QĐ V/v thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2016

QĐ V/v thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2016

Số kí hiệu Số: 35/QĐ-HT
Ngày ban hành 28/04/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 35/QĐ-HT Thạch Hội,  ngày 28 tháng 4 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2016
__________
 
HIỆU TR­ƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI 

          Căn cứ Văn bản hợp nhất Số : 03/VBHN-BGDĐT  ngày  22  tháng 01 năm 2014 của Bộ GD-ĐT về việc hợp nhất các văn bản Ban hành Điều lệ trường tiểu học năm 2014, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng;
Căn cứ Văn bản số 144/PA-PGDĐT ngày 20/4/2016 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về Phương án phòng ngừa, ứng phó với tình huống bão mạnh và siêu bão năm 2016;
Xét tình hình thực tế tại Trường Tiểu học Thạch Hội,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2016 gồm những ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm theo).
          Điều 2. Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt có nhiệm vụ lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện có kết quả công tác phòng chống lụt bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão lụt và thiên tai gây ra.
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại điều 1 và các bộ phận có liên quan của nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT Thạch Hà (b/c);
- UBND xã Thạch Hội (b/c) :
- Như điều 3 (t/h);                                    
- Lưu: VT, HSPCBL.                                                                                                               
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
 
DANH SÁCH
Ban Phòng chống bão lụt năm 2016
(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-HT ngày 28/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội về việc thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2016)
______________
 
TT Họ tên và chức vụ Nhiệm vụ được giao Ghi chú
1.       Ông Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng: Trưởng ban;  
2.       Bà Nguyễn Thị Hoài Nga, P Hiệu trưởng: P. Trưởng ban;  
3.       Ông Nguyễn Văn Huề, Giáo viên: Ban viên;  
4.       Ông Bùi Văn Biện, NV Bảo vệ: Ban viên;  
5.       Ông Nguyễn Phi Đức, TTCM 4,5: Ban viên;  
6.       Bà Phan Thị Mỹ Dung, Giáo viên TPT: Ban viên;  
7.       Bà Nguyễn Thị Tâm, BCH Công đoàn: Ban viên;  
8.       Bà Trương Thị Lan Hương, TPCM: Ban viên;  
9.       Bà Đặng Thị Anh, Giáo viên: Ban viên;  
10.            Bà Nguyễn Thị An, Giáo viên: Ban viên;  
11.            Bà Nguyễn Thị Hoa, CB Thư viện: Ban viên;  
12.            Bà Bạch Thị Thơm, Kế toán: Ban viê;  
13.            Bà Phan Thị Kim Oanh, Giáo viên: Ban viên;  
14.            Bà Trần Thị Hoa, Giáo viên: Ban viên.  
15.            Bà Vương Thị Như Nguyệt, Giáo viên: Ban viên.  
 
          Danh sách này gồm có 15 người.
                                                                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                      Trần Huy Sơn

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây