QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn

Số kí hiệu VBT
Ngày ban hành 15/01/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
      Số:     /QĐ-THTH                                         Thạch Hội, ngày 15 tháng  01  năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo  Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn
năm học 2015 - 2016
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
            Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BDGĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành điểu lệ trường tiểu học;
            Công văn số 02/SGDĐT-GDTH ngày 04/01/2016 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về Hướng dẫn đánh giá trường tiểu học xanh -sạch -đẹp -an toàn;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 và xét tình hình thực tế của đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn Trường Tiểu học Thạch Hội năm học 2015 - 2016 gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1) Ông Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng: Trưởng ban;
2) Bà Phan Thị Mỹ Dung, TPT Đội: P. Trưởng ban;
3) Bà Nguyễn Thị Hoài Nga, PHT: Phó Trưởng ban;
4) Bà Nguyễn Thị Thuận Lợi, Thư ký: Thư ký;
5) Ông Nguyễn Phi Đức, TTCM: Ủy viên;
6) Bà Nguyễn Thị Bích Hương, TTCM: Ủy viên;
7) Bà Nguyễn Thị Hường, GV âm nhạc: Ủy viên;
8) Bà Nguyễn Thị Hoa, CB TV: Ủy viên;
9) Bà Trần Thị Thanh Nga, GV Mỹ thuật: Ủy viên;
10) Bà Vương Thị Như Nguyệt, Giáo viên: Ủy viên.
            Điều 2. Ban Chỉ đạo căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào Xây dựng trường học  xanh - sạch - đẹp - anh toàn tại Trường TH Thạch Hội,  năm học 2015-2016 theo quy định tại        Công văn số 02/SGDĐT-GDTH ngày 04/01/2016 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về Hướng dẫn đánh giá trường tiểu học xanh -sạch -đẹp -an toàn.
           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ phận chuyên môn, tài chính và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận :    
- Phòng GD&ĐT (Báo cáo);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSTHTT,HSTC.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:533 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:561 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:464 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây