Về việc thành lập Hội đồng khoa học năm học 2014 - 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng khoa học năm học 2014 - 2015

Số kí hiệu Số : /QĐ-THTH
Ngày ban hành 13/04/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :     /QĐ-THTH Thạch Hội , ngày 13 tháng 4 năm 2015
 
           
                                               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng khoa học năm học  2014 - 2015

 

 
 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI

Căn cứ Văn bản hợp nhất Số : 03/VBHN-BGDĐT  ngày  22  tháng 01 năm 2014 của Bộ GD-ĐT về việc hợp nhất các văn bản Ban hành Điều lệ trường tiểu học năm 2014;
Căn cứ Hướng dẫn chấm sáng kiến kinh nghiệm của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn của trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng khoa học năm học: 2014 – 2015 gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng khoa học có trách nhiệm chấm sáng kiến kinh nghiệm, kiểm tra hiệu quả các TBDH tự làm và tính thực tiễn của các ý tưởng làm TBDH  của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường; kiểm tra tính thực tiễn của các ý tưởng do học sinh nhà trường đề xuất.
          Điều 3. Các bộ phận tài chính, chuyên môn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 Nơi nhận:                                  
- Như điều 3;
- Phòng GD-ĐT Thạch Hà (để b/c );
- Lưu: VT.                 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Huy Sơn
 
                            
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD & ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH

Hội đồng khoa học năm học  2014 - 2015

(Kèm  theo Quyết định số:     /QĐ – THTH  ngày 13/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Hội) 
 
Số TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
01 Ông Trần Huy Sơn Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
02 Bà NguyễnThị Hoài Nga Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
03 Ông Nguyễn Phi Đức TT Tổ 4,5 Ủy viên HĐ
04 Bà Trương Thị Lan Hương Giáo viên Ủy viên HĐ
05 Bà Nguyễn Thị Bích Hương Giáo viên Ủy viên HĐ
06 Bà Phan Thị Mỹ Dung Giáo viên TPT Ủy viên HĐ
07 Bà Trần Thị Hương Giáo viên Ủy viên HĐ
08  BàNguyễn Thị Thuận Lợi Giáo viên Thư ký
           
* Tổng cộng danh sách có 08 thành viên
 
                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                      Trần Huy Sơn

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:540 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:555 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:427 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:535 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:572 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:489 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây