V/v Thành lập Hội đồng tư vấn năm học 2014 – 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Hội đồng tư vấn năm học 2014 – 2015

Số kí hiệu Số: 124/QĐ-THTH
Ngày ban hành 03/11/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

 

PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC
 THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124/QĐ-THTH
 
Thạch Hội, ngày 03 tháng 11 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Hội đồng tư vấn năm học 2014 – 2015
____________
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
 
          Căn cứ Văn bản hợp nhất Số : 03/VBHN-BGDĐT  ngày  22  tháng 01 năm 2014 của Bộ GD-ĐT về việc hợp nhất các văn bản Ban hành Điều lệ trường tiểu học năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH: 
          Điều 1: Thành lập Hội đồng tư vấn Trường Tiểu học Thạch Hội năm học 2014 – 2015 gồm các ông bà có tên sau đây (có danh sách phân công cụ thể kèm theo).
          Điều 2: Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng về chuyên môn, quản lí, thực hiện kế hoạch và các công việc khác được giao theo hướng dẫn tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
          Điều 3: Các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi  nhận:
-  Phòng GD-ĐT Thạch Hà (b/c);
-  Như điều 3 (để t/h);
-  Lưu: VT, HSCM.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC
 THẠCH HỘI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH
 Hội đồng tư vấn Trường Tiểu học Thạch Hội năm học 2014 – 2015
(Kèm theo Quyết định số: 124/QĐ-TTHTH, ngày 03 tháng 11 năm 2014 của
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội)
 
 
 
 
TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ kiêm nhiệm,
được phân công
1.        Trần Huy Sơn Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
2.        Nguyễn Thị Hoài Nga Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng ( Phụ trách lĩnh vực Chuyên môn)
3.        Trần Hậu Hoàng Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng ( Phụ trách lĩnh vực CSVC)
4.        Bạch Thị Thơm Kế toán - Thành viên ( Tư vấn mảng Tài chính và đối ngoại)
5.        Trần Thị Hương TPCM  - Thành viên ( Tư vấn môn Tiếng Việt và đối nội)
6.        Phan Thị Mỹ Dung TPT - Thành viên ( Tư vấn công tác Đội, GDNGLL)
7.        Nguyễn Thị Tâm TTCM - Thành viên ( Tư vấn mảng CGD)
8.        Nguyễn Thị Bích Hương TTCM - Thành viên ( Tư vấn môn Tiếng Việt)
9.        Trương Thị Lan Hương TPCM - Thành viên ( Tư vấn môn Toán)
10.    Phan Thị Kim Oanh Giáo viên - Thành viên ( Tư vấn môn Toán)
11.    Nguyễn Phi Đức TTCM - Thành viên ( Tư vấn xây dựng CSVC)
12.    Đậu Thị Ánh GV Thể dục - Thành viên ( Tư vấn tổ chức các HĐGD)
13.    Nguyễn Thị Hường GV Âm nhạc - Thành viên ( Tư vấn tổ chức các HĐGD)
14.    Trần Thị Thanh Nga GV Mỹ thuật - Thành viên ( Tư vấn tổ chức các HĐGD)
15.    Trần Thị Hoa GV Tiếng Anh - Thành viên ( Tư vấn tổ chức các HĐGD)
16.     Nguyễn Thị Hoa CB Thư viện - Thành viên ( Tư vấn tổ chức các HĐGD)
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                   Trần Huy Sơn

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây