Kế hoạch năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH Năm học 2016-2017

Số kí hiệu Số: 67/KH-THTH
Ngày ban hành 26/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch - lịch công tác
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 

Số: 67/KH-THTH
Thạch Hội, ngày 26 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Năm học 2016-2017
__________

 

          Căn cứ Công văn số 372/PGDĐT-CMTH ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2016-2017;
Căn cứ tình hình của Trường Tiểu học Thạch Hội, xã Thạch Hội đầu năm học 2016-2017;
Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng kế hoạch năm học 2016- 2017 như sau:
Phần thứ nhất
ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Tình hình địa phương
          Thạch Hội là một xã thuộc vùng bãi ngang khó khăn của huyện Thạch Hà. Người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt hải sản; một bộ phận nhỏ kinh doanh dịch vụ. Tổng diện tích tự nhiên 1059,74 ha, trong đó có 405 ha đất nông nghiệp (365 ha đất trồng lúa, 40 ha đất trồng rau màu); dân số 5.629 người, với 1.461 hộ, có 3.263 người trong độ tuổi lao động; tỷ lệ hộ nghèo là 15,40%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 10,06%. Do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển nên có 121 hộ dân ở xóm Hội Tiến bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 26 em học sinh nhà trường.
          * Mặt mạnh:
          - Người dân Thạch Hội có truyền thống hiếu học từ lâu đời;
- Đảng uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho giáo dục; kinh tế địa phương có phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên; đại bộ phận nhân dân xác định được vai trò và tầm quan trọng của giáo dục đối với phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững;
          - Công tác xã hội hóa giáo dục đã đi vào chiều sâu;
          - Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không có các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
          * Mặt yếu:
- Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đúng vai trò của giáo dục gia đình đối với việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ; tầm quan trọng của việc phối hợp giữa nhà trường - gia đình trong giáo dục trẻ nên phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường;
- Những năm qua, kinh tế địa phương có phát triển nhưng tốc độ phát triển còn chậm, chưa đồng đều giữa các vùng, một bộ phận dân cư còn nghèo, nhiều gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của sự cố môi trường biển nên việc đầu tư cho con cái học hành gặp khó khăn;
- Mặc dù đã được cũng cố bổ sung nhưng cơ sở vật chất nhà trường vẫn chưa đảm bảo.
          2. Tình hình nhà trường
2.1. Học sinh, lớp
Tổng số học sinh: 296 em, số nữ: 163 em; chia làm 10 lớp
Học sinh khuyết tật: 07 em; con hộ nghèo: 23 em; hộ cận nghèo: 47 em.
Khối 1: 2 lớp; 65 em; 36 em nữ. Khối 2: 2 lớp; 59 em; 33 em nữ.
Khối 3: 2 lớp; 57 em; 35 em nữ. Khối 4: 2 lớp; 73 em; 36 em nữ.
Khối 5: 2 lớp; 42 em; 23 em nữ.
2.2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên
+ Tổng số: 23 người (nam 05, nữ 18); trong đó:
Ban giám hiệu: 03 người;
Giáo viên: 17 người, tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,7 (Văn hóa: 12 người, đặc thù: 5 người);
Giáo viên TPT Đội: 01 người;
Nhân viên: 02 người (văn thư-kế toán: 1, TVTB: 1).
          + Chất lượng đội ngũ: Trình độ Đại học: 12, tỉ lệ 52%; Cao đẳng: 07, tỷ lệ 25 %; Trung cấp: 4, tỷ lệ 23% (Trong đó, đội ngũ giáo viên: Đại học: 10/17, tỷ lệ: 59 %; Cao đẳng: 6, tỷ lệ: 35%, TC: 01, tỷ lệ: 6%).
           Giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 4 người; tỷ lệ 23%; GV giỏi trường: 8; tỉ lệ 47%. CBTV giỏi huyện: 1.
 Tổng số đảng viên: 16 đồng chí, tỷ lệ: 69.5%.
2.3. Cơ sở vật chất
- Tổng số phòng học:  10 phòng ( Cao tầng: 6 phòng; cấp 4: 4 phòng).
          - Khối phòng phục vụ học tập: Nghệ thuật: 1; Tin học:1; Tiếng Anh:1; Thư viện: 1; Thiết bị: 1.
          - Khối phòng hành chính, công vụ: Phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: 2; Phòng hội đồng (họp): 1; Phòng truyền thống + Đội: 1; Văn phòng: 1; Phòng GV + y tế:1; Phòng thường trực: 1.
- Khối phòng phụ vụ bán trú: Nhà ăn: 1 (50m2); Nhà bếp: 1; Chỗ sơ chế thức ăn: 1.
- Nhà xe: 2 nhà (1 GV; 1 HS).
          - Khu vệ sinh: 2 khu (1 GV; 1 HS).
          - Trang thiết bị dạy và học: Tủ thiết bị:  10 cái / 10 lớp; Bàn ghế học sinh: 180 bộ đúng chuẩn, tất cả các phòng có bảng chống lóa, quạt mát, điện chiếu sáng. Máy chiếu: 3 cái; Máy in: 2 cái; Máy potocoppi: 1 cái; Loa máy: 1 bộ; Máy quay phim: 1cái; đầu đĩa vidio: 1 cái;  Ti vi: 2 cái; Cát sét: 1.
          Máy vi tính: 21 bộ (máy tính xách tay: 4 cái). Trong đó bố trí cho công tác quản lí: 4 máy xách tay và 4 bộ máy bàn; bố trí phòng Tin học cho học sinh: 11 bộ; phòng Tiếng Anh: 01 bộ; thư viện: 01 bộ.
          - Thiết bị dạy học đủ cho giáo viên - học sinh.
          - Tổng số sách ở thư viện: 3205 cuốn. Trong đó sách nghiệp vụ: 544 cuốn, sách tham khảo: 1301 cuốn, sách dùng chung: 455 cuốn, sách giáo khoa: 681 cuốn. Tủ sách giáo dục đạo đức và pháp luật: 224 cuốn.    
          2.4. Tài chính
            a. Thu từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh (đơn vị tính: 1000 đồng)
Xây dựng, bổ sung, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị Hỗ trợ các hoạt động giáo dục Hỗ trợ thuê lao công dọn vệ sinh, chăm  sóc cây Tổng số tiền
239.4000 28.300 19.300 287.000
          b. Nguồn tài chính trên cấp:
Nguồn kinh phí trên cấp trong năm của nhà trường là 200 triệu đồng.
          3. Thành tích nhà trường năm học qua
Nhà trường và các tổ chức, cá nhân Thành tích đạt được Ghi chú
Chi bộ Trong sạch, vững mạnh  
Nhà trường Không xếp loại  Vi phạm chính sách Kế hoạch hóa GĐ
Công đoàn Không xếp loại  Vi phạm chính sách Kế hoạch hóa GĐ
Đội Xuất sắc  
Giáo viên, nhân viên giỏi huyện 5  
HS đạt giải trong các cuộc giao lưu, cuộc thi cấp huyện 32  
HS được Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen 02  
HS tham gia các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh, Quốc gia 0  
          4. Thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi
- Thạch Hội là địa phương có truyền thống hiếu học; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đến giáo dục; đa số học sinh chăm ngoan, phụ huynh và nhân dân quan tâm đến phong trào giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng;
- Quy mô nhà trường nhỏ; cơ sở vật chất trường lớp khá đầy đủ và đang tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa;
          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu; trong đội ngũ có một số cán bộ, giáo viên có năng lực chuyên môn khá, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; nội bộ nhà trường luôn đoàn kết, nhất trí, chung tay xây dựng nhà trường phát triển.
          b) Khó khăn
          - Trong đội ngũ có một số giáo viên tuy đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ nhưng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đạt thấp; các kỹ năng cơ bản để tổ chức hoạt động giáo dục, đổi mới PPDH và kỹ năng giao tiếp còn hạn chế;
          - Thiếu một số phòng phục vụ học tập (phòng Mỹ thuật, Nhà đa năng); thiết bị trong phòng Tiếng Anh chưa đủ; sân tập chưa sử dụng được; khu bán trú còn tạm bợ; khối phòng hành chính đã xuống cấp;
          - Nguồn kinh phí trên cấp không đủ cho các hoạt động của nhà trường;
          - Việc phối hợp các lực lượng giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục và thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh chưa tốt.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP
          I. Chỉ tiêu phấn đấu
          1. Tập thể
          - Nhà trường:
                   + Danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động Tiên tiến.
                   + Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
                   + Xếp loại đơn vị: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ.
          - Công tác Đội Sao, Chữ thập đỏ, Y tế học đường: Xuất sắc.
          - Tổ chuyên môn: Tổ xuất sắc: 1 tổ. Tổ tiên tiến: 1 tổ.
          - Lớp: Lớp Tiên tiến xuất sắc: 05 lớp; Lớp Tiên tiến: 05 lớp.
          2. Cá nhân
          - Danh hiệu thi đua:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 người (01 quản lý, 02 giáo viên, nhân viên);
          Lao động Tiên tiến: 17 người.
          - Hình thức khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện: 03 người.
          - Đánh giá công chức, viên chức: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 05 người; Hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 16 người; Hoàn thành nhiệm vụ; 02; Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.
          - Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 05-06 người; cấp huyện: 02 người.
          3. Chất lượng giáo dục
          Học sinh được đánh giá Đạt về phát triển Phẩm chất và Năng lực: 100%;
          Học sinh Hoàn thành Chương trình lớp học: 99% trở lên;
          Học sinh Hoàn thành Chương trình Tiểu học: 100%.
          Học sinh đạt giải trong các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh: 02-03 em; cấp huyện: 60 em; Trong đó: Giải toán trên mạng cấp huyện: 26, Tiếng Anh trên mạng cấp huyện: 12; Thi Tin học trẻ đạt cấp huyện: 02; Đạt giải trong Hội thi điền kinh cấp huyện: 03; Giao lưu Tuổi thơ khám phá: 16; Sáng tạo thanh thiếu niên: 01;
          Tham gia viết bài, giải toán Tạp chí TTT (có tên được khen) trên báo, tạp chí: 25-30 lượt; 01 lượt giáo viên được đăng bài.
          Học sinh được Hiệu trưởng tặng giấy khen: 50% trở lên.
          II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
a. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; động viên, khuyến khích và tạo cơ hội để cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc, học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Kết hợp thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) về sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, việc thực hiện nền nếp, kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định tại Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 33 của UBND tỉnh, Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Huyện thường xuyên.
- Tổ chức các cuộc thi, kiểm tra, khảo sát và bàn giao chất lượng giáo dục nghiêm túc, đúng quy chế.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính theo Công văn 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ GD-ĐT về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Hướng dẫn số 1702/STC-GDĐT của liên sở Tài chính - GD&ĐT về huy động, quản lý các khoản đóng góp tự nguyện.
b. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
          - Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trên cơ sở lấy kết quả hoạt động học tập của học sinh để đánh giá giáo viên, tăng cường việc tổ chức các chuyên đề, hội thảo về đổi mới phương pháp soạn, giảng, đánh giá học sinh.
- Động viên, khuyến khích viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, viết bài cho các báo, tạp chí và diễn đàn.
- Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và GV theo quy chế BDTX và kế hoạch của Phòng GD& ĐT, mỗi CBGV đều có hồ sơ tự học.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ "Ba công khai”, ”Quy chế dân chủ cơ sở” nhằm đảm bảo khối đoàn kế nội bộ, cùng nhau phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngăn ngừa biểu hiện tiêu cực xảy ra trong nội bộ cơ quan.
c. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động giáo dục; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa.
- Tiếp tục xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp; tổ chức lao động vệ sinh trường, lớp; đảm bảo các công trình vệ sinh luôn sạch sẽ, sử dụng tốt; có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.
- Tiếp tục đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua đi sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; thực hiện có nề nếp việc tập thể dục giữa giờ (toàn trường) và các bài tập thể dục tại chỗ (lớp).
- Tổ chức Lễ Khai giảng (phần Lễ và phần Hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới, dành thời gian để tổ chức lễ đón học sinh lớp 1, tạo ấn tượng tốt đẹp cho học sinh; Tổ chức Tết Trung thu vui tươi, bổ ích.
- Tổ chức Lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh.
 - Tổ chức 2 tuần làm quen đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và vui thích khi được đi học.
          - Luôn luôn tạo mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với giáo viên; giữa giáo viên với học sinh, giữa thầy cô giáo với phụ huynh; giữa học trò với nhau.
          - Tăng cường giáo dục ý thức công dân, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử cho giáo viên;
          - Phối hợp với gia đình và cộng đồng thường xuyên giáo dục học sinh biết lễ phép, kính già, yêu trẻ; kỹ năng giao tiếp; hiểu và chấp hành nghiêm túc các qui tắc ứng xử của cộng đồng, xã hội.
          - Nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở xã.
          2. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
          - Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Gắn công tác PBGDPL với quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.
- Với chủ đề năm học của nhà trường là ”Kỷ luật-Trách nhiệm-Yêu thương-Đổi mới” , Nhà trường và Công đoàn xây dựng các tiêu chí cụ thể cho các nội dung của chủ đề; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý, bổ sung hoàn thiện và ký cam kết thực hiện, kết hợp với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, Văn hóa công sở, Qui chế dân chủ cơ sở; kết hợp kiểm tra chuyên môn với kiểm tra hành chính, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Phân công nhiệm vụ hợp lý cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tập huấn nghiệp vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, nghiệp vụ quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn.
+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 251/PGDĐT ngày 29/7/2016 về việc bồi dưỡng cán bộ, quản lý, giáo viên năm học 2016-2017;
+ Tăng cường kiểm tra, tư vấn cách thức tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục;
+ Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn ở các tổ, khối trong trường và giữa các trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua dự giờ nghiên cứu bài học; khuyến khích giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua trang mạng thông tin: “Trường học kết nối”;
+ Định kì tổ chức khảo sát chất lượng giáo viên 2 lần/ năm về các nội dung Kiến thức, Kỹ năng sư phạm, Hiểu biết và vận dụng các phương pháp dạy học, Kỹ năng Tin học,...;
+ Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng dạy học theo đối tượng, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;
+ Bồi dưỡng và tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, chọn và bồi dưỡng giáo viên dự thi cấp huyện.
- Thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lý; thực hiện nghiêm túc “Quy chế dân chủ cư sở”, “ba công khai”; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS, phần mềm phổ cập, kiểm định...
- Đảm bảo chế độ hội họp, giao ban; chế độ chính sách cho CBGV.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên theo các bộ chuẩn. Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cuối năm khách quan, chính xác, minh bạch. Kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, thực hiện không tốt quy chế chuyên môn.
          3. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục; tài chính
3.1. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC, trang thiết bị giáo dục
- Những hạng mục sẽ xây dựng, mua sắm trong năm học:
+ Xây dựng Nhà đa năng; Sân thể dục thể thao; xây bổ sung bồn hoa, lát thêm sân chơi bằng gạch bolok, xây mương thoát nước khu vực sân tập, trồng thêm cây xanh; tu sửa sân chơi, bồn hoa; tiếp tục tham mưu địa phương để xây dựng các công trình theo kế hoạch;
          + Mua sắm thêm một số trang thiết bị phục vụ dạy học: Bảng lớp, tủ thiết bị; thùng đựng rác; bàn bóng bàn; giá vẽ, sách và đồ dùng học tập.
- Dự kiến kinh phí: 1.871 triệu đồng, từ các nguồn: Ngân sách địa phương, Nhà nước: 1.584 triệu; Phụ huynh đóng góp: 287 triệu đồng.
- Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương tận dụng các dự án để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.
- Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã có, như: máy phô tô, máy chiếu, máy tính, máy in, ti vi, mạng Internet,…
3.2. Công tác sách, thiết bị
  - Phối hợp gia đình học sinh, hướng dẫn, tạo điều kiện để học sinh mua đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập. Xây dựng tủ sách dùng chung để các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách.
  - Sử dụng thường xuyên và phát huy tối đa hiệu quả của thư viện.
- Mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo, làm thêm đồ dùng dạy học; phát huy hiệu quả các phòng phục vụ học tập, trang thiết bị, đồ dùng,...
- Hồ sơ thư viện, thiết bị đầy đủ, có chất lượng.
3.3. Công tác tài chính, kế toán
  - Thực hiện các quy định về quản lý tài chính quy định tại công văn 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ GD-ĐT về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Văn bản số 1702/TC-GDĐT của Liên sở Tài chính - GD&ĐT.
- Sử dụng hiệu quả ngân sách được cấp và các khoản thu từ gia đình học sinh, các khoản từ xã hội hóa giáo dục; thực hiện thanh quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước. Hồ sơ, sổ sách tài chính đảm bảo đúng quy định.
3.4. Công tác tổ chức bán trú
- Tổ chức tốt công tác bán trú cho học sinh thuộc thôn Hội Tiến; tuyên truyền, động viên tối đa học sinh khối 1,2 và học sinh khối lớp khác có nhu cầu học bán trú để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
          4. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, giáo dục, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục
  - Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật. Tạo điều kiện thuận lợi để 06 em học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập không bỏ học giữa chừng.
- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học.
- Tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học: Chỉ đạo giáo viên thực hiện việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp, chỉ ra những lỗi mà học sinh mắc phải trong mỗi nội dung, mỗi bài học để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét.
- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản dễ thực hiện.
- Triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới có hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt công nghệ lớp 1; tích hợp dạy học Tiếng Việt ở các lớp với các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn, thương tích; phòng chống HIV/AIDS) vào các môn học và hoạt động giáo dục.
- Dạy học Ngoại ngữ:
+ Tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện đề án: “Dạy học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.
+ Dạy đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển 2 kỹ năng nghe và nói.
+ Đa dạng hình thức dạy và học Tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học Tiếng Anh đồng thời có nhiều cơ hội được thể hiện Tiếng Anh.
+ Tăng cường đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá, máy đánh giá trong quá trình dạy học Tiếng Anh.
- Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 5. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng môn Tin học. Tham gia có hiệu quả Hội thi Tin học trẻ.
          5. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
  - Phối hợp tốt 03 môi trường giáo dục. Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh, cộng đồng để phối hợp giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Giúp học sinh thực hiện tốt chủ đề giáo dục trong năm học: Chăm ngoan - Lễ phép - Tự tin - Thân thiện - Kỷ luật.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải là cầu nối giữa nhà trường với gia đình và các lực lượng giáo dục khác để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp quy định trong Thông tư 28/2009; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác chủ nhiệm lớp.
- Lồng ghép các hoạt động giáo dục vào các môn học; các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức hiệu quả các tiết giáo dục tập thể dưới cờ.
  - Đẩy mạnh công tác Đội Sao, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Giao Tổng phụ trách Đội xây dựng nội dung cụ thể để thực hiện tốt chủ đề giáo dục của năm học: “Chăm ngoan - Lễ phép - Tự tin - Thân thiện - Kỷ luật”, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng quy chế phối hợp giữa TPT và huynh trưởng trong giáo dục học sinh; xây dựng nội quy học sinh; xây dựng quy chế đánh giá học sinh đạt danh hiệu "Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ" và các quy định về vệ sinh, nền nếp,... Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. - Thực hiện nghiêm túc Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học. Hướng dẫn phụ huynh sử dụng hiệu quả thẻ BHYT được cấp.
          6. Công tác phổ cập giáo dục
          - Phối hợp với trường Mầm non, THCS trong xã để hoàn thành điều tra, xử lý số liệu trong tháng 9/2016;
- Huy động tối đa trẻ 6 tuổi vào lớp 1, vận động tối đa trẻ khuyết tật đến trường, tạo điều kiện để trẻ khuyết tật tham gia học tập, duy trì sĩ số 100%.
- Hồ sơ, sổ sách đảm bảo đầy đủ, số liệu cập nhật phần mềm kịp thời, thông tin đủ và chính xác.
7. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
- Củng cố, giữ vững những tiêu chí đã đạt; xây dựng hồ sơ khoa học; cập nhật dữ liệu phần mềm.
- Sắp xếp lại các lớp để đảm bảo sĩ số phù hợp để đạt Tiêu chí 2 (Tiêu chuẩn 1); tiếp tục tham mưu bổ sung cơ sở vật chất, mua bổ sung bàn ghế đúng chuẩn, xây khối phòng phục vụ học tập và dãy nhà học 2 tầng, nâng cấp sân chơi bãi tập, trồng thêm cây xanh, làm đẹp bồn hoa để đạt Tiêu chí 1,2,3,4, (Tiêu chuẩn 3).
          8. Tăng cường công tác quản lý của Ban giám hiệu đối với giáo viên, nhân viên
          - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cá nhân xây dựng kế hoạch công tác mình, tham mưu xây dựng kế hoạch công tác (hoạt động) của lĩnh vực mình phụ trách cho bộ phận, tổ, trường (theo tuần, tháng, học kì) và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra; vào ngày 20 hàng tháng, phụ trách các bộ phận có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng của bộ phận mình phụ trách và dự kiến các hoạt động tháng tiếp theo cho Ban giám hiệu.
          - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên không chậm giờ, nghỉ phải có lý do chính đáng, phải được sự đồng ý của hiệu trưởng và phải báo cáo với tổ trưởng chuyên môn, với trực giám hiệu. Cán bộ, nhân viên của bộ phận nào vi phạm kỷ luật lao động, người đứng đầu của bộ phận đó phải liên đới chịu trách nhiệm.
          - Tăng cường vai trò của Ban thanh tra nhân dân. Phối hợp kiểm tra, thanh tra hành chính với kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; làm tốt công tác tư vấn cho các tập thể cá nhân được kiểm tra.
          - Trực giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các bộ phận thường xuyên kiểm tra việc thực hiện giờ giấc, nền nếp; việc chấp hành nội quy, quy chế để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm; phối hợp với công đoàn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở.
  - Làm tốt công tác thi đua khen thưởng; lấy hiệu quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại của công chức, viên chức, người lao động.
  9. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ văn phòng
  - Nhận, phát, lưu công văn đi, đến; sắp xếp, bảo quản các loại hồ sơ của nhà trường theo đúng qui định của nhà nước.
  - Đảm bảo các điều kiện cho các hoạt động của nhà trường.
  - Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo.   
          10. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đơn vị (có phụ lục kèm theo);
          11. Những hoạt động khác
- Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh như: Tổ chức Đêm hội Trăng rằm, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu Câu lạc bộ Tiếng Anh, Giao lưu Tuổi thơ khám phá, Hội chợ học đường, Kể chuyện theo sách.
- Tham gia tốt cuộc thi IOE, Giải toán trên mạng, Tin học trẻ, Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng các cấp.
- Khuyến khích các lớp thực hiện phong trào giải Toán qua thư, viết và giải bài cho các Tạp chí; viết bài trên Diễn đàn giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh.
- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đoàn-Đội ở địa phương với công tác giáo dục của nhà trường.
- Tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kế hoạch được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh nhà trường.
- Ban giám hiệu chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch sau từng tháng, kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thành lập ban kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch khi năm học kết thúc.
- Phó hiệu trưởng, theo công việc được phân công giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nhánh để triển khai từng phần việc cụ thể đồng thời kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
- TPT Đội xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động Đội – Sao, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể và hoạt động ngoại khóa để triển khai hiệu quả.
- Tổ trưởng chuyên môn tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện.
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cá nhân. Báo cáo kết quả theo kỳ và cuối năm học, báo cáo đột xuất các vấn đề mới nảy sinh và đề xuất giải pháp thực hiện.
 
Phần thứ tư
KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
1. Với cấp trên
- Đề nghị các cấp có chính sách để tiếp tục hỗ trợ các em học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp của sự cố môi trường biển, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- UBND huyện có văn bản giao việc huy động để xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cho địa phương; nhà trường chỉ huy động tự nguyện từ phụ huynh để tu sửa nhỏ và mua sắm đồ dùng dạy học có giá trị thấp.
2. Với chính quyền địa phương
Trong những năm học qua, nhà trường đã nhận được sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, kính mong cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để nhà trường có cơ sở vật chất, cảnh quan, môi trường giáo dục đảm bảo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Với phụ huynh và nhân dân
Các bậc phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường nhằm làm tốt công tác giáo dục học sinh, quan tâm tạo điều kiện cả về tinh thần lẫn vật chất để con em mình có điều kiện học tập tốt hơn.
Trên đây là kế hoạch năm học 2016-2017 của Trường Tiểu học Thạch Hội. Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng, TPT Đội, các tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch phù hợp để tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo với Hiệu trưởng để được hướng dẫn, tư vấn kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT Thạch Hà (BC);
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạch Hội (BC);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, CTCĐ;
- TPT đội, Tổ trưởng;
- Đăng trên Website của trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Huy Sơn
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
Nguyễn Thanh Nga

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:492 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:448 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây