PHƯƠNG ÁN Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016

PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và
siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016

Số kí hiệu Số: 36/PA-THTH
Ngày ban hành 28/04/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: 36/PA-THTH
 
Thạch Hội, ngày 29 tháng 4 năm 2016
 
 
PHƯƠNG ÁN
Phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và
siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016
 
 
 
 
 

          Thực hiện Văn bản số 527/PA-SGDĐT ngày 19/04/2016 của Sở GD-ĐT về việc phòng chống thiên tai, tổng hợp kết quả thực hiện xây dựng và hoàn thiện phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão; Văn bản số 07/PCTT ngày 29/01/2016 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh về việc yêu cầu rà soát, xây dựng phương án, phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản; Văn bản số 144/PA-PGDĐT về phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và siêu bão, Trường Tiểu học Thạch Hội xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và siêu bão năm 2016, nội dung cụ thể như sau:
A.   DẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1.     Đặc điểm thiên tai.
a.     Đặc điểm thiên tai.
Thạch Hội hầu như năm nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại; thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão mạnh và nước dâng trong bão đặc biệt là vùng ven biển như xóm Hội Tiến, vùng thấp trũng xóm Liên Phố,  Liên Mỹ, Bình Dương.
Những năm tới do biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, khả năng siêu bão sẽ đổ bộ vào Thạch Hà nhiều hơn, tần suất cao hơn vì vậy toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường phải tích cực chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn cho người, cơ sở vật chất, hạn chế tối đa thiệt hại.
b.     Dự báo về xu thế của Bão mạnh, siêu bão và nước dâng.
- Bão xuất hiện ở Biển đông đổ bộ vào đất liền Việt Nam và từ vùng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có thể bão cấp 13 đến cấp 15, gió giật mạnh cấp 15 đến 16.
- Nước biển dâng cao do ảnh hưởng của bão: Khu vực bờ biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nước dâng cao nhất có thể có mức cao hơn 5,7m đến 6,2m cao nhất cả nước.
- Nhiều vùng thấp trũng do mướng thoát, hói, song bị lấn dòng chảy, bị bèo Nhật Bản phủ dày làm ngâph úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn.
c.      Phân vùng ảnh hưởng do bão và nước dâng do bão
      -  Khu vực trọng điểm ven biển, vùng thấp trũng:
Xã Thạch Hội gồm có 8 xóm, trong đó có 01 xóm ven biển là Hội Tiến.
- Khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập úng cao: Liên Phố, Liên Mỹ, Bình Dương.
- Khu vực nội địa bao gồm các khu vực dân cư: Bắc Thai, Liên Yên, Nam Thai, Liên Quý.
2.     Đặc điểm đơn vị:
     Năm 2016 toàn trường có 25 cán bộ giáo viên và 306 học sinh, có 34 học sinh ở vùng ven biển, các xóm Liên Phố, Bình Dương, Liên Mỹ thường bị ngập khi có mưa lớn nên bị rủi ro nhiều hơn khi có tình huống bảo lụt xẩy ra.
Các năm trước đây, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Phòng GD- ĐT Thạch Hà và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của huyện thực hiện tốt phương châm “4 tại chổ: Công tác chỉ huy, Lực lượng, Phương tiện và vật tư, Hậu cần” để đảm bảo an toàn cho con người và cơ sở vật chất của nhà trường khi có bão lũ, thiên tai xẩy ra.
B. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
1. Mục đích yêu cầu:
     a. Mục đích.
        Huy động mọi nguồn lực cả hệ thống chính trị và toàn trường để triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh và tình huống siêu bão; chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản ở  nhà trường.
      Huy động sức người, sức của thuộc trách nhiệm được giao để chi viện cho địa phương theo chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và Phòng GD.
      b. Yêu cầu:
      - Phải đảm bảo được an toàn cho người và tài sản thuộc phạm vi quản lý.
      Quán triệt phương châm”4 tại chổ” (gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ).
Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”;
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội để chủ động phòng, chống thiên tai, đối phó tình huống bão mạnh, siêu bão, lũ lụt.
     2. Nhiệm vụ phòng chống bão mạnh và siêu bão.
     a) Trước khi có bão vào:
- Nhà trường tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá các công trình xây dựng, xác định địa điểm sơ tán.
- Tổ chức nghiêm túc việc chống bão, cất giữ tài liệu, sách ở nơi an toàn; neo giằng phòng học, nhà kho, nhà hiệu bộ, mái che, cổng trường, hàng rào, cây xanh, …. Luôn tính đến tình huống có bão mạnh và siêu bão.
- Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương để lựa chọn phương án đối phó với bão. Hiệu trưởng chủ động cho học sinh nghỉ học khi có tình huống xảy ra và báo cáo cho các cấp quản lý trực tiếp biết.
          b) Khi bão vào:
- Tình huống khẩn cấp khi bão vào thì các nhà trường tổ chức cho giáo viên và học sinh sơ tán, tránh trú ở nhà kiên cố, địa hình cao cách bờ biển, cửa sông ít nhất là 1,0km để tránh bão và nước dâng;
          - Đảm bảo thực hiện tốt nhất phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư – phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ).
 c) Sau khi bão tan:
- Đảm bảo trật tự an ninh, không để mất mát tài sản nhà trường do bão;
          - Kịp thời thống kê thiệt hại về con người, tài sản và các kiến nghị đề xuất cứu trợ để báo cáo về Phòng GDĐT, cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên quan;
 - Sớm ổn định tổ chức để dạy học và dạy bù đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.
 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN.
1. Ban giám hiệu
 a) Chỉ đạo chung toàn trường
 - Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức tập huấn về các biện pháp phòng tránh rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tập huấn các biện pháp phòng tránh bão mạnh, siêu bão; giáo dục phòng ngừa hậu quả của thiên tai cho cán bộ, giáo viên và học sinh;
 - Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của trường;
 - Khi có bão xuất hiện và có khả năng ảnh hưởng, văn thư là người đầu mối nhận thông tin chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, UBND xã và thông tin cập nhật để thông báo đến đoàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường qua hệ thống văn bản điện tử và điện thoại để chủ động đối phó.
b) Thực hiện tại nhà trường:
- Huy động lực lượng, với nòng cốt là Ban phòng chống bão lụt nhà trường để tham gia phòng, chống thiên tai.
- Sau khi bão tan, phân công lực lượng tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trong và ngoài nhà trường; tổ chức trực ban để đảm bảo an toàn cơ sở vật chất.
2. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị:
Xây dựng phương án cụ thể về phòng chống bão mạnh và siêu bão cho lĩnh vực mình phụ trách và tổ chức thực hiện nghiêm túc;
- Theo nhiệm vụ được giao, phải có trách nhiệm cất giữ tài liệu liên quan, cột cửa, phối hợp với phụ huynh để đưa đón học sinh an toàn khi thiên tai xẩy ra ác liệt.
Trên đây là phương án phòng ngừa, đối phó với tình huống bão mạnh và siêu bão của Trường Tiểu học Thạch Hội năm 2016./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (b/c);
- Ban chỉ đạo PCBL xã (b/c);
- Ban chỉ đạo PCBL trường (t/h);  
- Lưu: VT.                                                                   
                                                         
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây