Kế hoạch tổ chức giải giảng năm học 2015-2016

Kế hoạch tổ chức giải giảng năm học 2015-2016

Số kí hiệu Số: 41/KH-THTH
Ngày ban hành 01/09/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

 

PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
 
 
 

Số:      /KH-THTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Thạch Hội, ngày 01 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ khai giảng Năm học 2015-2016
__________
          Thực hiện Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng 07 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của ngành giáo dục; Công văn số    /CV-PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về việc Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016, Trường Tiểu học Thạch Hội lập Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 như sau:
          1. Thời gian, địa điểm:
          - Thời gian: 1 buổi (bắt đầu từ 7h00 ngày 05/ 9/ 2015). Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải có mặt lúc 6 giờ 30 phút để chuẩn bị.
          - Địa điểm: Sân trường.
          2. Thành phần tham dự: 
          - Đại biểu cấp huyện;
          - Đại biểu cấp xã;
          - Các nhà hảo tâm đến tặng quà;
          - CB, GV, NV và học sinh toàn trường.
          3. Nội dung:
          3.1. Phần Lễ:
          - Ổn định tổ chức, giới thiệu chương trình (cô Hoài Nga);
          - Đón học sinh lớp 1 vào trường (cô Hoài Nga đội trống chào mừng);
          - Chào cờ ( TPT Đội, đội nghi lễ);
          - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và diễn văn khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng;
          - Đánh trống khai trường: 1 hồi 3 tiếng;
          - Đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi Ngành GD và phụ huynh, học sinh, sinh viên nhân ngày khai giảng năm học mới;
          - Đọc quyết tâm thư của học sinh;
          - Phát biểu ý kiến của lãnh đạo;
          - Trao quà của các nhà hảo tâm (nếu có).
          3.2. Phần Hội:
          - Tổ chức hội thi kéo co cho các lớp trong khối 4, 5.
          Mỗi lớp chọn 1 đội ( gồm 5 nam, 5 nữ). Thi đấu vòng tròn trong tổ.
          4. Phân công trách nhiệm:
          4.1 Ban tổ chức:
          1. Ông Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng: Trưởng ban
          2. Ông Trần Hậu Hoàng, P. Hiệu trưởng:  P.Trưởng ban trực
          3. Bà Nguyễn Thị Hoài Nga, P. Hiệu trưởng:  P. Trưởng ban
          4. Ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch HĐ trường:  Uỷ viên
          5. Bà Bạch Thị Thơm, Kế toán:   Uỷ viên
          6. Bà Nguyễn Thị Thuận Lợi, Thư kí HĐ: Uỷ viên
          7. Bà Nguyễn Thị Tâm, BCHCĐ, TB nữ công:  Uỷ viên
          8. Bà Đặng Thị Anh, Thủ quỹ:  Uỷ viên
          9. Bà Nguyễn Thị Bích Hương, Tổ trưởng:  Uỷ viên
          Chịu trách nhiệm: Lập kế hoạch, họp triển khai và chỉ đạo thực hiện.
          4.2. Ban nội dung Lễ khai giảng:
          1. Ông Trần Huy Sơn, HT: Trưởng ban
          2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nga, P. Hiệu trưởng: P. Trưởng ban
          3. Bà Phan Thị Mỹ Dung, TPT Đội:                Ủy viên
          4. Bà Nguyễn Thị Tâm, Tổ trưởng:                   Ủy viên
          Chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung cụ thể cho buổi lễ, phân công người điều khiển chương trình, tổ chức buổi lễ, chỉ đạo tập thi đấu kéo co, văn nghệ.
          4.3. Ban trang trí, âm thanh, cơ sở vật chất:
          1. Ông Trần Hậu Hoàng, PHT:        Trưởng ban
          2. Ông Nguyễn Phi Đức, Tổ trưởng: P. Trưởng ban             
          3. Bà Trần Thị Thanh Nga, GV Mĩ thuật:  Ủy viên
          4. Ông Nguyễn Văn Huề, GV:  Ủy viên
          5. Bà Trần Thị Hoa, GV:           Ủy viên
          6. Bà Nguyễn Thị Hoa, CB TV-TB:  Ủy viên
          7. Ông Bùi Văn Biện, Bảo vệ:           Ủy viên
          8. Bà Đậu Thị Ánh, GV Thể dục:      Ủy viên
          9. Bà Hoàng Thị Từ, Giáo viên:       Ủy viên
          10. Bà Trương Thị Lan Hương, GV: Ủy viên
          11. Bà Phan Thị Kim Oanh, GV:        Ủy viên
          12. Bà Nguyễn Thị An, GV:              Ủy viên     
          13. Bà Vương Thị Như Nguyệt, GV: Ủy viên
          Chịu trách nhiệm: Chuẩn bị và trang trí lễ đài, trang trí sân trường, cắm cờ dọc hai bên đường phía trước cổng trường, cắt dán và treo khẩu hiệu chào mừng, chuẩn bị loa máy, bàn ghế đại biểu, bàn ghế cho phụ huynh, khăn trải bàn, trang trí trống, mua dây dù để tổ chức thi kéo co, chuẩn bị biên bản tổ chức thi kéo co,....
          4.4. Ban lễ tân, hậu cần:
          1. Bà Bạch Thị Thơm, Kế toán: Trưởng ban
          2. Bà Nguyễn Thị Tâm, TB Nữ công: P. trưởng ban
          3. Bà Dương Thị Nhung, Văn thư: Uỷ viên
          4. Bà Nguyễn Thị Thuận Lợi, GV: Uỷ viên
          5. Bà Đặng Thị Anh, Thủ quỹ: Ủy viên
          6. Bà Nguyễn Thị Hường, GV: Ủy viên
          Chịu trách nhiệm: Giấy mời, tiếp khách, hoa tươi, nước uống, và các kinh phí tổ chức Lễ KG, chuẩn bị quà trao giải thi kéo co, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
          5. Tổ chức thực hiện:
          - Ban tổ chức có trách nhiệm triển khai kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, theo dõi, đôn đốc đảm bảo cho ngày khai giảng có không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, đạt được hiệu quả giáo dục, an toàn và tiết kiệm;
          - Các trưởng ban có nhiệm vụ họp các thành viên của ban mình (Có thể điều động thêm học sinh tham gia nếu cần thiết) phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong ngày 03/ 9/ 2014;
          - Giáo viên chủ nhiệm khối 4,5 chịu trách nhiệm chọn đội tuyển thi kéo co của lớp ( hướng dẫn HS luật chơi, cách chơi), giáo viên chủ nhiệm khác chuẩn bị ghế, xếp hàng, quản lý lớp trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ khai giảng;
          - Các nội dung chuẩn bị phải hoàn thành trước 16h00 ngày 04 tháng 9 năm 2015, riêng khẩu hiệu, hoa, cờ vui hoàn thành trong ngày 03/9/2015.
          Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016, yêu cầu CB, GV, NV và học sinh theo dõi thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ xin phản ánh trực tiếp với Ban tổ chức (qua cô Hoài Nga) để được hướng dẫn thêm.                                                                             
                                                                                
Nơi nhận: 
- HT, các PHT;
- Các trưởng ban;
- Thông báo cơ quan, website trường;
- Lưu VT, HSHĐGDNGLL.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:492 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:448 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:556 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây