Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi KTĐK cuối kỳ 1, Năm học 2015-2016

Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi KTĐK cuối kỳ 1, Năm học 2015-2016

Số kí hiệu Số: 01/QĐ-THTH
Ngày ban hành 05/01/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
         
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                 
Số: 01/QĐ-THTH       Thạch Hội, ngày 05 tháng 01 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi KTĐK cuối kỳ 1,
Năm học 2015-2016
_______________
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
          Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; 
          Căn cứ Công văn 455/SGD&ĐT-GDTH ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn tổ chức thi kiểm tra định kỳ và bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên;
          Xét tình hình thực tế của nhà trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi KTĐK cuối kỳ 1 năm học 2015-2016 gồm các ông bà có tên sau đây (có danh sách kèm theo):     
Điều 2. Các ông bà trong điều 1 có trách nhiệm tổ chức coi thi và chấm thi KTĐK nghiêm túc, đúng quy chế; tổng hợp kết quả kiểm tra theo quy định và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Bộ phận Chuyên môn, Ban tài chính, các bộ phận liên quan và các ông (bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
                                     
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT,CM.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
         
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

                
         
DANH SÁCH
Hội đồng coi và chấm thi KTĐK cuối kỳ 1 năm học 2015-2016
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THTH  ngày 05 tháng 01 năm 2015 của hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội).
____________
 
1.        Ông Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng: Chủ tịch hội đồng;
2.        Bà Nguyễn Thị Hoài Nga, P.Hiệu trưởng: P. Chủ tịch hội đồng;
3.        Bà Nguyễn Thị Thuận Lợi, Giáo viên: Thư kí;
4.        Ông Trần Hậu Hoàng, P.Hiệu trưởng: Thành viên;
5.        Bà Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên: Thành viên;
6.        Bà Hoàng Thị Từ,  Giáo viên: Thành viên;
7.        Bà Vương Thị Như Nguyệt, Giáo viên: Thành viên;
8.        Bà Nguyễn Thị Bích Hương, Giáo viên: Thành viên;
9.        Bà Nguyễn Thị An, Giáo viên: Thành viên;
10.   Bà Trương Thị Lan Hương, Giáo viên: Thành viên;
11.   Bà Đặng Thị Anh, Giáo viên: Thành viên;
12.   Ông Nguyễn Phi Đức, Giáo viên: Thành viên;
13.   Bà Phan Thị Kim Oanh, Giáo viên: Thành viên;
14.   Ông Nguyễn Văn Huề, Giáo viên: Thành viên;
15.   Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên: Thành viên;
16.   Bà Trần Thị Thanh Nga, Giáo viên: Thành viên;
17.   Bà Trần Thị Hoa, Giáo viên: Thành viên;
18.   Bà Phan Thị Mỹ Dung, Giáo viên: Thành viên;
19.   Bà Nguyễn Thị Hoa, TVTB: Thành viên;
20.   Bà Trần Thị Mai, Nhân viên: Thành viên;
21.   Bà Bạch Thị Thơm, Nhân viên: Thành viên.
 
    Danh sách này gồm có 21 người.
                                                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                             Trần Huy Sơn
 

 File đính kèm

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây