Kế hoạch tổ chức giao lưu Tuổi thơ khám phá

Kế hoạch tổ chức giao lưu Tuổi thơ khám phá

Số kí hiệu Số: / KH-TTHTH
Ngày ban hành 07/12/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Phan Thị Mỹ Dung

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    / KH-TTHTH Thạch Hội, ngày 07 tháng 12 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Giao lưu "Tuổi thơ khám phá" năm 2015
________

          Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Giao lưu “Tuổi thơ khám phá” năm 2015 cho các em học sinh khối lớp 3,4,5. Buổi giao là một sân chơi bổ ích, lí thú cho học sinh nhằm mở rộng kiến thức, hiểu biết về " Truyền thống anh dũng, bất khuất trong 71 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam", về hình ảnh "Anh bộ đội Cụ Hồ" qua đó giáo dục lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, lòng tự hào dân tộc cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường, đồng thời góp phần rèn luyện kỹ năng và phát triển các năng lực, phẩm chất người học theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" với nội dung cụ thể như sau:
          I. Mục đích, yêu cầu
          - Cuộc giao lưu Tuổi thơ khán phá giúp cho HS là một sân chơi bổ ích, lí thú cho học sinh nhằm mở rộng kiến thức, hiểu biết về " Truyền thống anh dũng, bất khuất trong 71 năm chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam", về hình ảnh "Anh bộ đội Cụ Hồ" qua đó giáo dục tình yêu quê hương đất nước, ý chí độc lập tự cường, lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh;
          - Cuộc giao lưu Tuổi thơ khán phá giúp cho HS mở rộng hiểu biết, rèn luyện kĩ năng, phát triển các năng lực, phẩm chất các môn học và các hoạt động giáo dục mà HS đã được học được biết qua tự học, qua trải nghiệm, khám phá, qua đọc sách báo ở thư viện;
          - Cuộc thi tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, thiết thực, tiết kiệm, thu hút đông đảo sao nhi đồng và đội viên tham gia.
          II. Đối tượng, thời gian, nội dung và hình thức giao lưu
          1. Đối tượng: Khối 3,4,5.
          - Có 4 đội chơi, mỗi đội có 6 bạn. Mỗi Chi đội, Sao lựa chọn 4 em tham gia vào 4 đội (mỗi đội có 1 em đại diện các lớp 3,4,5).
          - Các học sinh khối 3,4,5 còn lại làm khán giả, cổ vũ cho các đội chơi.
          2. Thời gian, địa điểm (dự kiến):
          - Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2015 (chiều thứ 7);
          - Tại sân Trường Tiểu họcThạch Hội.
          3. Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kĩ năng.
              4. Hình thức: Giao lưu Tuổi thơ khám phá gồm có 4 phần.
      Phần 1: Khởi động:
               - Thời gian: 30 phút (mỗi câu hỏi 2 phút)
          - Nội dung: Kiểm tra kiến thức các môn học và các hoạt động giáo dục (Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh, Đạo đức, Kĩ năng sống). Ban Tổ chức soạn thành bộ câu hỏi (15 câu), câu hỏi có đáp án mở để kích thích học sinh trả lời.
          - Hình thức tổ chức: Người dẫn chương trình đọc câu hỏi, từng cá nhân học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
          - Cách tính điểm: tính điểm toàn đội (tổng điểm của tất cả các thành viên) không tính điểm cá nhân. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.
          - Gợi ý một số câu hỏi:
          + Câu hỏi về Toán: em hãy tìm các số tự nhiên chia hết cho 9.
          + Câu hỏi về Tiếng Việt:  tìm các từ chỉ màu vàng ở những mức độ khác nhau.
          + Câu hỏi về Lịch sử: em hãy kể tên các vị vua của nước ta mà em biết.
          + Câu hỏi về Địa lí: em hãy kể tên các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam.
          + Câu hỏi về Tiếng Anh: em hãy viết tên các con vật bằng tiếng Anh,
+ Câu hỏi về Kĩ năng sống: khi tham gia giao thông em cần chú ý điều gì ?...
(Lưu ý: Hệ thống câu hỏi, bài tập trong phần Khởi động cần hướng đến kiến thức phổ thông, thường thức và toàn diện, không đánh đố học sinh; khuyến khích các câu hỏi tìm hiểu kiến thức địa phương).
Phần 2: Khám phá:
          - Thời gian: 15 phút
          - Nội dung: Các đội chơi làm việc theo nhóm, lắp ghép các mảnh của một bức tranh đã được cắt rời để tạo thành bức tranh như cũ, sau đó cả nhóm thảo luận viết ý nghĩa của bức tranh vào phiếu.
          - Hình thức tổ chức: Ban tổ chức chọn các bức tranh có nội dung giáo dục  (Chủ đề Anh bộ đội Cụ Hồ) cắt thành nhiều mảnh (gấp đôi số học sinh trong mỗi đội thi) bỏ vào các phong bì kín. Học sinh bắt thăm để nhận bài tập; khi có hiệu lệnh tất cả các đội cùng làm, đội nào ghép xong thì phất cờ pháo hiệu; Giám khảo ghi kết quả, các nhóm tiếp tục thảo luận để viết ý nghĩa của bức tranh vào phiếu.
          - Cách tính điểm:
          Đội lắp ghép đúng và nhanh nhất được 20 điểm;
          Đội lắp ghép đúng và nhanh thứ hai được 16 điểm;
          Đội lắp ghép đúng và nhanh thứ ba được 13 điểm;
          Đội lắp ghép đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm;
          Ghép sai không có điểm.
          Lần lượt mời các đội nêu ý nghĩa bức tranh đã thảo luận theo thứ tự, đội ghép xong trước, mời trả lời trước. Đội nào nêu đúng ý nghĩa bức tranh cho 10 điểm.
          Điểm phần này là điểm cộng của nội dung ghép tranh và nêu ý nghĩa bức tranh.  
          Phần 3: Tài năng
          - Thời gian: 30 phút
            - Nội dung: Các đội chơi làm việc theo nhóm để tạo ra một sản phẩm theo đề tài đã cho.
          - Hình thức tổ chức: Ban Tổ chức chuẩn bị các loại vật liệu (giấy màu, keo dán, kéo, bút màu, giấy vẽ A0) và tờ giấy ghi tên đề tài (tất cả các đội cùng thực hiện một đề tài do Ban tổ chức quy định) cho vào từng túi kín. Các đội nhận túi đựng vật liệu, khi có hiệu lệnh các đội cùng nhau tranh tài; đội nào làm xong thì phất cờ báo hiệu.
          - Cách tính điểm: 02 đội làm xong đầu tiên được thưởng điểm, điểm của phần thi bao gồm điểm thưởng và điểm chấm sản phẩm.
          Phần 4: Chung sức
          - Thời gian: - Tính bằng 1 bài hát thiếu nhi
          - Nội dung: Các thành viên trong đội chung sức để thi đấu với đội bạn về một trò chơi vận động.
          - Hình thức tổ chức: Ban tổ chức chọn một trò chơi vận động phù hợp và vui nhộn để cho các đội thi đấu với nhau, có thể tổ chức đấu loại trực tiếp hoặc tính điểm vòng tròn tùy theo số lượng đội chơi và tính chất của trò chơi được chọn (Kéo co, chuyền bóng, nhảy dây tập thể, nhảy bao bố, cướp cờ,…).
          - Cách tính điểm: Căn cứ vào kết quả thi đấu của từng đội để chấm điểm.
          * Lưu ý: Giữa các phần thi và trong các thời gian chờ đợi cần tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các đội chơi.
          III. Tổ chức thực hiện
          - Liên Đội ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và động viên học sinh tham gia dự thi;
          - Đăng tải nội dung, thể lệ và các tài liệu liên quan đến cuộc thi lên các phương tiện thông tin để cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh tìm hiểu, nghiên cứu.
          IV. Cách tính điểm toàn đội
-         Điểm của toàn đội là tổng điểm của 4 phần thi.       
          V. Giải thưởng cuộc thi
          Giải nhất 1 giải:  x 200.000đồng
          Giải nhì 1 giải:    x 150.000đồng
          Giải ba 2 giải:  x 100ngàn = 200.000đồng
          VI. Ban tổ chức
TT Họ và tên Thành phần
1 Bà Nguyễn Thị Hoài Nga Trưởng ban
2 Bà Phan Thị Mỹ Dung Phó ban
4 Ông Nguyễn Văn Huề Ban viên
5 Bà Trương Thị Lan Hương Ban Viên
6 Ông Nguyễn Phi Đức Ban viên
7 Bà Trần Thị Thanh Nga Ban viên
8 Ông Bùi Văn Biện Ban viên
9 Bà Nguyễn Thị Hường Ban viên
10 Bà Bạch Thị Thơm Ban viên
          VII. Ban giám khảo
 
TT Họ và tên Thành phần
1 Bà Nguyễn Thị Hoài Nga Trưởng ban
2 Bà Phan Thị Mỹ Dung Phó ban
3 Bà Nguyễn Thị Thuận Lợi Thư ký
4 Bà Trần Thị Thanh Nga Ban viên
5 Bà Trần Thị Hoa Ban viên
          VIII. Ban nội dung
          1. Dẫn chương trình: Bà Trương Thị Lan Hương
          2. Chuẩn bị câu hỏi, đáp án và nội dung thi các phần.
          a. Phần 1: Khởi động: Bà Nguyễn Thị Bích Hương, Ông Nguyễn Phi Đức mỗi người chuẩn bị một gói câu hỏi và đáp án phần khởi động.
          b. Phần 2: Khám phá: Bà Trần Thị Thanh Nga chuẩn bị tranh và các trang thiết bị khác để tổ chức nội dung này.
          c. Phần 3: Tài Năng: Bà Nguyễn Thị Thuận Lợi và bà Vương Thị Như Nguyệt chịu trách nhiệm lựa chọn nội dung và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoạt động này.
          d. Phần 4: Chung sức: Bà Phan Thị Mỹ Dung
          3. Chuẩn bị sân khấu, loa máy, bàn ghế, nước uống.
          Sân khấu: Ông Nguyễn Phi Đức, bà Trần Thị Thanh Nga, ông Nguyễn Văn Huề, ông Bùi Văn Biện.
          Loa máy: Bà Phan Thị Mỹ Dung
          Bàn ghế (bàn ghế đại biểu và bàn ghế cho 4 nhóm tham gia Hội thi:
          Bà Nguyễn Thị Tâm, bà Hoàng Thị Từ, bà Nguyễn Thị An, bà Phan Thị Kim Oanh, bà Đặng Thị Anh
          Tiếp khách: Bà Bạch Thị Thơm, bà Trần Thị Mai, bà Nguyễn Thị Hoa.
          4. Văn nghệ (chuẩn bị một chương trình văn nghệ chào mừng khoảng  15 phút và văn nghệ trong lúc các đội đang thực hiện phần thi Khám phá, Tài năng).
          Bà Phan Thị Mỹ Dung, bà Nguyễn Thị Hường và đội văn nghệ nhà trường.
          5. Đại biểu (dự kiến).
          * Ở huyện:
          - Đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Huyện đoàn Thạch Hà;
          - Cô giáo Trần Bích Thủy, Phụ trách công tác Đội Phòng GD-ĐT.
          * Ở xã:
          - Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ, Đoàn TN, Ban Văn hóa, Ban Quân sự, Cựu chiến binh, Phụ huynh nhà trường.
          - Toàn thể CB, GV, NV và các em học sinh khối 3,4,5 nhà trường.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 
 
 
                  (TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI)
                 Phan Thị Mỹ Dung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây