viên nào có bài để đăng trên Website trường, trên Diễn đàn giáo dục Hà Tĩnh; tổ chức hướng dẫn học sinh giải toán rất miễn cưỡng, không ghi tích lũy, không giải, chỉ chờ bài để cho học sinh ghi.
- Thực hiện công tác An toàn giao thông
Vẫn còn một số học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, chơi, đùa nghịch ở bên đường, đi xe đạp dàn hàng 3,...
NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Nguyên nhân thành công
- Nhà trường thường xuyên nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng môi trường giáo dục, sự ủng hộ của phụ huynh và nhân dân;
- Tập thể nhà trường đoàn kết, nhất trí, cùng nhau cố gắng xây dựng nhà trường phát triển;
- Công tác tham mưu của BGH khá hiệu quả, công tác quản lý được đổi mới;
- Đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu, trong đội ngũ có một số cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn khá, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, yêu trẻ, tận tụy với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ.
2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Trong chỉ đạo, điều hành của BGH có khi chưa quyết liệt, phân công nhiệm vụ, theo dõi chưa khoa học; chưa tạo được dư luận lành mạnh để đấu tranh với cái xấu;
- Năng lực xây dựng và triển khai kế hoạch của TPT, TTCM và trưởng các bộ phận còn hạn chế;
- Phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn để tổ chức các phong trào thi đua chưa thật bài bản, việc theo dõi thực hiện các nội dung thi đua, ký cam kết còn lỏng lẻo, các tiêu chí thi đua xây dựng chưa chi tiết; thiếu các biện pháp giúp đỡ cá nhân ít tiến bộ;
- Trong đội ngũ vẫn còn một số giáo viên năng lực sư phạm còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao, ý thức tự học, ý thức xây dựng tập thể chưa cao;
- Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con cái, đang phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường;
- Cơ sở vật chất nhà trường có được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.
3. Bài học kinh nghiệm
- Xác định rõ vị trí nhà trường trong bảng thi đua của Ngành, trong lòng phụ huynh và nhân dân để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường;
- Bám sát tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT về triển khai nhiệm vụ năm học để xây dựng kế hoạch nhà trường trong đó có lựa chọn những nội dung ưu tiên để triển khai thực hiện trong từng năm học cho phù hợp tình hình;
- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; vun đắp tình cảm, gây dựng niềm tin, tạo uy tín của nhà trường trong cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương và phụ huynh bằng chất lượng giáo dục nâng cao, sự đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
- Huy động tối đa sự đóng góp của phụ huynh học sinh, tận dụng mọi sự đóng góp hỗ trợ từ bên ngoài để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhà trường.
Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II
1.      Nhiệm vụ chung
Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các hoạt động của nhà trường; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với thực tế địa phương.
Tiếp tục thực hiện việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực cho học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên, học sinh; đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học; tạo điều kiện học tập thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày.
Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên. Tăng cường phân cấp quản lý, phân quyền, phân trách nhiệm trong việc thực hiện các kế hoạch nhánh, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.
2.      Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
a. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
 - Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Thực hiện nghiêm túc quy định cấm dạy thêm, học thêm; thực hiện nghiêm túc việc bàn giao chất lượng giáo dục; thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính.
b. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Tiếp tục giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.
- Tiếp tục xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.
- Thực hiện có nề nếp việc tập thể dục giữa giờ, các bài tập thể dục tại chỗ, chơi trò chơi dân gian, nghe hát dân ca, nghe hát ca ngợi nhà trường và thầy cô.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.
- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.
2.2. Thực hiện chương trình giáo dục
- Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh.
- Tổ chức bán trú cho học sinh khi hoàn thành nhà đa năng.
- Động viên cha mẹ học sinh, cộng đồng tham gia thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Tổ chức sinh nhật, vui Tết, thi đấu thể thao, tìm hiểu An toàn giao thông,...
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, nhận xét học sinh theo Thông tư 22.
- Giáo viên đăng ký các tiết thao giảng, chuyên đề có sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột". Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản dễ thực hiện.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Việt-CGD lớp 1.
- Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học Tiếng việt và các nội dung giáo dục vào các môn học và hoạt động giáo dục.
- Tạo điều kiện để học sinh tham gia IOE, thi Tin học trẻ các cấp.
2.3. Sách, thiết bị dạy học
- Thực hiện theo quy định về số lượng sách, vở.
+ Hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện.
+ Huy động các nguồn kinh phí để hỗ trợ sách, vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Thiết bị:
+ Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường thiết bị dạy học hiện đại.
+ Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời.
+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học.
2.4. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Thực hiện đúng kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ khuyết tật; giao việc cụ thể, hướng dẫn các em thực hiện có kiểm tra đánh giá; tuyệt đối không để bất kỳ học sinh khuyết tật nào không tham gia vào hoạt động học tập.
2.5. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn Quốc gia
- Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3.
- Tiếp tục tham mưu bổ sung cơ sở vật chất, xây dựng hồ sơ để đón đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia vào tháng 5/2017.
2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục
- Bồi dưỡng đội ngũ:
+ Thực hiên nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà trường năm học 2016-2017.
+ Tăng cường kiểm tra, tư vấn cách soạn bài, tổ chức dạy học, giáo dục đối với các giáo viên.
+ Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên theo chuẩn.
+ Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn ở các tổ, khối chuyên môn. Khuyến khích giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin: “Trường học kết nối”.
+ Chú trọng dạy học theo nhóm đối tượng.
+ Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, chọn đội tuyển bồi dưỡng tham gia thi cấp huyện với nội dung, yêu cầu phù hợp thực tế.
- Đổi mới công tác quản lý: Thực hiện nghiêm túc “ba công khai”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng tốt các phần mềm trong báo cáo số liệu.
2.7. Một số hoạt động khác
- Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh: giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, giao lưu Tiếng Anh, giao lưu tuổi thơ khám phá, nắng sân trường, ...
- Tiếp tục thực hiện phong trào giải Toán qua thư.
- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường.
- Bồi dưỡng học sinh tham gia thi IOE, thi Tin học trẻ các cấp.
- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo giáo dục học sinh.
- Tiếp tục tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường.
- Tổ chức các lớp hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục chăm sóc trẻ ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
- Tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, tổ chức tốt Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
PHẦN III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
Không có.
 
Nơi nhận:
 - Phòng GD-ĐT;
 - Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, CTCĐ;
 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên;
 - TT Hội CMHS trường;
 - Lưu: VT.                  
HIỆU TRƯỞNG
 
 
           Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:492 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:448 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:556 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây