Quyết định phân công trực hè 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công trực hè năm 2016

Số kí hiệu Số: 42B/QĐ-THTH
Ngày ban hành 30/05/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42B/QĐ-THTH Thạch Hội, ngày 30 tháng 5 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công trực hè năm 2016
_________
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH VĂN
          Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 - 2016;
          Xét đề nghị của Công đoàn trường Tiểu học,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Nay phân công cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Thạch Hội trực bảo vệ trường trong dịp hè năm 2016 (có danh sách kèm theo).
          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Thạch Hội đến trực hè thực hiện tốt nhiệm vụ do nhà trường quy định (có văn bản kèm theo).
          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD - ĐT Thạch Hà để (bc);
- UBND xã (để bc );
- Như điều 3 ( để thực hiện );
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2016
(Kèm theo Quyết định 42B/QĐ-THTH ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội)
 
TT Họ và tên Ngày trực Ghi chú
1.      Hoàng Thị Từ 01/6 - 03/6 Thầy Sơn
2.      Đặng Thị Anh 04/6-06/6 Thầy Sơn
3.      Trần Thị Thanh Nga 07/6-09/6 Thầy Sơn
4.      Nguyễn Thị Thuận Lợi 10/6-12/6 Thầy Sơn
5.      Vương Thị Như Nguyệt 13/6-15/6 Thầy Sơn
6.      Dương Văn Thắng 16/6-18/6 Thầy Hoàng
7.      Nguyễn Phi Đức 19/6-21/6 Thầy Hoàng
8.      Phan Thị Kim Oanh 22/6-24/6 Thầy Hoàng
9.      Nguyễn Thị Hoa 25/6-27/6 Thầy Hoàng
10.          Nguyễn Thị An 28/9-30/6 Thầy Sơn
11.          Trương Thị Lan Hương 01/7-03/7 Thầy Sơn
12.          Trần Thị Hương 04/7-06/7 Thầy Hoàng
13.          Trần Thị Hoa 07/7-09/7 Thầy Hoàng
14.          Nguyễn Văn Huề 10/7-12/7 Thầy Hoàng
15.          Nguyễn Thị Hường 13/7-15/7 Thầy Hoàng
16.          Dương Thị Nhung 16/7-18/7 Thầy Hoàng
17.          Đậu Thị Ánh 19/7-21/7 Thầy Hoàng
18.          Nguyễn Thị Tâm 22/7-24/7 Thầy Sơn
19.          Phan Thị Mỹ Dung 25/7-27/7 Thầy Sơn
20.          Nguyễn Thị Bích Hương 28/7-30/7 Thầy Sơn
21.          Bạch Thị Thơm 31/7-01/8 Thầy Sơn
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI TRỰC TRƯỜNG
 
          Cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường trực hè phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
          Trực từ 7 giờ sáng đến 17 giờ 30.
          Nhận bàn giao từ người trực trước đó.
          Vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ.
          Nhận báo chí và các loại công văn, giấy tờ của nhà trường.
          Giải quyết các sự việc xảy ra trong quyền hạn của mình.
          Tổ chức tốt công tác phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, bão lụt.
          Cùng với bảo vệ chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài sản của nhà trường trong thời gian trực.
          Ghi chép mọi tình hình diễn ra trong thời gian trực vào sổ trực.
          Bàn giao tình hình sau ca trực cho người trực tiếp theo.
          Tự chịu trách nhiệm về an toàn giao thông trên đường đi và về.
          Trong quá trình trực nếu có vấn đề gì thì liên lạc qua các số máy điện thoại sau:
          Công an xã: 0916910815 ( Anh Thẩm, Trưởng Công an) hoặc 0985380365 (Anh Thuấn)
          Ông Trần Huy Sơn (HT): 0988277036
          Ông Biện (bảo vệ): 01649224273
Thạch Hội,  ngày 30 tháng 5  năm 2016
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 
 
 
Trần Thị Hương
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
         
 
         

          Ngày trực:        .............................................................................................
          Giáo viên trực: ..............................................................................................
          Các hoạt động diễn ra trong ngày trực:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Trực giám hiệu
(ký và ghi rõ họ tên)
Người trực
(ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
.           Ngày trực:        .............................................................................................
          Giáo viên trực: ..............................................................................................
          Các hoạt động diễn ra trong ngày trực:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trực giám hiệu
(ký và ghi rõ họ tên)
Người trực
(ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây