Về việc biên chế tổ chuyên môn, tổ văn phòng

Về việc biên chế tổ chuyên môn năm học 2014-2015

Số kí hiệu Số: 117/QĐ/TTHTH
Ngày ban hành 18/12/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

PHÒNG GD - ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 117/QĐ/TTHTH Thạch Hội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc biên chế tổ chuyên môn năm học 2014-2015
_____________
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Công văn 1269/SGDĐT-TCCB ngày 12/9/2014 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về việc thực hiện một số chế độ chính sách đội ngũ các trường MN và phổ thông;
Căn cứ Công văn 215/PGDĐT ngày 15/12/2014 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về việc hướng dẫn thực hiện Công văn 1269/SGDĐT-TCCB ngày 12/9/2014 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về việc thực hiện một số chế độ chính sách đội ngũ các trường MN và phổ thông;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014-2015 và tình hình thực tế nhà trường;
Xét đề nghị của chuyên môn nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Biên chế 3 Tổ chuyên môn và Tổ văn phòng gồm: Tổ văn phòng; Tổ 1& Nghệ thuật; Tổ 2-3; Tổ 4-5 (Có danh sách kèm theo).
Điều 2: Các tổ chuyên môn hoạt động theo Điều 18; 19 Điều lệ trường tiểu học. Các thành viên trong tổ chuyên môn thực hiện chế độ theo quy định tại Thông tư 28/TT-BGDĐT quy định về định mức công việc của giáo viên phổ thông và hưởng các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. Các ông bà có tên trong Điều 1 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phòng GD-ĐT Thạch Hà (để BC);
- Lưu: VT, HSCM.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG
(Ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-THTH   ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội)
 
TTT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú
1 Bạch Thị Thơm Tổ trưởng Nhân viên Kế toán  
2 Trần Thị Mai Tổ viên GV Tin học  
3 Phan Thị Mỹ Dung Tổ viên GV TPT  
4 Bùi Văn Biện Tổ viên  Bảo vệ  
5 Nguyễn Thị Hoa Tổ viên  Nhân viên TV-TB  
6 Trần Huy Sơn Tổ viên HT  
 
                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                               Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH TỔ 1-NGHỆ THUẬT
(Ban hành theo Quyết định số  117 ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội)
 
TTT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú
1 Nguyễn Thị Tâm Tổ trưởng 1A  
2 Hoàng Thị Từ Tổ viên 1B  
3 Nguyễn Thị Hường Tổ viên Âm nhạc  
4 Trần Thị Thanh Nga Tổ viên Mĩ thuật  
5 Nguyễn Thị Hoài Nga Tổ viên PHT  
                           
                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                               Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH TỔ 2-3
(Ban hành theo Quyết định số 117 ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội)
 
TTT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú
1 Nguyễn Thị Bích Hương Tổ trưởng 3A  
2 Trần Thị Hương Tổ phó 2B  
3 Nguyễn Thị An Tổ viên 3B  
4 Nguyễn Thị Thuận Lợi Tổ viên 2A  
5 Vương Thị Như Nguyệt Tổ viên TC, TNXH, ĐĐ  
6 Nguyễn Thị Thanh Tổ viên Dạy thay  
7 Đậu Thị Ánh Tổ viên GV Thể dục  
8 Trần Hậu Hoàng Tổ viên PHT  
 
                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                               Trần Huy Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH TỔ 4-5
(Ban hành theo Quyết định số 117 ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội)
TTT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú
1 Nguyễn Phi Đức Tổ trưởng 5B  
2 Trương Thị Lan Hương Tổ phó 4A  
3 Phan Thị Kim Oanh Thành viên 5A  
4 Nguyễn Thị Hoài Thành viên 5C  
5 Đặng Thị Anh Thành viên 4B  
6 Nguyễn Văn Huề Thành viên KH, LS và ĐL  
7 Trần Thị Hoa Thành viên Tiếng Anh  
 
                             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                               Trần Huy Sơn

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây