Về việc thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng Năm học 2014-2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng
Năm học 2014-2015

Số kí hiệu Số: 119/QĐ-HT
Ngày ban hành 20/09/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Trần Huy Sơn

Nội dung

PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
 
 
 

Số: 119/QĐ-HT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Thạch Hội, ngày 20  tháng 09  năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng
Năm học 2014-2015
 
 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI

            Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;
          Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
          Căn cứ công văn hướng dẫn công tác thi đua trong năm học 2014 – 2015 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà;
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường Tiểu học Thạch Hội;
          Xét tình hình thực tế của đơn vị,
         
QUYẾT ĐỊNH:
          Đìêu 1: Thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng năm học 2014-2015 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm;
          Điều 2: Hội đồng thi – khen thưởng có trách nhiệm lập kế hoạch phát động phong trào thi đua, đánh giá xếp loại thi đua ở từng giai đoạn, từng học kỳ và cuối năm học;
          Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn, tài chính và các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
         
Nơi nhận:                                                        
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT.                                             
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Trần Huy Sơn

 

 
 
PHÒNG GD-ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 

 

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2014-2015
( Đính kèm Quyết định số 119/QĐ-HT, ngày 20 tháng 9 năm 2014 của HT
Trường Tiểu học  Thạch Hội)
 

STT

Họ và tên Chức vụ  Nhiệm vụ phân công Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ông Trần Huy Sơn
Ông Trần Hậu Hoàng
Bà Nguyễn  Thị Hoài Nga
Bà Trần Thị Hương
Bà Nguyễn Thị Thuận Lợi
Bà Phan Thị Mỹ Dung
Ông Nguyễn Phi Đức
Bà Nguyễn Thị Bích Hương
Bà Nguyễn Thị Tâm
Bà Nguyễn Thị Hoa
Bà Bạch Thị Thơm
Bà Đậu Thị Ánh
HT
PHT
PHT
CTCĐ, TPCM
Thư ký hộ đồng
TPT
TT Tổ 4+5
TT Tổ 2+3
TT Tổ 1
NV TV-TB
NV Kế toán
GV, TB TTND
Chủ tịch Hội đồng
Phó Chủ tịch TT
Phó Chủ tịch
Phó chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
 
 
                                         HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                       Trần Huy Sơn

  VĂN BẢN

Số: 02-KH/CBTTH

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 của chi bộ

Lượt xem:539 | lượt tải:70

Số 77-BC/CBTTH

Báo cáo SK thực hiện Chỉ thị 05 năm 2017

Lượt xem:554 | lượt tải:61

Số: 77- BC/TK

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017; PH, NH năm 2018

Lượt xem:426 | lượt tải:61

Số: 75/BC-THTH

Báo cáo THNV tháng 11, Kế hoạch tháng 12/2017

Lượt xem:491 | lượt tải:59

Số: 66B/KH-THTH

KẾ HOẠCH Thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2017–2018

Lượt xem:616 | lượt tải:68

Số: 66 /KH-THTH

KẾ HOẠCH Xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp - An toàn” Năm học 2017-2018

Lượt xem:590 | lượt tải:68

Số: 61/KH-THTH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:534 | lượt tải:68

Số: 49/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế văn hóa nơi công sở năm

Lượt xem:571 | lượt tải:64

VBT

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:447 | lượt tải:62

Số: 44/BC-THTH

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Lượt xem:514 | lượt tải:57

Số: 43/QĐ-THTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Lượt xem:562 | lượt tải:67

Số: 83/BC-SKHK1

Báo cáo sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lượt xem:555 | lượt tải:63

Số: 66/QĐ-THTH

Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017

Lượt xem:488 | lượt tải:61

Số: 65/QĐ-THTH

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2016-2017

Lượt xem:466 | lượt tải:56

Số: 69/BC-THTH

Báo cáo sơ kết tháng 9, Kế hoạch tháng 10/2016

Lượt xem:517 | lượt tải:50

  XEM NHIỀU NHẤT

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây