KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Số kí hiệu VBT
Ngày ban hành 30/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch - lịch công tác
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ                             NĂM HỌC 2017-2018
 
T
T
Nội dung công việc Thời gian Ghi chú
T. 8 T. 9 T.10 T.11 T.12 T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 T. 5 T. 6 T.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 b
1
 
 
 
 
 
Chuẩn bị cho năm học mới                          
- Hoàn thiện hồ sơ thu chi đóng góp tự nguyện x x                      
+ Lao động, vệ sinh phong quang, trang trí môi trường, tu sửa, sắp xếp bàn ghế, quét vôi x                        
+ Bàn giao lớp, tìm hiểu hoàn cảnh học sinh x x                      
+ Tuyên truyển cho năm học mới x x                      
+ Tổ chức các tuần 0, tổ chức kiểm tra sau hè x                        
+ Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai giảng x x                      
+ Biên chế Tổ chuyên môn; Tổ Văn phòng x                        
+ Họp tổ, bầu TTCM, TPCM                          
+ Bổ nhiệm TTCM, TPCM, TTVP x                        
+ Biên chế lớp, bầu lớp trưởng, lớp phó x                        
+ Phân công nhiệm vụ x                        
+ Đại hội chi bộ x                        
+ Đại hội công đoàn x                        
+ Hội nghị công chức, viên chức, lao động   x                      
+ Họp phụ huynh lớp 1 x                        
+ Họp phụ huynh toàn trường   x       x       x      
+ Đại hội Đội   x                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Bồi dưỡng đội ngũ  
- Bồi dưỡng chính trị x                        
+  Tham gia học chính trị do cấp trên tổ chức. x                        
+ Bồi dưỡng tư tưởng chính trị qua họp chi bộ, phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp thu nghị quyết,.... x x x x x x x x x x      
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ                          
+ Tham gia Chuyên đề về tổ chức họp phụ huynh do Phòng GD-ĐT tổ chức.   x                      
+ Tham gia Chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên do Phòng GD-ĐT tổ chức.   x                      
+ Tham gia Chuyên đề về thể thức văn bản, xây dựng hồ sơ do Phòng GD-ĐT tổ chức.     x                    
+ Tham gia Chuyên đề về tổ chức sinh hoạt lớp do Phòng GD-ĐT tổ chức.   x                      
+ Tham gia Hội thảo về thực hiện TT 22 do Phòng GD-ĐT tổ chức.       x                  
+ Tổ chức các Chuyên đề đổi mới PPDH; dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất người học.   x x x x x x x          
+ Tham gia Chuyên đề GD trẻ khuyết tật do Phòng GD-ĐT tổ chức.     x                    
+ Tổ chức Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên. x x x x x x x x x x      
+ Tổ chức Chuyên đề vận dụng “Phương pháp bàn tay nặn bột”.         x                
+ Tổ chức Chuyên đề Hoạt động giáo dục.       x x                
- Bồi dưỡng thường xuyên                          
+ Tổng hợp đăng ký nội dung BDTX của cán bộ quản lý, giáo viên. x                        
+ Xây dựng kế hoạch BDTX x                        
+ Hướng dẫn tìm tài liệu, tổ chức nghiên cứu, thảo luận, giải đáp thắc mắc       x       x          
+ Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch     x x       x x        
+ Gửi bài thu hoạch của cán bộ quản lí lên Phòng kiểm tra đánh giá.                 x        
+ Chấm bài thu hoạch, thông báo kết quả cho giáo viên.                 x        
 
 
3
Xây dựng kế hoạch năm học  
- Xây dựng khung kế hoạch, kế hoạch nhà trường x                        
- Dự thảo Nội quy nhà trường và các Quy chế x                        
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bộ phận; duyệt kế hoạch bộ phận x x                      
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân; duyệt kế hoạch cá nhân   x                      
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; điểu chỉnh kế hoạch.   x x x x x x x x x      
 
4
Trường chuẩn quốc gia, tiêu chí Trường học  
- Rà soát tiêu chuẩn trường chuẩn   x                      
- Tham mưu cho Cấp ủy và Chính quyền bổ sung các điều kiện đảm bảo   x x x                  
- Huy động các nguồn lực để bổ sung CSVC, trang thiết bị   x x x x x x x x x      
- Kiểm tra, bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả CSVC   x x x x x x x x x x x  
- Hoàn chỉnh hồ sơ tiêu chí Trường học     x                    
- Đón đoàn kiểm tra Nông thôn mới (TC Trường học)       x                  
5 Xây dựng, tổ chức hoạt động thư viện  
- Kiểm tra, tư vấn, mua bổ sung sách, báo; cơ sở vật chất; thiết bị dạy học ở phòng thư viện và phòng thiết bị. x                        
- Tham gia tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thư viện x x                      
- Kiểm tra, hỗ trợ việc sắp xếp, phân loại sách, thiết bị. x x       x x            
- Kiểm tra, hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động thư viện   x x x x x x x x x x x  
- Tổ chức ngày đọc sách gia đình                 x        
- Tổ chức Hội thi “Kể chuyện theo sách”         x                
- Tổ chức các hoạt động hướng tới ngày sách Việt Nam                 x        
- Kiểm tra, rà soát các yêu cầu thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, lập tờ trình đề nghị kiểm tra, công nhận.                 x x      
- Tham gia thi Cán bộ thư viện giỏi các tỉnh phía Bắc do tổ chức RtR tổ chức       x                  
- Hướng dẫn, tổ chức học sinh đọc sách trong hè.                   x x x x
6 Kiểm định chất lượng giáo dục  
- Thành lập Hội đồng, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch   x x                    
- Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về thu thập, mã hóa, lưu trữ minh chứng, viết báo cáo     x x                  
- Thu thập, mã hóa, lưu trữ minh chứng     x x x x x x x x      
- Đánh giá tiêu chí, viết báo cáo         x   x   x        
- Nhập thông tin vào phần mềm         x x x x x        
- Báo cáo đánh giá kết quả cuối kì, cuối năm           x       x      
7 Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp – an toàn  
- Kiểm tra rà soát các hạng mục, xây dựng kế hoạch x x x                    
- Tham mưu bổ sung CSVC, trang thiết bị, xây dựng môi trường, cảnh quan   x x       x x          
- Tham quan học hỏi kinh nghiệm đơn vị bạn         x             x  
- Bổ sung các tiêu chí, tự kiểm tra, gửi tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận           x x            
- Đón đoàn kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp – an toàn                   x      
8 Công tác Phổ cập giáo dục  
- Tuyển sinh lớp 1; bàn giao HS tuyển sinh lớp 6 x                        
- Điều tra, cập nhật số liệu phần mềm, hoàn thành hồ sơ, báo cáo   x                      
- Kiểm tra, rà soát bổ sung các hạng mục CSVC, cập nhật dữ liệu và hồ sơ   x                      
- Hoàn thành hồ sơ, tự kiểm tra, đề nghị kiểm tra công nhận     x                    
- Cập nhật số liệu, báo cáo cuối kì, cuối năm           x       x      
 
 
 
9
Tham gia xây dựng Nông thôn mới  
- Tự kiểm tra, rà soát các tiêu chí số 5, 14 x x                      
- Tham mưu văn bản chỉ đạo các địa phương hoàn thành các tiêu chí: 5, 14   x                      
- Vệ sinh phong quang trường lớp, trồng hoa, chăm sóc hoa; vệ sinh đường làng, ngõ xóm quanh trường   x x x x x x x x x      
- Chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ     x   x   x     x   x  
- Tham gia hiệu quả ngày lao động xây dựng Nông thôn mới ở địa phương x x x x x x x x x x      
10 Tổ chức các cuộc thi, giao lưu  
- Thi giáo viên dạy giỏi                          
+ Cấp trường     x x                  
+ Tham gia cấp huyện           x x            
- Giao lưu: Rung chuông vàng                          
+ Cấp trường         x                
+ Tham gia giao lưu cấp huyện               x          
- Giao lưu viết vẽ tuổi học trò                          
+ Tổ chức cấp trường             x            
+ Tham gia cấp huyện               x          
- Giao lưu  Tiếng Anh                          
+ Cấp trường       x                  
+ Tham gia cấp huyện                 x        
- Giao lưu Toán Tuổi thơ                          
+ Cấp trường         x                
+ Tham gia cấp huyện                 x        
- Thi Tin học trẻ                          
+ Tham gia cấp huyện                 x        
+ Tham gia cấp tỉnh                   x      
- Tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng                          
+ Thi cấp trường             x            
+ Tham gia cấp huyện                 x    

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:492 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:448 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây