Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu LĐTT

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị khen thưởng danh hiệu Lao động Tiên tiến
Năm học 2013 - 2014

Số kí hiệu VBT
Ngày ban hành 01/06/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Thạch Hà, ngày 01 tháng 6  năm 2014
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị khen thưởng danh hiệu Lao động Tiên tiến
Năm học 2013 - 2014
___________
 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
Họ và tên: Lê Thị Hòa
Sinh ngày: 23/ 4/ 1978                     Giới tính: Nữ
Quê quán: xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;
Trú quán: xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thạch Văn, Thạch Hà;
Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy văn hóa;
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2013 - 2014
            1. Quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm học 2013-2014
            Năm học 2013-2014, tôi được hiệu trưởng phân công các nhiệm vụ sau:
            1.1 Công tác chủ nhiệm lớp
            + Quản lí, giáo dục học sinh trong lớp chủ nhiệm;
            + Giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập cộng đồng trong lớp chủ nhiệm;
            + Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên;
            + Đánh giá, xếp loại học sinh trong lớp, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại học sinh trong lớp chủ nhiệm.
            1.2 Công tác tổ trưởng và giảng dạy
            + Giảng dạy các môn văn hóa tại lớp 1A theo chương trình và thời khóa biểu; chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học các môn văn hóa tại lớp 1A;
            + Chỉ đạo giáo viên trong tổ thực hiện chương trình và thời khóa biểu theo quy định của cấp trên;
            + Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong tổ; dự giờ, thăm lớp, tư vấn chuyên môn cho giáo viên;
            + Phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên trong tổ;
            + Lập danh sách theo dõi, xây dựng kế hoạch và tổ chức việc bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém;
            + Tổ chức khảo sát chất lượng đại trà, khảo sát học sinh yếu, học sinh giỏi để kịp thời tư vấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học;
+ Hướng dẫn và kiểm tra việc đánh giá xếp loại học sinh của giáo viên trong tổ;
+ Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học, sách và các loại tài liệu khác của giáo viên, học sinh; tổ chức làm đồ dùng dạy học, lựa chọn thiết bị dạy học có giá trị để tham gia thi trường;
+ Hướng dẫn giáo viên đúc rút sáng kiến kinh nghiệm;
+ Giới thiệu học sinh trong tổ tham gia các cuộc thi cấp trường.
1.3. Về công tác phổ cập
+ Cùng với các giáo viên trong nhóm điều tra số liệu phổ cập tại thôn Trung Văn, ghi chép số liệu vào sổ điều tra theo quy định;
+ Tham gia tuyển sinh lớp 1;
            + Tham gia vận động trẻ ở thôn Trung Văn vào học đúng độ tuổi;
+ Vận động gia đình có trẻ khuyết tật cho trẻ đi học.
1.4. Về công tác khác
+ Làm tổ trưởng tổ Công đoàn ( Tổ 1, 2, 3);
+ Tham gia các hoạt động của Ban chấp hành công đoàn trường;
+ Tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa do Đội - Sao và nhà trường tổ chức;
+ Tham gia lao động và các hoạt động khác do nhà trường, địa phương tổ chức.
2. Kết quả đạt được
2. 1. Về chất lượng dạy học và giáo dục
+ Hạnh kiểm: 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm Thực hiện đầy đủ
+ Học lực
Năm học 2012 - 2013 Năm học 2013 - 2014
TSHS Giỏi Khá TB Yếu TSHS
 
Giỏi Khá TB Yếu
SL TL SL TL SL SL TL SL SL TL SL TL SL SL TL SL
29 6 20,7 12 41,4 11 37,9 0 0 34 14 41,2 12 35.3 8 23,5 0 0
So với năm học 2012 - 2013, tỉ lệ học sinh giỏi tăng hơn 20%, tỉ lệ học sinh trung bình giảm gần 15 %. Học sinh có các kĩ năng cơ bản: giao tiếp, ứng xử; thực hiện tốt nội quy nhà trường, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
2.2 Về thành tích mũi nhọn
Năm học 2013 - 2014, không tổ chức thi cấp Huyện cho học sinh lớp 1. Tuy vậy, số học sinh tham gia các cuộc thi cấp trường đậu với tỉ lệ cao. Lớp có nhiều em đạt giải cao trong các cuộc thi Giải toán qua mạng, Viết chữ đẹp cấp trường; có học sinh thường xuyên tham gia các chuyên mục phù hợp trên tạp chí Toán tuổi thơ.
+ Học sinh thi "Giải toán trên mạng Internet" có 2 em đậu/ 2 em dự thi; xếp thứ 3/ 14 lớp.
+ Học sinh thi "Viết chữ đẹp" có 2 em đậu / 2 em dự thi; xếp thứ 4/14 lớp.
+ Lớp được xếp Xuất sắc trong các phong trào thi đua: Giữ vở sạch, viết chữ đẹp, thi đua thực hiện nội quy nhà trường, phong trào nuôi heo tiết kiệm, ...;
+ Lớp được xếp loại Xuất sắc trong công tác Sao Nhi đồng, nhiều tuần được nhận cờ Xuất sắc của Đội;
+ Công tác tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn do tôi phụ trách đạt danh hiệu Tiên tiến; có 2 giáo viên trong tổ được đề nghị tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến; Tổ có nhiều thiết bị dạy học tự làm có giá trị; không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn; kết quả bồi dưỡng đội ngũ của tổ đạt khá cao, không có giáo viên xếp loại trung bình.
            Năm học 2013-2014, lớp 1A do tôi phụ trách được Hội đồng thi đua trường xếp loại Xuất sắc, xếp thứ 6/ 14 lớp của trường.
            III. danh hiÖu thi ®ua, h×nh thøc ®· ®­îc khen th­ëng
N¨m Danh hiÖu thi ®ua Sè, ngµy, th¸ng, n¨m cña quyÕt ®Þnh c«ng nhËn danh hiÖu thi ®ua; c¬ quan ban hµnh quyÕt ®Þnh.
2011 Gi¸o viªn giái huyÖn Phòng GD-ĐT
2012 Gi¸o viªn giái huyÖn Phòng GD-ĐT
2013 Lao động Tiến tiến Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà
2014 Gi¸o viªn giái huyÖn Số 79/QĐ-PGDĐT, ngày 31/12/2013, Phòng GD-ĐT Thạch Hà
 
X¸c nhËn cña thñ tr­­ëng c¬ quan
HiÖu tr­­ëng
 
 
 
 
Ng­êi b¸o c¸o thµnh tÝch
 
 
 
Lª ThÞ Hßa
                                     
                              X¸c nhËn cña cÊp tr×nh khen 
TR¦ëng phßng
  
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây